ನಾಗ ಸಂಪಗೆ ಘಮಲು

nagasampage1nagasampage2nagasampage3nagasampage4

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚೆಂದ ಹೂಗು ಕಂಡತ್ತು. “ಇದು ಏವ ಹೂಗು ಭಾವ” ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರೆ “ನಾಗ ಸಂಪಗೆ” ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಎಷ್ಟು ಚೆಂದದ ಪರಿಮ್ಮಳ ಅದರದ್ದು…
ಆವಾಗ ಅನಿಸಿದ್ದಿದು…

ನಾಗ ಸಂಪಗೆ ಘಮಲು:

ನಾಗ ಸಂಪಗೆ ಘಮಲು
ಆಹಾ…. ಇದೆಂಥ ಅಮಲು॥

ಗಾಳಿಲಿಯೆ ತೇಲಿ
ತೇಲಿದ್ದು ಸುಗಂಧ
ನಾಸಿಕದ ಒಳ ಎಲ್ಲ ನವಿರು
ಸಿಂಚನವಾಗಿ ಎಳವಂಥ ಗಂಧ
ಅಂತಿಂಥ ಹೂಗಲ್ಲ, ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಚಂದವಾ?।
ಎಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ
ನೀನಿದರ ಕಂಡೆಯಾ।

ನಾಗ ಸಂಪಗೆ ಘಮಲು
ಆಹಾ…. ಇದೆಂಥ ಅಮಲು॥

ವೃತ್ತಲ್ಲೆ ಸುತ್ತಿದ್ದು
ಜೇನ ಹುಳು ಮಕರಂದ
ಇದ್ದೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ
ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ತುಡುಕಿ
ಹೂಗು ಗರ್ಭದ ಒಳವೆ ತುಂಬಿದ್ದು ಗೊಂತಿದ್ದು।
ಒಂದಾದರೂ ಹನಿಯ
ಕುಡಿಯದ್ದೆ ಕಳಿಯ।

ನಾಗ ಸಂಪಗೆ ಘಮಲು
ಆಹಾ…. ಇದೆಂಥ ಅಮಲು॥

ಹಿತ್ತಿಲಿನ ಸುತ್ತೆಲ್ಲಾ
ನಾಲ್ಕಾರು ಮರನೆಟ್ಟು
ಕೂರೆಕ್ಕು ಮನವಿಟ್ಟು
ಹೂಗುರಾಶಿಯ ನಡುಗೆ
ನಾಗಸಂಪಗೆಯೇ ತುಂಬು ಎನ್ನ ತನು ಮನವೆಲ್ಲಾ।
ತುಂಬಲಿದ ಇಲ್ಲಿಯೇ
ಜೀವನದ ಕನಸೆಲ್ಲ।

ನಾಗ ಸಂಪಗೆ ಘಮಲು
ಆಹಾ…. ಇದೆಂಥ ಅಮಲು॥

ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ

   

You may also like...

13 Responses

 1. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ says:

  ಶಾಮಣ್ಣ,ಮೊನ್ನೆ ಕೋಳ್ಯೂರು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಈ ಮರ ಅಡಿಂದ- ಮುಡಿವರೆಗೂ ಹೂಗು ಬಿಟ್ಟುಗೊ೦ಡಿತ್ತದರ ನೋಡಿದೆ .

 2. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ says:

  ಎನಗೆ ಗೊಂತಿಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಗಲಿಂಗ ಹೇಳಿಯೂ , ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಿದು – ಹೂಗು ಗೆಲ್ಲಿಲಿ ಅಪ್ಪದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗ ಸಂಪಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತವು . ಮಾಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ್ದು ಮಾಡ್ತರೆ ಅದರ ಎಲೆಯ — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಲಗೆಯ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಒರಳೆ ಬಾರದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಹಾಕುತ್ತವು .ಪಟ ಇದಲ್ಲಿದ್ದು –
  http://en.wikipedia.org/wiki/Mesua_ferrea

  http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Nag%20Kesar.html

 3. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ says:

  ಎನಗೆ ಗೊಂತಿಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಗ ಲಿಂಗ ಹೇಳಿಯೂ , ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಿದು ( Mesua ferrea )ಹೂಗು ಗೆಲ್ಲಿಲಿ ಅಪ್ಪದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗ ಸಂಪಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತವು . ಮಾಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ್ದು ಮಾಡ್ತರೆ ಅದರ ಎಲೆಯ — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಲಗೆಯ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಒರಳೆ ಬಾರದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಹಾಕುತ್ತವು .

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *