ಹುಂಡುಪದ್ಯಂಗೊ

ಅಬ್ಬೆ
ಅಬ್ಬೆ

ಅಬ್ಬೆ ಹೇಳುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿ ಅರಳಿದ ಮೊಗ್ಗು ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಹೇಳುವ ತಬ್ಬಿಬ್ಬು ಅಲ್ಲೇ ಅಡಗ್ಗು॥ ಅಮ್ಮ, ಮಮ್ಮಿ, ಪಮ್ಮಿ ಯೇವದು...

"ನೆಚ್ಚಿನ ನೆರೆಕರೆ" : ಹುಂಡುಪದ್ಯ
“ನೆಚ್ಚಿನ ನೆರೆಕರೆ” : ಹುಂಡುಪದ್ಯ

ಶ್ರೀ ಗುರುಗೋ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಯ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಕೃಷಿಯೂ ಖುಷಿಯೂ ತುಂಬಾ ಹತ್ತರೆ | ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಂಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಆದರ್ಶದ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಹತ್ತರೆ...

ಕಾಲಚಕ್ರವ ಹಿ೦ದೆ ತಿರುಗುಸುಲೆಡಿಗೊ - ಭಾಮಿನಿಲಿ
ಕಾಲಚಕ್ರವ ಹಿ೦ದೆ ತಿರುಗುಸುಲೆಡಿಗೊ – ಭಾಮಿನಿಲಿ

ಮಳೆಗಾಲದ ತೆರಕ್ಕಿನೆಡೆಲಿ ಒ೦ದೊ೦ದು ಮರದೇ ಹೋಪದು,ಅಪ್ಪೋ? ತೋಟ ಬುಡ ಬಿಡುಸಿಕ್ಕಿ ಸುತ್ತಲು ಕಾಟುಹುಲ್ಲಿನ ಕೆರಸಿಯಪ್ಪಗ ನೋಟ ಹಸುರಾಗಿಕ್ಕು ಕಿಸೆಯೊಳ ಹಸುರು...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಅಕ್ಷರ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಮುಳಿಯ ಭಾವತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಅಕ್ಷರದಣ್ಣಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಸಂಪಾದಕ°ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಪುತ್ತೂರುಬಾವಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವದೊಡ್ಡಭಾವಪೆಂಗಣ್ಣ°ದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಬೋಸ ಬಾವ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ