“ಎಕ್ಕದ್ದ ಹೂಗು, ದೇವರ ತಲಗೆ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-72)

November 13, 2016 ರ 8:30 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 7 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

“ಎಕ್ಕದ್ದ ಹೂಗು ದೇವರ ತಲಗೆ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-72)

ಆಚಮನೆ ಅಚ್ಚುಮಕ್ಕಂಗೆ ಕೊಂಗಾಟದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ.ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಾಣ ಕೂಸು. ಅದರ ತಲೆಬಾಚಿ ಕಟ್ಟಿ, ಜೆಡೆನೈದು ಉದ್ದಾಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೇದಗೆಯೊ,ಗೆಂಟಿಗೆಯೊ,ಸಂಪಗೆಯೊ,ಪಾರಿಜಾತವೋ, ಸೂಡ್ಸುದು ಹೇಳಿರೆ; ಅಬ್ಬಗೂ ಪ್ರೀತಿ, ಮಗಳಿಂಗೂ ಕೊಶಿ.(ಮದಲಾಣ ಕಾಲ!.ಈಗ ಒಂದು ಹೂಗು ತಲಗೆ ಸಿಕ್ಕುಸುದೇ ಅಪರೂಪ). ಕೊಯಿದು ತಪ್ಪಲೆ ಮಗಳಿಂಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತು ಅಬ್ಬೆ.ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊಗೆ ಮನೆಕೆಲಸದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಉದಿಯಪ್ಪಗ.

“ಒಳ್ಳೆ ಕೇದಗೆ ಕುಂಡಿಗೆ ಇದ್ದತ್ತು. ಬಾಕಿತ್ತಿಮರು ತೋಟದ ಕರೆಲಿದ್ದ ಕೇದಗೆ ಹಿಂಡಿಲ್ಲಿ. ಇಂದು ಶಾಲಗೆ ಹೋಪಗ ಸೂಡುವೆ ಜಾನ್ಸೀರೆ; ಅದು ಎನ ಎಕ್ಕಿತ್ತೇ ಇಲ್ಲೆಬ್ಬೆ!.” ಅಬ್ಬೆತ್ರೆ ಮಗಳು ತನ್ನ ಬೇಜಾರ ಹೇಳಿಯಪ್ಪಗ..

“ಹೋಗಲಿ, ಸಾರ ಇಲ್ಲೆ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೊ. ನಿನ ಕೊಯಿವಲೆ  ಎಡಿಗಾಗದ್ರೆ ಬೇಡ, ಬಿಡು. ಅದು ದೇವರ ತಲಗಾತು.ಇಂದು ಗೆಂಟಿಗೆ ಮಾಲೆ ಇದ್ದನ್ನೆ ಅದರ ಸೂಡ್ಸುವೆ”. ಹೇಳಿಗೊಂಡತ್ತು,  ಮಗಳತ್ರೆ ಅಚ್ಚುಮಕ್ಕᵒ.

ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟದಾನು. ನವಗೆ ಅತೀ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದು, ಬೇಕೂಳಿ ಆತತ್ಕಂಡ್ರೆ!, ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲೆ!. ಕೈಲಿ ಆತಿಲ್ಲೇಳಿ ಆದರೆ “ಎಕ್ಕದ್ದ ಹೂಗು ದೇವರ ತಲಗೆ” ಹೇಳಿಂಡು, ಅದರ ದೇವರಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾದಾನ ಮಾಡಿಗೊಂಬ ಅಭ್ಯಾಸ!!. ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ನಿಂಗಳೂ ಕೇಳಿಪ್ಪಿ. ಇದೊಳ್ಳೆ ಬಳಕೆಲಿಪ್ಪದು.

—–೦—–

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 7 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. Venugopal Kambaru

  ಲಾಯಕ ಆಯಿದು

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ಅಪರೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಕಂಬಾರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಭಾವಂಗೆ ಮನಸಾ ಧನ್ಯವಾದ

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ°

  ಹ್ಹೋ ಹಾಂಗೋ..!!

  ಎಕ್ಕದ್ದು ಎನಗಿಪ್ಪದಲ್ಲ ಹೇದು ಹೇದೊಂಡಿತಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟನ್ನಾರ. ಇನ್ನಿದರ್ನೇ ಹೇದರೆ ಹೇಂಗೆ . ದೇವರ ನೆಂಪು ಮಾಡಿದಾಂಗೂ ಆವುತ್ತಪ್ಪೋ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°

  ಈ ಮಾತಿನ ಮದಲು ಕೇಳಿತ್ತಿದ್ದೆ ವಿಜಯತ್ತೆ- ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಗೊ ಬರದಪ್ಪಗ ನೆಂಪಾತು. ಹೂಗು ಕೊಯ್ವಗ ಎಕ್ಕದ್ದ ಹೂಗು ದೇವರಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದವು ಹೆರಿಯೋರು.
  ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಲಾಗ ಹೇಳಿ ಆದಿಕ್ಕು. ನವಗೆ ಕೊಡೆಕ್ಕಾದ್ದದರ ಅವ ಕೊಡ್ತ ನವಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದದರ ಎಕ್ಕದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಮಡುಗುತ್ತ ಅಲ್ಲದಾ? ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ಸಂತೋಷಾತು ಶ್ರೀ ದೇವಿ. ನವಗೆ ಸಂತೋಷ ಎಕ್ಕುತ್ತಾಂಗಿರಲಿ. ದುಕ್ಕ ಎಕ್ಕದ್ದಲ್ಲಿರಲಿ. ಹಾಂಗೆ ಬೇಡಿಗೊಂಬೊ .

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಎಕ್ಕದ್ದ ಹೂಗು ದೇವರಿಂಗಾತು,
  ಎಕ್ಕದ ಹೂಗು ದೇವರಿಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ.
  ಕೂಸುಗೊ ಜೆಡೆ ತುಂಬಾ ಹೂಗು ಸೂಡಿಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಪ ಚೆಂದ ಈಗ ಕಾಂಬಲಿಲ್ಲೆನ್ನೆ, ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ಶರ್ಮಭಾವನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಮಂಜಸ. ಎಕ್ಕದ (ಎಕ್ಕೆಯ) ಹೂಗು, ಹೋಮಕ್ಕೆ, ಶಿವಪೂಜಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷಾಡ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೊಡ್ಡಭಾವನೆಗೆಗಾರ°ವೇಣಿಯಕ್ಕ°ದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಮಾಲಕ್ಕ°ವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಶಾಂತತ್ತೆವಿಜಯತ್ತೆಪುಟ್ಟಬಾವ°ಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಡೈಮಂಡು ಭಾವಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಶ್ಯಾಮಣ್ಣಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಪೆಂಗಣ್ಣ°ಒಪ್ಪಕ್ಕಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಸುಭಗಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ