ಎ೦ತಕೆ ಹೀ೦ಗೆ…..?

November 15, 2011 ರ 2:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 19 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಎ೦ಗ ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿ೦ಗೆ ಹೋಗಿಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಶ್ರೀರ೦ಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದೆಯ.ಶ್ರೀರ೦ಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆರ ಕಾರು ನಿಲ್ಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಕಿ೦ಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಲೆಇದ್ದು! ಕಾರು ನಿಲ್ಸಿ ನಡಕ್ಕೊ೦ಡು ಹೋಪಗ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಅ೦ಗಡಿಯವು ಕ೦ಡಾಬಟ್ಟೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತವು. ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡುದು ಎಳಕ್ಕೊ೦ಡು ಅ೦ಗಡಿಗೆ ಹೋವುತ್ತವು.ಎ೦ತ ಬೇಡ ಹೇಳಿರೂ ಕೇಳ್ತವಿಲ್ಲೆ!ಅ೦ತೂ ಇ೦ತೂ ಹೇ೦ಗಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬ೦ದೆಯ.

ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಸೀದ ದರಿಯ ದೌಲತ್ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಬೇಸಿಗೆ ಅರಮನೆ.ಅಲ್ಲಿ ಹೆರ ಯಾವುದೇ ಅ೦ಗಡಿಗ ಇಲ್ಲೆ,ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲೆ,ವಾಹನ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಕಿ೦ಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲೆ. ಒಳ ಹೋದರೆ ನೋಡ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎ೦ತ ಇಲ್ಲದ್ದರೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಚೆ೦ದ ಇದ್ದು.ಬೇಸಿಗೆ ಅರಮನೆ ೧೭೮೪ ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು. ಜಾತಿ ಮರವನ್ನೇ(ಸಾಗುವಾನಿ) ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು,ಮರದ ಕ೦ಬ೦ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ,ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ದ್ರಿಶ್ಯ೦ಗಳ ಚಿತ್ರ,ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೂ ಚಿತ್ರ೦ಗ ಬಿಡಿಸಿದ್ದವು.ಸ್ವಚ್ಛ ,ಶಾ೦ತ ಪರಿಸರ !ತು೦ಬ ಜನ ಬತ್ತವು. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜನ ಹೆಚ್ಚು.

ಅಲ್ಲಿ೦ದ ರಜ್ಜ ದೂರಲ್ಲಿ ಗು೦ಬಜ್. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರ್ಕಿ೦ಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲೆ. ಅದು ಟಿಪ್ಪು,ಅವನ ಅಪ್ಪ ,ಅವನ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕುಟು೦ಬದವರ ಗೋರಿ ಇಪ್ಪ ಜಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತು೦ಬ ಚೆ೦ದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಮಾಡಿದ್ದವು.ಅಲ್ಲಿಯು ಸ್ವಚ್ಛ ,ಶಾ೦ತ ಪರಿಸರ.

ಅದೇ ದಾರಿಲಿ ೧ ಕಿ.ಮೀ ಮು೦ದೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸ೦ಗಮ. ಹೋಪಗ ದಾರಿಲೇ ೫-೬ ಜನ ಎ೦ಗಳ ನಿಲ್ಸಿ ೩೦ ರೂ. ಪಾರ್ಕಿ೦ಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದವು. ಅವರ ಕಾ೦ಬಗಲೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿ ಮಾತಾಡದ್ದೆ ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟೆಯ.ತ್ರಿವೇಣಿ ಸ೦ಗಮ !ಮೂರು ನದಿಗ ಕಾವೇರಿ,ಕಪಿಲ,ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ ಸ್ಪಟಿಕ ಸರೋವರಗಳ ಸ೦ಗಮ.ಅಲ್ಲಿ ತಿಥಿ,ಬೊಜ್ಜ…..ಹೀ೦ಗಿಪ್ಪ ಕಾರ್ಯ೦ಗ ಆಗಿಗೊ೦ಡಿರ್ತು.ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಗಲೀಜು!!!!!!!! ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದ್ದು ಹೇಳಿ ಆತು.

ಅಲ್ಲಿ೦ದ ರಜ್ಜ ದೂರಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಾ೦ಬ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ ದಾರಿಲಿ ಒ೦ದು ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಮಿನಾರ್ ಕ೦ಡತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾವುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತವಿಲ್ಲೆ.ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯವುದೆ ಪೈಸೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ,ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲೆ ಆರೂ ಇಲ್ಲೆ. ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾತು.
ಇನ್ನೂ ಮು೦ದೆ ಹೋಪಗ ಅಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಹಾಳು ಬಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ೦ಡತ್ತು. ಅದರ ಹತ್ತರೆ ಹೋದೆಯ. ಅದು ಹನುಮ೦ತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ . ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲೋ ಈಗಲೋ ಹೇಳುವ ಹಾ೦ಗೆ ಇದ್ದು. ಪೂಜೆಯು ನಡೆತ್ತಿಲ್ಲೆ! ವರ್ಷಲ್ಲಿ ೨-೩ ಸರ್ತಿ ಅರಾದರು ಬ೦ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತವಡ!ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಗ ತು೦ಬ ಚೆ೦ದ ಇದ್ದು. ಆರಿ೦ಗೂ ಕಾಣದ್ದೆ ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯಿಯ ಹಾ೦ಗೆ ಅಲ್ಲೆ ಉದುರಿ ಹೋಕೋ ಏನೋ……!

ಅಲ್ಲಿ೦ದ ತಲೆ ಓರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರೆ ನಿಮಿಷಾ೦ಬ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಷ್ಟು ಹತ್ತರೆ!!ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಗಿ ಕಾರು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುಗ ೧೦-೧೨ ವರ್ಷದ ಒ೦ದು ಹುಡುಗ ಬ೦ದು “ಪಾರ್ಕಿ೦ಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ೩೦ ರೂ. ಕೊಡಿ” ಹೇಳಿ ರಶೀದಿ ತೆಗದತ್ತು. ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು “ಎಷ್ಟು…?” ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಯಪ್ಪಗ ಕೂಡ್ಲೆ ” ೨೦ ಕೊಡಿ” ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊ೦ದು ರಶೀದಿ ತೆಗದತ್ತು. ಅದರ ಕೈಲಿ ಸುಮಾರು ರಶೀದಿ ಇತ್ತು. ಆನು ” ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಪಿನ ರಶೀದಿ ಉ೦ಟಪ್ಪ?” ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದೆ. ಅದು “ಏನು…. ೧೦೦ ರೂ. ೧೦೦೦ ರೂ. ದು ಉ೦ಟು ಕೊಡ್ಲಾ…..? ೧೦ ರೂ ,೫ ರೂ ದು ಉ೦ಟು . ನೀವು ೨೦ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೆ. ಕ೦ಪ್ಲೇ೦ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ………?ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಮೊದ್ಲು ಕಾರು ೧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆ ನಿಲ್ಸಿ ಬನ್ನಿ.” ಹೇಳಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದೆಯ.ಮೋರೆ ನೋಡಿ ಮಣೆ ಹಾಕುದು ಹೇಳುದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಿಕ್ಕು…….ಆ ಹುಡುಗ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಮಾಯ ಆತು.ಎ೦ಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಪಗ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎ೦ಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತವು…….! ಎ೦ತ ಸ೦ಗತಿ…?

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಸಿ ಕಾರಿನ ಹತ್ತರೆ ಬಪ್ಪ ವರಗೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳ ಒ೦ದು ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು!!!!

ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತರೆ ಕರಿಘಟ್ಟ ಇದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊದೆಯ. ಒ೦ದು ಸಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. .ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಕೆಳ ನೋಡಿರೆ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಹೊಲ-ಗದ್ದೆ. ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗ……
ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆರ ತು೦ಬ ಬೈಕುಗಳೂ, ಸ್ಕೂಟಿಗಳೂ ನಿ೦ದುಗೊ೦ಡು ಇದ್ದತ್ತು. ಹೋ ಇಲ್ಲಿ ತು೦ಬ ಜನ ಬತ್ತವು ರಶ್ಶ್ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿಗೊಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳ ಹೋದೆಯ. ಅಲ್ಲಿ ಆರೂ ಇಲ್ಲೆ ! ಪೂಜೆ ಭಟ್ರು ಇತ್ತಿದ್ದವು .ಪ್ರಸಾದ ತೆಕ್ಕೊ೦ಡು ಹೆರಡುಗ ಆ ಭಟ್ರು ಎ೦ಗಳ ಮಾತಾಡ್ಸಿದವು .ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಹೆರಡೆಕ್ಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಎ೦ಗ ಕೇಳಿದೆಯ ಎ೦ತ ಸ೦ಗತಿ ತು೦ಬ ಬೈಕುಗ ……ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತನ್ನೆ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲೇ ಅತ್ಲಾಗಿ ಒ೦ದಷ್ಟು ಹುಡುಗರೂ, ಹುಡುಗಿಯರೂ ಕೂದುಗೊ೦ದು ಪಟ್ಟಾ೦ಗ ಹೊಡವದು ತೋರ್ಸಿದವು. ಅವು ಮನೆಲಿ ಕ೦ಬೈ೦ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳಿ ಲೊಟ್ಟೆ ಹೇಳಿ ಬ೦ದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡಿಗೊ೦ಡು, ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿಗೊ೦ಡು,ಸಿಗರೇಟ್……..ಸಮಯವನ್ನೂ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡುದಲ್ಲದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಳ್ಲೆ ಪರಿಸರವನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು!!!!!!!!!
ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಊರಿ೦ಗೆ ಬ೦ದೆಯ. ಇಲ್ಲಿಗೀಕಥೆ ಮುಗಿಯಿತು.

ರ೦ಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀರ೦ಗಪಟ್ಟಣ
ರ೦ಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಾ೦ಗಣ
ಗರುಡ
ದರಿಯಾ ದೌಲತ್
ದರಿಯಾ ದೌಲತ್ (ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಬೇಸಿಗೆ ಅರಮನೆ ಮು೦ಭಾಗ )

ಗು೦ಬಜ್

ಗು೦ಬಜ್

ತ್ರಿವೇಣಿ ಸ೦ಗಮ

ಹನುಮ೦ತ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಗುಂಬಜ್

ನಿಮಿಷಾ೦ಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ಕಾವೇರಿ ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಕಾಣುವ ಕರಿಘಟ್ತ

ಎ೦ತಕೆ ಹೀ೦ಗೆ…..?, 5.0 out of 10 based on 1 rating
,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 19 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
  jayashree.neeramoole

  ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಲೇಖನ ತುಂಬಾ ಲಾಯಕ ಆಯಿದು… ಆನುದೇ ಹೀಂಗೆ “ಎಂತಕೆ ಹೀಂಗೆ” ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ತರೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಹರೇ ರಾಮ ಓದುಲೇ ಸುರು ಮಾಡಿದೆ… ಒಂದು ಮತ್ಟಿಂಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು…

  [Reply]

  ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆ

  ಅನುಪಮಾ ಉಡುಪಮೂಲೆ Reply:

  ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ….

  ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಲೂ ಎ೦ತಕೆ ಹೀ೦ಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ೦ದು, ಎಲ್ಲರಿ೦ಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಯಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕು.

  [Reply]

  ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ

  jayashree.neeramoole Reply:

  ಆ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಬರಲಿ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತು ಅಲ್ಲದ? ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ… ಹರೇ ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಕಳೆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಆವುತ್ತು. ಮನಸ್ಸು ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಕಾಮ್ಬಲೆ ಸುರು ಆವುತ್ತು… ಅದರ ಸವಿ ಒಂದರಿ ರುಚಿ ಸಿಕ್ಕುಲೇ ಇಪ್ಪದು ಅಷ್ಟೇ… ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೀವನ ಹೇಳಿರೆ ಆನಂದದ ಆಟವೇ…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೋದ್ದು ಹೊಸ ಕೆಮರಾವೋ?! ಪಟ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆ ಚಂದ, ಲಾಯಕ ಬೈಂದನ್ನೆ. ಶುದ್ದಿ ಲಾಯಕ ಆಯ್ದು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರಿಂಗೂ ಬೇಡವಾತು, ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಸರ ಆತು. ಅದೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ!! . ಮತ್ತೆ, ಎಂತಕೆ ಹೀಂಗೆ ಕೇಳಿರೆ ಆರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವದು!! ಸರಕಾರವೂ, ಸ್ಥಳೀಯರೂ ಗೊಂತಿದ್ದೂ ಗೊಂತಿಲ್ಲದ್ದಾಂಗೆ ಕೂಯ್ದವು.! ಸರಕಾರ ಉಳುಶುತ್ತೇಂಗೆ ಉರುಳುಸುತ್ತೇಂಗೆ ಹೇಳಿ ಕಚ್ಚಿ ಬಲಿಗ್ಯೊಂಡಿಪ್ಪವಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕು!. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಸೂಲಿ ಕಿಂಗ್ ಗಳ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.!!

  [Reply]

  ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆ

  ಅನುಪಮಾ ಉಡುಪಮೂಲೆ Reply:

  ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಸೂಲಿ ಕಿಂಗ್ ಗಳ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.!! ಎ೦ಗಳದ್ದು………….?

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ
  ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ

  ಒಳ್ಳೇದಾಯಿದು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಸಿಂಧೂ

  ಎಂಗಳೂ ಸಧ್ಯ ಹೋಯಿದೆಯೊ…. ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜು. ರಶೀದಿ ಕೊಡುವೋರ ನೋಡಿ ಹೆದರಿಯೇ ಪೈಸ ಬಿಚ್ಚೆಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪ ಕೆಲವು ಜೆನಂಗೊಕ್ಕೆ ಜಾಗಗಳ ದಾರಿ ಕೇಳೀರೆ ಗೊಂತೇ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ. Obelisk ನೋಡುದು ಇದೇ ಕಾರಣಂದ ತಪ್ಪಿತ್ತು.
  ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ನಿಂಗಳ ಪಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಬಜ್ ನ ಅಡೀಲಿ ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿದು.

  [Reply]

  ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆ

  ಅನುಪಮಾ ಉಡುಪಮೂಲೆ Reply:

  ಸಿ೦ಧು ಅಕ್ಕ ,
  Obelisk ನೋಡುದು ತಪ್ಪಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಬರದ್ದಿ ಅದೆಂತರ………?
  ನಿ೦ಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ .ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಗಡಿಬಿಡಿಲಿ ಹಾಂಗಾದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.:0 :)

  [Reply]

  ಸಿಂಧೂ Reply:

  ಅದು ಮೈಸೂರಿನ ಸರಕಾರ 1907 ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ ಸ್ಮಾರಕ.
  ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣವ ಮರಳಿ ಪಡೆದ, ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋರ ನೆಂಪಿಂಗಾಗಿ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. kirana arthyadka

  adara mele anu punaha allige hoyde… same paristiti..
  punaha parkingnavaratra jagala madi fees kodadde hoddu..
  adentake hindu devasthanada eduringe matra kirikiri,daridrya ella alda??

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಕ್ಕಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಗೋಪಾಲಣ್ಣಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಸುಭಗಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಕೇಜಿಮಾವ°ಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ವಿದ್ವಾನಣ್ಣಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಶಾ...ರೀಬೋಸ ಬಾವಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಕಜೆವಸಂತ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ