“ಒಂದು ಬತ್ತ ಹಾಕೀರೆ ಒಂಭತ್ತು ಹೊದಳಕ್ಕು”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-30}

June 1, 2015 ರ 6:31 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 3 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

“ಒಂದು ಬತ್ತ ಹಾಕೀರೆ ಒಂಭತ್ತು ಹೊದಳಕ್ಕು”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-30}

ಮದಲಾಣ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅತ್ಯೋರು ಹೇಳಿರೆ; ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ಮೂಡುದು ಜೋರಿನ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ ಹೇದು!.ಸೊಸೆಯ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ತನಿಕೆ ಮಾಡುದು, ಹೇಂಗೆ ಮಾಡೀರೂ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕ್ಕುದು, ಕೆಲಸ ಆಗಿಕ್ಕಿ  ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಬ್ಬಲೆಡಿಗೊ?.ಊಹೂಂ,ಕೂದರೂ ಆಗ ನಿಂದರು ಆಗ!. ಎಂತಾರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿತ್ತೊ “ನಿನ್ನಪ್ಪನ ಮನೆಂದ ಬತ್ತೊ ಬದುಕ್ಕು!?”. ಕೇಳುಗು. ತೂಷ್ಣಿ ಮಾಡಿತ್ತೊ “ಎಂತಾ ಪೀನಾರಿಯಪ್ಪ ಇದು!ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಪ್ಪನ ಮನೆಲಿ ಮಾಡ್ತ ಹಾಂಗೆ ಪಿಟ್ಟಾಸು ಮಾಡ್ತ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೆ. ಹಾಂಗೆ ಹೇದೊಂಡು ದಾರಾಳ ದರ್ಬಾರು ಮಾಡ್ಳೂ ಎಡಿಯ ಮಿನಿಯ!.” ಹೇಂಗೆ  ಹೇಳ್ಳೂ ರೆಡಿ.ಅಪ್ಪನ ಮನೆಶುದ್ದಿ ತೆಗದು ಬೈದು, ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಏನಾರೊಂದು ಕೊಂಕು ಕೇಳಿ..ಕೇಳೀ ಬೊಡಿವಗ ಸೊಸೆಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಏವತ್ತೂ ಒಂದೇ ಹಾಂಗಿರುತ್ತೊ!?.ರಜ, ರಜ ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ಳೆ ಸುರುಮಾಡುಗಿದ.ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಪಿಸುರೆಳಗಿದ ಅತ್ತೆಯ ಮೋರೆ ಕೋಪಲ್ಲಿ ಕಾದ ಹಂಚಿನ ಹಾಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಬತ್ತ ಹಾಕೀರೆ ಒಂಭತ್ತು ಹೊದಳಾವುತ್ತ ನಮುನೆಲಿಕ್ಕಿದ!. ಹೊದಳು ಹೊರಿಯೆಕ್ಕಾರೆ ಹೊರಿತ್ತ ಓಡು  ವಿಪರೀತ ಕಾಯೆಕ್ಕು. ಹಾಂಗೆ ಕಾದ ಹಂಚಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಾದರೆ ಹೇಂಗಿಕ್ಕು!. [ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಹೊದಳಪ್ಪದಲ್ಲೊ. ಒಂಭತ್ತಾವುತ್ತರೆ ಅವರ ಮೋರೆಲೇ ಹೊದಳು ಹೊರಿವಲಕ್ಕನ್ನೆ!. ಶುಕ್ರುಂಡೆ ಮಾಡ್ಳೆ ಬತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಸಾಕು.   ಗೇಸೂ ಒಳಿಗು. ಹೇದು ನಮ್ಮ ಬಾಲಣ್ಣ ಕೇಳೀರೂ ಕೇಳುಗೆ! ಅಲ್ಲೊ!].

ಹಾಂ.., ಈಗೀಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ’ಮಟ್ಟು’ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದಾಡ. ಸೊಸೆಕ್ಕಳ ಮುಷ್ಟಿಲಿ  ಅತ್ತೇರಕ್ಕಾಡ.ಹೀಂಗೆ ಬದಲಾಗದ್ರೆ ಮಾಣಿಗೆ ಕೂಸಾರು ಕೊಡ್ತವಂ ಬೆಕನ್ನೆ!?. “ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಂಗೆ ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆಕ್ಕಳೇ ಆಯೆಕ್ಕೊ ವಿಜಯತ್ತೆ?”; ಹೇದು ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ ಕೇಳುಗು. ಬೇಡ.., ಆಗೆಡ.  ಮಾವ-ಅಳಿಯನೂ ಅಕ್ಕು. ಕೋಪ ಮಿತಿಮೀರಿ ಆರಿಂಗೆ ಬಂತೊ ಅವರ ಮೋರೆಲಿ ಹೊದಳು ಹೊರಿವೊಂ!ಅಂಬಗ ಅವರ ಕೋಪ ಹದಕ್ಕೆ ಬತ್ತೊ ನೋಡುವೊಂ. ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?.

 

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 3 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಹ್ಹಾ ಅದಪ್ಪು!! ಸಮ ಆತೀಗ ನಿಂಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ನುಡಿಗಟ್ಟು, ವಿವರಣೆ ಒಪ್ಪ ಆಯಿದು

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿ
  Keshava Prakash

  ಈಗ ಮೊದಲಿನ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೆಕ್ಕಾದ ಪರಿಶ್ಥಿಥಿ ಬಂಥ್ಥನ್ನೇ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ಮದಲಿಂಗೆ ಕೆಲವು ಜೆನ ಮಾಸ್ಟ್ರಕ್ಕಗೋ ಹೀಂಗೆ ಹೇಳುಗು ಕೆಲವು ಪೋಕರಿ ಮಕ್ಕೊ

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಶಾ...ರೀವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ದೊಡ್ಡಮಾವ°ಪೆರ್ಲದಣ್ಣಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವವೇಣಿಯಕ್ಕ°vreddhiಬಟ್ಟಮಾವ°ಕಜೆವಸಂತ°ಪೆಂಗಣ್ಣ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಗೋಪಾಲಣ್ಣದೀಪಿಕಾಸುಭಗ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ