“ಒಣಕ್ಕೆಂದ ನಾರು ತೆಗವ ಜಾತಿ” (ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು–8)

’ಒಣಕ್ಕೆಂದ ನಾರು ತೆಗವ ಜಾತಿ’ (ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು—8 )

ಎಂಗೊ ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪಗ  ಎನ್ನಪ್ಪ,ಎರಡು ಜೆನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂದ್ರು, ದೊಡ್ಡಬ್ಬೆಕ್ಕೊ,ಇವರೆಲ್ಲೋರ ಮಕ್ಕೊ,ಹೇಳಿ  ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಯಿದ.     ಮನೆ ಸದಸ್ಯರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಗ 35 ಜೆನ ಆವುತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ತರು ಹೇಳಿ  ಆರೂ ಇಲ್ಲೆ ಆ ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ನಾಲ್ಕು ಅಡಕ್ಕೆ ಮರಂದಲೆ ಆಯೆಕ್ಕು.ಎಂಗೊ ಕಲಿವಗ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಲ್ಲಿ  ಫೀಸು ಇದ್ದತ್ತು. ಅಂಬಗ ಪೈಸಿಂಗೆ ತಾಪತ್ರಯ. ಆ  ಒಂತಿಗೆ, ಈ ಒಂತಿಗೆ ಹೇದೊಂಡು  ಎಡೆ ಬಿಡದ್ದೆ ಕಲೆಕ್ಷನಿಂಗೆ ಬಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೇಳುಗು   “ಒಣಕ್ಕೆಂದ  ನಾರು ತೆಗವಲೆ   ಹೆರಟ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡುಸ್ಸಪ್ಪ!”

ಅಪ್ಪು, ಒಣಕ್ಕೆ ಹೇದರೆ ಭತ್ತ ಮೆರಿವಲೆ ಉಪಯೋಗುಸುವ ಸಾದನ.ಅದರ ತೆಂಗಿನ ಮರಂದ ಮಾಡುವದು.ಅದರಲ್ಲಿ ’ನಾರು’ ಇಲ್ಲೆಯಿದ!.  ಹಶುವಪ್ಪಗ  ಹೊಟ್ಟಗೆ ಬೀಳುತ್ತ ಅಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಗೈವ  ಒಣಕ್ಕೆ! ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರು ಇಲ್ಲದ್ರೂ ನಾರು ತೆಗವದು ಹೇದೊಂಡು ಕೆತ್ತಲೆ ಹೆರಟ್ರೆ ;ಒಣಕ್ಕೆ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಕನ್ನೆಪ್ಪಾ!.

ಊರಿಲ್ಲಿ ಕಡುಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ, ಶ್ರೀಮಂತರು  ಹೀಂಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಂದ  ನೋಡಿರೆ   ಮೂರು   ತರಲ್ಲಿ  ಇಕ್ಕು.  ದೊಡ್ಡೋರ ಹತ್ರಂದ, ಪೈಸ ಇದ್ದ ಧನಿಕರ ಕೈಂದ, ಕೇಳೆಕ್ಕಲ್ಲದ್ದೆ;  ಇಲ್ಲದ್ದ  ಪಾಪದವರ ಹತ್ರಂದ ಕೇಳೀರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡುವದು ಹೇಳ್ವ ಮಾತೇ ಈ ಹೇಳಿಕೆ,  ಬರೇ ಒಂತಿಗೆ-ಸಂತಿಗ್ಗೆ ಮಾಂತ್ರ  ಅನ್ವೈಸುದಲ್ಲ ಇದು. ಕೆಲವುಜೆನ ಕೊಡುತ್ತವು ಹೇಳಿತ್ಕಂಡ್ರೆ ಈಡು ಮೂಡಿಲ್ಲದ್ದೆ ವಸೂಲಿಮಾಡುಗು!. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪವರತ್ರಂದ ಎಳದು ತೆಗವ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡ್ಳಾಗ ಹೇಳುವ ಅಂತರಾಳದ ತಿರುಳಿದು.

 

 

ವಿಜಯತ್ತೆ

   

You may also like...

3 Responses

  1. raghu muliya says:

    ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ನುಡಿಗಟ್ಟು .. ಧನ್ಯವಾದ ಅತ್ತೆ .

  2. Laxmisha Shankaramoole says:

    ಧನ್ಯವಾದ , ರಘುವಿಂಗೆ

  3. Laxmisha Shankaramoole says:

    ಹರೇರಾಮ, ಧನ್ಯವಾದ ರಘು,

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *