“ಕಟ್ಟುವದು ಕಷ್ಟ, ಮೆಟ್ಟುವದು ಸುಲಭ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-86)

 

“ಕಟ್ಟುವದು ಕಷ್ಟ,ಮೆಟ್ಟುವದು ಸುಲಭ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-86)

ಆನು ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪಾಗ ಶಾಲಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕೀರೆ ಆಚೀಚ ಮನೆವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಆಡುದು, ಅಜ್ಜನಮನಗೆ ಹೋಪದು, ಹಳ್ಳ-ಹೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸುದು, ಹೀಂಗೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕಗೊ ಇಕ್ಕು. ಈಗಣ ಹಾಂಗೆ ಟಿ.ವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರು, ಮೊಬೈಲು ಎಲ್ಲಿದ್ದತ್ತು!. ಆಡುವಗ ಜಗಳ, ಕೋಪ, ಮತ್ತೆ ರಜ ಕಳಿವಗ ರಾಜಿ ಹೀಂಗಿದ್ದೆಲ್ಲ  ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳುವೊ.ಹೊತ್ತೋಪ ಹೊತ್ತಿಂಗೆ ಮಕ್ಕೊಲ್ಲ  ಜಾಲ್ಲಿ ಆಡುವಗ; ಎನ್ನಜ್ಜ  ಜೆಗಿಲಿಲಿ ಕೂದಂಡು  ನೋಡುಗಿದ.

ಒಬ್ಬ ಭಾವ ,ಕಡ್ಡಿ ಮುಗುದ ಹಳೆ ಬೆಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಹುಡುಕ್ಕಿ ತಂದು , ಜಾಲಿಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಆಟಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿಪ್ಪಾಗ ; ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಂದು ,ಕಾಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ ಇಡುಕ್ಕಿಕ್ಕಿ ಓಡಿದ.ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂಗೆ ಇವ ಬೆರೇ..ನೆ, ಕೂಗೆಂಡು  “ನೋಡಿ ಅಜ್ಜಾ, ಆನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಬಙ್ ಬಂದೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದರ ಮೆಟ್ಟಿ ಇಡುಕ್ಕಿದ ಅಣ್ಣ” ಹೇಳುವಗ  ಅಜ್ಜ, ಮೆಟ್ಟಿ ಕೆಡಗಿದ ಪುಳ್ಳಿಯ ದೆನಿಗೇಳಿ; ನೋಡು ಕುಞ್ಞ್ , ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದರ ನೀನು ಮೆಟ್ಟಿ ಲಗಾಡಿ ತೆಗದೆ ಅಲ್ಲೊ?.ನೀನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರ  ಅವ ಕೆಡವಿದ್ರೆ ನಿನ ಬೇಜಾರಾಗದೊ?. ಇಬ್ರನ್ನು ಹತ್ತರೆ ಕೂರ್ಸಿ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದೊವು “ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ, ಇದು ನಿಂಗಳ ಆಟ ಆಗಿಕ್ಕು.ಆದರೆ ಏವದೇ ಕೆಲಸಾಗಲಿ,ಮನೆಯಾಗಲಿ, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ, ಅದರ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಶುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗೊ ಕ್ಷಣಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೆಟ್ಟಿ ಕೆಡಗುತ್ತವಲ್ಲೊ ಅದು ಸುಲಭ!. ಆದರೂ ಹಾಂಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಳಾಗ”.ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದವಜ್ಜ. ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಆಡಿ ಬೆಳೆತ್ತ ಸಮಯಂದಲೇ  ಮನದೊಳ ಬೇರೂರೆಕ್ಕೂಳಿ ಅಜ್ಜನ ವಾದ.

                        ———-೦———-

 

 

ವಿಜಯತ್ತೆ

   

You may also like...

5 Responses

 1. ಪ್ರಸನ್ನಾ ವಿ ಚೆಕ್ಕೆಮನೆ says:

  ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ವಿಜಯಕ್ಕಾ.. ಹೀಂಗಿರ್ತದರ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗಳೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೆಕು.

 2. ಅಪ್ಪಪ್ಪು …. ಅಂದರೇ ಕೇಡು ಬಗೆತ್ಸು ಹನಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕೋ ಏನೋ. ಒಪ್ಪ

 3. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ says:

  ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ಒಳ್ಳೆ ನುಡಿಗಟ್ಟು.

 4. ಶರ್ಮಭಾವಂಗೆ,ಚೆನ್ನೈಭಾವಂಗೆ, ಪ್ರಸನ್ನಂಗೆ;ಮನಸಾ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ

 5. ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ says:

  ವಿಜಯಕ್ಕಾ, ಒಳ್ಳೆ ನುಡಿಗಟ್ಟು. ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷವನ್ನುದೆ ನೆಂಪು ಮಾಡಿತ್ತು.
  ಕಟ್ಟುತ್ತವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಕಾಯ ಮಾಡೆಕು. ಮೆಟ್ಟುತ್ತವರ ಮೆಟ್ಟಿ ಓಡುಸೆಕು.
  ಈಗಾಣ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟುತ್ತವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬತ್ತ ಇಪ್ಪದು ಬೇಜಾರಿನ ವಿಷಯ.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *