“ತಲಗೆರದ ನೀರು, ಕಾಲಿಂಗಿಳಿಯದ್ದಿರ-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-69)

October 12, 2016 ರ 10:07 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 7 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ತಲಗೆರದ ನೀರು ಕಾಲಿಂಗಿಳಿಯದ್ದಿರ”--(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-69)

ಆನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನ ಮನೆಲಿದ್ದೊಂಡು ಶಾಲಗೆ ಹೋದ್ದು.ಅಜ್ಜᵒ ,ಅಜ್ಜಿ, ಮಾವಂದ್ರು, ಭಾವಂದ್ರು ಹೇಳಿ  ಮನೆತುಂಬ ಜೆನವೂ ಇದ್ದತ್ತಿದ. ಅಜ್ಜಿ, ಒಂದಾರಿ ಆರತ್ರೋ  ದಾಯಾದಿಗಳ ವಾದಾಂಟದ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುವಗ “ತಲಗೆರದ ನೀರು ಕಾಲಿಂಗಿಳಿಯದ್ದಿರ, ಅಸಮಾಧಾನದ  ಹೇಳುವ ಮಾತು ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂತು. ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಆಚಿಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದ ಅಜ್ಜನತ್ರೆ “ತಲಗೆರದ ನೀರು ಕಾಲಿಂಗಿಳುದರೆಂತಾತಜ್ಜᵒ?”  ಎನ್ನ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ.

“ಉಮ್ಮಪ್ಪ.., ನಿನ್ನಜ್ಜಿ ಹತ್ರೇ ಕೇಳು”. ಹೇಳಿ.. ಬಿಟ್ಟೊವು. ಅಜ್ಜಂಗೆ ಆ ಮಾತಿನ ಪೂರ್ವಾಪರ ಗೊಂತಿಲ್ಲದ್ದೆ ಅಲ್ಲ!, ಎನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಗಹಾಕಲೇಳಿ ಎನ ಅರ್ಥ ಆತು ಹೇಳುವೊᵒ . ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹಾಂಗಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನಗೆ ಅಜ್ಜನತ್ರಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕುಗು.  ಹ್ಞೂಂ. ಈಗ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರೆ ಕೇಳಿರೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲೇಳೆಂಡು ಸುಮ್ಮನಾದೆ.

ಎನ ಹತ್ತೊರುಷದ ಪ್ರಾಯ ಅಂಬಗ.  ಆ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಮೈಗೆ ಆನು ಮೀವದಾದರೆ ತಲಗೆ ಮೀಶುದು ಅಜ್ಜಿ. ಮದಲಾಣ ಅಜ್ಜಿಯಕ್ಕೊಗೆ ಬೇಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಲ ಆತೂಳಿ ಕಾಂಬಲಿಲ್ಲೆ. ಗೊಂಪಾಕಿ,ಬಾಗೆ ಹೊಡಿಯೂ ಸೇರ್ಸಿ, ನಾಲ್ಕು ಸರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ  ಝೊರೋನೆ ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ನೀರು ಎರವಗ “ಸಾಕಿನ್ನು ನಿಂಗೊ ತಲಗೆರದ ಬೆಶಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಕಾಲಿಂಗೆತ್ತುವಗಳೂ ಬೆಶಿ-ಬೆಶಿ ಇದ್ದಿದ ಹೇಳಿದೆ”.

“ಆಗಲಿ.., ಕೆಸರು ಸರೀ ಹೋಗದ್ರೆ ಹೇನಕ್ಕು ತಲೆಲಿ”. ಹೇಳುವಗ, ಮೇಗಾಣ ಪ್ರಕರಣ ಮರದೋದ್ದು ಎನ ನೆಂಪಾತಿದ!.

ಎನ್ನ ತಲೆ ಚೆಂಡಿ ಉದ್ದಿ ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಟುವಗ ಕೇಳಿದೆ. “ಮನ್ನೆ ಒಂದು ದಿನ ನಿಂಗೊ ’ತಲಗೆರದ ನೀರು ಕಾಲಿಂಗಿಳಿಯದ್ದಿರ’ ಹೇಳಿದ್ದೆಂತಕೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಂತರಜ್ಜಿ” ಕೇಳಿದೆ?.

ಅದುವೋ.., ತಲೆ ಹೇಳಿರೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಹೆರಿಭಾಗ .ಕಾಲು ಹೇಳಿರೆ ಕಿರಿಭಾಗ. ತಲಗೆ  ಬೆಶಿ-ಬೆಶಿ ನೀರೆರದ್ದುದೆ ಹಾಂಗೇ ಕಾಲಿಂಗೊರೆಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತು. ಹೇಳ್ತೆಲ್ಲೋ. ಹಾಂಗೇ ಇದೂದೆ. ನಮ್ಮಂದ ದೊಡ್ಡವಕ್ಕೆ, ಹೆರಿಯೋರಿಂಗೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆದು ಮಾಡಿರೆ ನವಗೂ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆದು ಸಿಕ್ಕುಗು, ಕೆಟ್ಟದು, ಕೇಡು ಮಾಡಿರೆ ನವಗೂ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕು. ಹಾಂ.., ಇದರ ಅರ್ಥ-ಸಮಜಾಯಿಷಿಕೆ ಮಾಡಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲ.., ಮುಂದೆ ನೆಂಪು ಬೇಕು” ಹೇಳಿದೊವು.

ನಮ್ಮ ಹಿಂದಾಣ ತಲೆಮಾರಿಂದ ಹೀಂಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಹಿತನುಡಿಗಳ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ, ನಾವುದೆ ಮುಂದಾಣವಕ್ಕೆ ಒಳೂಶೆಕ್ಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಾ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?.

( ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಎನ್ನ ಲಿಸ್ಟಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರಜ ಮುಂದೆ ಇದ್ದತ್ತು. ಮನ್ನೆ ಆರೋ ಬಯಲಿನ ಬಂಧುಗೊ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದವು. ಅದೀಗಳೇ ಅಕ್ಷರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂತು.) .

—–೦——

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 7 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. prasanna kumari

  ಅಕ್ಕ..ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಗಿದು..ನಿಂಗಳ ಹಿತ ನುಡಿ -..ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕೊಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆವುತು ಇದರ ನೋಡಿ.. ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.
  .

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ಎನ್ನ ನುಡಿಯ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಬಯಲಿಂಗೆ ಹೊಸ ಜೆನ ಬಂದದಕ್ಕೆ , ಸಂತೋಷಾತು..!

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. Venugopal Kambaru

  ತುಂಬಾ ಲಾಯಕ ಆಯಿದು ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಒಳಾರ್ಥ ವಿವರಿಸಿದ್ದು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಯಮ್.ಕೆ.ಎಸ್

  ಈಗ ಹಿಂದಾಣ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಾ0ಬಲೇ ಬೇಕಾಗಿ,
  ಎನ್ನ ಭಾವಯ್ಯ ಒಬ್ಬ0ಗೆ ಹಿ0ದೆ ದೂರದ ಊರಿ0ಗೆ ,
  ಹೋದ ಕಾರಣ ”ನ0ದಿಕೈ ”ಹೇಳುವ ಜಾಗೆಗೆ
  ಹೋಪಲೆ ದಾರಿ ಬೇಕಾತು.
  ಅದು ಮಲೆಯಾಳಲ್ಲಿ ರಜಾ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಇಪ್ಪಲೂ ಸಾಕು.
  ಅದು ಮನೆತನವೋ /ಊರೋ /ದೇವಿಯ ಆರಾಧನಾ ಜಾಗೆಯೂ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಅರಡಿಯ.
  ನ0ದಿ ಹೇಳುವ ಅಕ್ಷರವೇ ಹುಡುಕುಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಇಪ್ಪದು.ಬೈಲಿಲಿ ಆರಿ0ಗಾರರು ಗೊಂತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಣಚ್ಚಿಲಿ ಹಾಕಿ.

  [Reply]

  Sri Nagesh Reply:

  ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ 09448249623

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ’ನಂದಿ’ ಹೇಳಿರೆ ಶಿವನ ವಾಹನ .. ’ನಂದಿಕೈ” ಅಲ್ಲಿ, ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪಲೆ ಸಾದ್ಯತೆ ಇದ್ದು. ಮತ್ತೆ ’ನಂದಿಗ್ರಾಮ’ ಹೇಳಿ ಇದ್ದಾಡ. ರಾಮ ವನವಾಸ ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಪ್ಪಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭರತ ವಾಸಮಾಡಿದ ಜಾಗೆ ಹೇಳಿ ರಾಮಾಯಣಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ನೆಂಪು. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನವಗೆ ಅರಡಿಯ ( ಯಮ್. ಕೆ. ಎಸ್. ಹೇಳಿರೆ ಈ ಬಂಧು ಆರೂಳಿ ಗೊಂತಾತಿಲ್ಲೆನ್ನೆ!)

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°

  ವಿಜಯತ್ತೆ,
  ಹೆರಿಯೋರ ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನಡೆನುಡಿಲೂ ನೆಂಪಾಯೆಕ್ಕಪ್ಪದು ಅಲ್ಲದಾ? ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬಂಗೆ ಒಳ್ಳೆದು ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ನಾವು ನೆಡದು ಮುಂದಾಣವಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರ್ಸೆಕ್ಕು ಅಲ್ಲದಾ?

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುvreddhiವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆದೊಡ್ಡಮಾವ°ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಅಕ್ಷರದಣ್ಣವೇಣೂರಣ್ಣಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಸಂಪಾದಕ°ಮಾಲಕ್ಕ°ಅಕ್ಷರ°ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆನೆಗೆಗಾರ°ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಕೇಜಿಮಾವ°ಪೆರ್ಲದಣ್ಣಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಶಾ...ರೀಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ