ನೆಗೆ ಚಿತ್ರಂಗೊ

cartoon5cartoon4 cartoon3
cartoon2 cartoon1cartoon8cartoon7cartoon6

ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ

   

You may also like...

11 Responses

  1. Krishna Pramod sharma says:

    ನೆಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕವ್ತು ಜೋಕ್ಸ್ ಓದಿ

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *