“ಬಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವದು”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-76)

December 27, 2016 ರ 11:41 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 10 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

“ಬಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವದು”(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-76)

ಇದ್ರೆಡೆಲಿ ಎನ್ನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರಿ ಒಂದರ ಮದುವಗೆ ಹೋಯೆಕ್ಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅದು ಹೊಸನಗರ,ನಿಟ್ಟೂರು ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ. ಎರಡು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬರ್ಲೇಬೇಕೂಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಇದ್ದರೂ ಮುನ್ನಾಣದಿನ ಹೋಗದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋರು ಉಂಡಿಕ್ಕಿ ಎದ್ದಮತ್ತೆ ಹೋದಾಂಗಕ್ಕಷ್ಟೆ!. ಅಂತೂ ನಾವು ಮುನ್ನಾದಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಉದಿಯಪ್ಪಗಳೇ ಹೆರಟರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಮದ್ಯಾಂತಿರುಗಿ ಮೂರು ಗಂಟಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತು ಹೇಳುವೊᵒ. ಮದುವೆ,ಆರತಕ್ಷತೆ, ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಕಳಾತು.

ಅಲ್ಲಿಗೊರೆಗೆ ಹೋದರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊನ್ನಾವರಲ್ಲೂ  ಹೀಂಗಿದ್ದ ಮಗಳಿದ್ದು. “ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರದ್ದೆ ಹೋಪಲೆಡಿಯ” ಹೇಳಿ ಮದಲೇ ತಾಕೀತೂ ಇದ್ದು ಅವರ ಮನೆವರದ್ದು. ಮದುವಗೆ ಬಂದವರೊಟ್ಟಿಂಗೆ  ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಾವು ಒಚ್ಚಿತ್ತು.

“ ನಿಂಗೊ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪದು.ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಎರಡು ದಿನಾದ್ರೂ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಂಗಿಪ್ಪಲೇ ಬೇಕು”. ಆ ಮಗಳ ಅಜ್ಜಿಯ ಉವಾಚ!. ಎನ್ನ ತೊಂದರಗೊ, ಊರಿಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೋಯೆಕ್ಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೇಳಿರೆ; ಅವಕ್ಕೆ ದಾಖಲೇ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆ.ಅದರ ಗಣ್ಯಕ್ಕೆ ತಾರದ್ದೆ ಅವರದ್ದು ’ಅದೇ ಹತ್ತಿ ಅದೇ ನೂಲು’. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಬ್ಬಲೂ ಅಲ್ಲ. ಹೆರಡ್ಳೂ ಎಡಿಯದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!. ಹೀಂಗಿದ್ದಕ್ಕೆ  ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮದಲಿಂಗೆ ಹೇಳಿಂಡಿದ್ದ ಮಾತು ನೆಂಪಾತು.  “ಬಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುದು ಹೇಳಿರೆ ಹೀಂಗಿದ”, ಹೇಳಿ ಹೀಂಗಿದ್ದ ಉದಾರಣೆಲಿ ಹೇಳುಗು..

ಹೆರಟತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯಾಣವಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಬೇಜಾರಕ್ಕು!. ಹಾಂಗೇಳೆಂಡು ಕೂದತ್ತೋ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಂಗೊ ಕೆಡುಗು!!.

“ಬಳ್ಳಿಲ್ಲದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ” ನಿಂಗೊಗೂ ಆಗಿಕ್ಕಲ್ಲೊ?.

——-೦——

 

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 10 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. Venugopal Kambaru

  ಲಾಯಕ ಆಯಿದು

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವೇಣು ಗೋಪಾಲ ಭಾವ, ಓದಿ ಒಪ್ಪಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿನಗೆ ಇಂತಾ ಸಂದರ್ಭ ಬಯಿಂದಿಲ್ಯೋ?

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
  ಗೋಪಾಲ ಬೊಳುಂಬು

  ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಬಗಂಬಗ ಬತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದರಿ ಮಾತಿಲ್ಲೇ ಕೊರೆತ್ತವು ಸಿಕ್ಕಿದರುದೆ ಹೀಂಗೆ ಆವ್ತು. ನವಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಕೆಲಸಂಗೊ. ಕೊರೆತ್ತವಕ್ಕೆ ಅವರದ್ದೇ ಕತೆಗೊ. ಅದು ಬೇಗ ಮುಗಿಗೊ, ಅದುದೆ ಇಲ್ಲೆ. ಅವರ ಮಾತುಗವಕ್ಕೆ ತಲೆಆಡುಸಿ ಬೇಕಪ್ಪಗ ನೆಗೆ ಮಾಡೆಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾರಲೂ ಆಗದ್ದೆ ಪಡುವ ಅವಸ್ಥೆ ಆರಿಂಗೂ ಬೇಡ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  S.K.Gopalakrishna Bhat

  ಒಳ್ಳೆ ನುಡಿಗಟ್ಟು.ತಾಳಮದ್ದಳೆಲೂ ಕೆಲವರು ಎದುರು ಅರ್ಥದವರ ಬಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತವು

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ಎನಗಿಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಎರಡೂ ಜೆನ ಗೋಪಾಲಂದ್ರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೊವು,ಆದರೀಗ ಮೂರುಜೆನ ಬಯಿಂದೊವು.ಬಹು ಸಂತೋಷ! !!

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. Shashiprabha karnik

  ಕಟ್ಟದ್ದ ಕಟ್ಟ ಬಿಡುಸು ವ ದು ತುಂ ಬ ಕ ಷ್ಟ

  [Reply]

  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ಮಾನಸಿಕ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಎಂಬ ಕಟ್ಟ ಒಳಿಯಲಿ. ಕೃತಕ ಕಟ್ಟ ಬಿಡಲಿ. ಶಶಿಪ್ರಭಾ

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಶ್ಯಾಮಣ್ಣರಾಜಣ್ಣಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ವಿದ್ವಾನಣ್ಣvreddhiಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ದೀಪಿಕಾಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಗೋಪಾಲಣ್ಣತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಅಕ್ಷರ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶದೊಡ್ಡಭಾವದೊಡ್ಡಮಾವ°ಮುಳಿಯ ಭಾವಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಪೆಂಗಣ್ಣ°ಚುಬ್ಬಣ್ಣವಿಜಯತ್ತೆಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡು
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ