“ಬೆಳೂಲಿಂಗೆ ಬಡಿಯೆಕ್ಕು,ಬತ್ತಕ್ಕೆ ತಾಗೆಕ್ಕು”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-29}

May 24, 2015 ರ 6:06 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 8 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

“ಬೆಳೂಲಿಂಗೆ ಬಡಿಯೆಕ್ಕು, ಬತ್ತಕ್ಕೆ ತಾಗೆಕ್ಕು” {ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-29}

ಕೆಲಾವು ವರ್ಷ ಹಿಂದಾಣ ಮಾತು.ಮನೆಲಿ ಒಂದು ಶುಭಕಾರ್ಯ ನಿಜಮಾಡಿ ಜಾಲಿಂಗೆ ಚೆಪ್ಪರ ಹಾಕುವ ಗೌಜಿ. “ಐತ್ತಪ್ಪೆ ಬತ್ತಿಜ್ಯೆನೊ!?.ಈತ್ ಬೇಲೆತ ಅರ್ಜಂಟ್ ಉಪ್ಪ್ ನಾಗ ಆಯಾಗ್ ರಜೆ ಮಾಳ್ಪೊಡೊ? ನಿಕ್ಳೆಗ್ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡಾನಾಗ ಸಾಲಕೊರ್ಪೆ,ಸಾಮಾನು ಬೋಡಾಯಿನಾವ್ ಕೊರ್ಪೆ.ಒವು ಒಂಜಿಲಾ ಉಪಕಾರ ಇಜ್ಜಿಯತ್ತೋ!?”ಬಾರದ್ದ ಕೆಲಸದಾಳಿನ ಬಂದ ಆಳಿನತ್ರೆ ಸಮಾ ಬಯಿದೊವು ಅಜ್ಜಂ. ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಒಳಾಂದ ಅಜ್ಜಿ..,  “ಆ ಭಟ್ಯನ ಎಂತಕೆ ಬಯಿವದು? ಅದು ಪಾಪ, ಹೀಂಗಿದ್ದ ಸಮೆಲಿ ರಜೆ ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ”. ಹೇಳಿಗೊಂಡವು.

“ನಿನ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ ಸಂಗತಿ!. ಬಟ್ಯಂಗೆ ಗೊಂತಿದ್ದು ಈ ಮಾತು ಐತ್ತಪ್ಪುಗೆ ತಾಗ್ಲೆ ಇಪ್ಪದು ತನಗಲ್ಲಾಳಿ. ಅದು ಹೋಗಿ ಈ ವರದಿಯ ಐತ್ತಪ್ಪು ಹತ್ರೆ ಬಿಕ್ಕದ್ದಿರ.ಅಂಬಗ ಅದು ನಾಟುದು ಆರಿಂಗೆ?  “ಬೆಳೂಲಿಂಗೆ ಬಡಿಯೆಕ್ಕು, ಬತ್ತಕ್ಕೆ ತಾಗೆಕ್ಕು” ಹೇಳಿದೊವು ಅಜ್ಜಂ. ರಜ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲಿ ಒಳ ಬಂದ ಅಜ್ಜನತ್ರೆ ಎನ್ನ ಕುತೂಹಲ ಬಿಚ್ಚಿದೆ.

“ಅಜ್ಜ.., ಬೆಳೂಲಿಂಗೆ ಬಡುದರೆ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ತಾಗುದು ಹೇಂಗೆ?”.

“ಅದುವೋ! ಬತ್ತದ ಕೊಯಿಲು ಮುಗುದು ಬತ್ತ ಬಡುದು ಜಾಲ ತಲೆಲಿ ಬೆಳೂಲ ಮುಟ್ಟೆ ಓಶುತ್ತವಲ್ಲೊ?ರಜ ದಿನ ಕಳುದು ಆ ಬೆಳೂಲಿನ ವಾಪಾಸು ಬಡಿತ್ತದು ನೋಡಿದ್ದಿಯೊ?ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳುದ ಬತ್ತ ಸಿಕ್ಕುಗಿದ!.ಅದು ಸಿಕ್ಕೆಕ್ಕಾರೆ ಆ ಬೆಳೂಲಿಂಗೆ  ಕೊತ್ತಳಿಂಕೆ ತುಂಡಿಲ್ಲಿ ಬಡಿಯೆಕ್ಕು. ಅದಲ್ಲಿದ್ದ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ತಾಗೆಕ್ಕು.ಆ ಬತ್ತ ಎರಡ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತ.ಆ ಬತ್ತವ ರಜ ಮೆರುದು ದನಗೊಕ್ಕೆ ಮಡ್ಡಿ ಮಡಗಿ ಕೊಟ್ಟತ್ಕಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಹಿಂಡಿ ಕೊಡೆಕೂದಿಲ್ಲೆ.ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು ಸಿಕ್ಕುಗು.”

ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿಯಪ್ಪಗ ಎನ ನೆಂಪಾತು.  ಸುಮಾರು ಕೆಲಸದ ಹೆಣ್ಣುಗೊ ಜಾಲಿಲ್ಲಿ ಕೂದಂಡು ಬೆಳೂಲು ಹರಗಿ ಊರ ವರ್ತಮಾನ ಹೇದೊಂಡು ದಡಾ..ದಡ..ನೆ ಬೆಳೂಲು ಬಡಿವ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಿತ್ತಿದ.ವಾಹ್..,ಹೀಂಗಿದ್ದ ಜೀವನಾನುಭವದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕು ನೆಡೆಶಿಗೊಂಡಿದ್ದ ರೀತಿ-ರಿವಾಜೂ ಗೊಂತಾತು. ಅದರ ತಿರುಳೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.

ಅಂತೂ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಬಪ್ಪ ಹಾಂಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿ; ರಾಜಕಾರಿಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಫೀಸುಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಒಳ, ನಮ್ಮ-ನಿಮ್ಮೊಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ನೆಡೆತ್ತು. ಆರಿಂಗೋ ನಾಟ್ಳೆ; ಆರನ್ನೋ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡಿಗೊಂಬದು!.

—–೦—–

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 8 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ನುಡಿಗಟ್ಟು. ತಾಗೆಕ್ಕಾದವಕ್ಕೆ ತಾಗೆಕ್ಕಾದ ಹಾಂಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೂಲಕ ಎತ್ತುಸುವದು.
  ತಾನೂ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಾಗ ಹೇಳ್ತ ಪಾಠವೂಆತು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  S.K.Gopalakrishna Bhat

  ಒಳ್ಳೆದಾಯಿದು

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

  ಈ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ಆನು ಸುರು ಕೇಳುದು . ವಿಜಯತ್ತೆಯ ವಿವರಣೆ ಲಾಯಿಕಾಯಿದು . ಒಂದರಿ ಬತ್ತದ ಕೃಷಿಯ ಚಿತ್ರಣ (ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪಗ ನೋಡಿದ್ದು) ಹೂಡುವಲ್ಲಿಂದ ಪತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂತು .
  ಇದರ ಓದಿ ಮುಗಿಶಿಯಪ್ಪಗ ‘ಟು ಇನ್ ಒನ್ ‘ ಹೇಳುವಾಂಗೆ — ”ಹೇರದ್ದೊರು ಹೆತ್ತರೆ ಊರಿಡೀ ನಾತ ” ಹೇಳುವ ಗಾದೆ ಮಾತು ನೆನಪ್ಪಾತು . ವಿಜಯತ್ತೆ ಶೈಲಿಲೇ ವಿವರಣೆ ಚೆಂದ .

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬತ್ತದ ಕೃಷಿ ಚಿತ್ರಣ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂತು ಹೇಳುದು ಎನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕುಶಿ ಕೊಟ್ಟತ್ತು. ಹಳೆ ಬೇರು ಒಳಿಯೆಕ್ಕು , ಇದರ ಬರದ್ದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬಂತೆನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಸೊಸಗೆ .

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ°

  ಪಾರಗೆ ಜೆಪ್ಪಿ ಪಳ್ಳಂದ ಎಮ್ಮೆ ಏಳುಸುತ್ತಾಂಗೆ.. ., ಶಾಮಣ್ಣನ ಮೀಸೆ ಸಬಿನುಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ ದಡಾರನೆ ಮೇಜಿಂಗೆ ಜೆಪ್ಪುತ್ತಾಂಗೆ ಆಯಿಕ್ಕಪ್ಪೋ ಇದುದೆ!!

  ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಪಷ್ಟಾಯ್ದು ವಿಜಯತ್ತೆ. ಹರೇ ರಾಮ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ಚೆನ್ನೈಭಾವನ ಸಂದರ್ಭ ವಿವರಣೆಯೂ ಪಷ್ಟಾಯಿದನ್ನೆ!. ಧನ್ಯವಾದ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ಒಳ್ಳೆ ನುಡಿಗಟ್ಟು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ವಿಜಯತ್ತೆಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಮಾಲಕ್ಕ°ಶಾಂತತ್ತೆಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಅಕ್ಷರದಣ್ಣಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಅಕ್ಷರ°ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಪವನಜಮಾವಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ವಿದ್ವಾನಣ್ಣಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಸುಭಗ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ