“ಬೆಳೂಲಿಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಕಡುದಾಕಿದಾಂಗೆ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-90)

 

“ಬೆಳೂಲಿಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಕಡುದಾಕಿದಾಂಗೆ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-90)

ನೆರೆಕರೆ, ನೆಂಟ್ರಿಷ್ಟರೂಳಿ ಭೇಟಿಯಪ್ಪಗ, ಸುಖ-ದುಕ್ಕ ಕೇಳುವದು ಇಪ್ಪದೇ. ಹೀಂಗೊಂದು ಜೆಂಬಾರಕ್ಕೆ ಆನು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ; “ಅಪ್ಪೊ ಭಾವಯ್ಯಾ ಮನ್ನೆ ಆರೋ ಕುಳವಾರು ಬಂದು ಕೂಸಿನ ನೋಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಯಿದವಾಡ, ಎಂತಾತದು?” ಕೇಳಿದ  ಒಬ್ಬ .

“ಅದೆಂತರ  ಅಪ್ಪದು! ಬೆಳೂಲಿಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಕಡುದಾಕಿದಾಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಂಧಾನ ಹಾಕಿದವ!”

ಈ ಬೆಳೂಲಿಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಕಡುದಾಕಿದಾಂಗೆ ಹೇಳಿರೆ ಎಂತ ಅರ್ಥ!?, ಅಪ್ಪನತ್ರೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಹೇಳಿದೊವು

“ನೋಡು,ಮೋಳೇ  ಬೆಳೂಲ ರಾಶಿಲಿ ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿ ಕಡುದು ಕಡಿಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ನೋಡು! ಅದು ನಿನ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ. ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಮೇಣಕ್ಕೆ ಬೆಳೂಲು ಅಂಟಿ ನಿಂದು ನಿನ ಅದರ ಎಳಕ್ಕಲೆ ಕಷ್ಟ!, ಆವಲೂ ಎಡಿಯ!!.

“ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸರೀ ಸುಸೂತ್ರ ಆಗದ್ದಕ್ಕಿದ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುವದು”, ಹೇಳಿದವು ಎನ್ನಪ್ಪ. ಈ ಮಾತಿನ ನಿಂಗಳ ಹೆರಿಯವೂ ಹೇಳುವದು ಕೇಳಿಪ್ಪಿ, ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?.

ವಿಜಯತ್ತೆ

   

You may also like...

8 Responses

 1. ವಿಜಯತ್ತಿಗೆ,
  ಆನು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಕೇಳಿತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿಅರ್ಥ ಆದ್ದು ನೀನು ವಿವರಿಸಿದ ಮತ್ತೆಯೇ
  ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ

  • ಶರ್ಮಭಾವ, ಎನಗೆ ಹೀಂಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನತ್ರಂದ ಬಂದ ಬಳುವಳಿ. ನಿನ ಗೊಂತಿದ್ದಾಂಗೆ; ಅವು ಮಾತು ಮಾತಿಂಗೆ ಗಾದೆ -ನುಡಿಗಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಸಮಜಾತಿಶಿಕೆ ಕೊಡುಗಿದ.

 2. ಪಟ್ಟಾಜೆ ಶಂಕರ ಭಟ್ says:

  ಗಾದೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿದ್ದು. ಆನು ಈ ಗಾದೆಯ ಮದಲು ಕೇಳಿ ದ್ದಿಲ್ಲೆ.

 3. ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಹಾಂಗೇ ಆನುದೆ. ಒಪ್ಪ

 4. ಪಟ್ಟಾಜೆ ಶಂಕರ ಭಟ್ says:

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ ಹೇದರೆ ಅರ್ತಿಕಜೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನೊ ಎಂತ?

 5. ಆಗಿರ. ಅವರ ಪಟ ಹಾಕಿದ್ದವನ್ನೆ

 6. S.K.Gopalakrishna Bhat says:

  ಲಾಯ್ಕ ಗಾದೆ ,ಸಮರ್ಥ ವಿವರ.ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿ

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *