“ಮುಳ್ಳಿಂಗೆ ಬಾಳೆ ಬಿದ್ದರೂ ಬಾಳಗೆ ಮುಳ್ಳು ಬಿದ್ದರೂ ಹರಿವದು ಬಾಳೆಯೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-31}

June 18, 2015 ರ 6:41 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 11 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

“ಮುಳ್ಳಿಂಗೆ ಬಾಳೆ ಬಿದ್ದರೂ ಬಾಳಗೆ ಮುಳ್ಳು ಬಿದ್ದರೂ ಹರಿವದು ಬಾಳೆಯೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-31}

 

ಮುಳ್ಳಿಂಗೆ ಬಾಳೆ ಬಿದ್ದರೂ ಬಾಳಗೆ ಮುಳ್ಳು ಬಿದ್ದರೂ ಬಾಳೆ ಹರಿಯದ್ದೆ ಮುಳ್ಳು ಹರಿತ್ತೊ!? ಕೇಳುವಿ ನಿಂಗೊ. ಅಪ್ಪು ಅದಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪದೀಗ ಪೇಚಾಟ. ಅಲ್ಲ..,ಒಂದೊಂದಾರಿ  ಮುಳ್ಳಿಂಗೂ ಹರಿವಲಾಗದೊ,ಬಾಳೆಯೇ ಹರಿಯೆಕ್ಕು ಹೇದಿದ್ದೊ ? ಆನು ಕೇಳುದು.ಈ  ಅಸಳೆ  ಹೊಂಬಾಳೆಯನ್ನೆ ಮುಕ್ಕಿ ತಿಂಬದೆಂತಕೆ ಮುಳ್ಳು!. ಗೆಂಡ-ಹೆಂಡತ್ತಿಯ ಞಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ, ಕೇಟಿದಾಡ…  ಗೆಂಡು ಮಕ್ಕಳೂ ಹೆರ್ಲಾಗದೊ?,ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆರೆಕು ಹೇದಿದ್ದೊ?. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಹಾಂಗೆ!. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಮಾಡುಸ್ಸು?.ಹೇದು ಸಮಜಾಯಿಶಿಕೆ ಅಪ್ಪು.

ಇದೀಗ ಹೀಂಗೆಲ್ಲ..ಉದ್ದಿ- ಉರುಟಿ , ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಬಾಳಗೊಕ್ಕೆ ರಜ ಕೆಮಿಮಾತು ಹೇಳುವೊಂ ಹೇದು ಎನ್ನ ಈ ಪೀಟಿಕೆ ಅಷ್ಟೆ.          ಆನು ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪಗೆಲ್ಲ  ಕೂಸುಗೊ ಮೀನೆರದೊವು[ಮೈನೆರವದು] ಹೇಳಿಯಾದರೆ, ಹಾಂಗಿದ್ದವಕ್ಕೆ “ಇದಾ..,ಮೋಳೆ;ದೊಡ್ಡಾದ ಮಾಣಿಯಂಗಳತ್ರೆ ದಣಿಯ ಸಲಿಗೆಲಿ ಮಾತಾಡ್ಳಾಗ, ಮೆಯಿ ಮುಟ್ಟ್ಳೇ ಬಿಡ್ಳಾಗ,ಏವದಾರು ಹಲ್ಲು ಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಸೆಂಡು ಬಪ್ಪಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೊಂಡು ಒಯ್ಯಾರ ಮಾಡೆಂಡು ಕೂಬ್ಬಲಾಗ, ಜವ್ವನ್ತಿಗೊ ಒಬ್ಬನೆ ಹೆರ ತಿರುಗೆಂಡು ಹೋಪಲಾಗ,ಕಸ್ತಲಾದ ಮತ್ತಂತೂ ಮನೆ ಮೆಟ್ಟುಕಲ್ಲಿಂದ ಹೆರ ಕಾಲು ಮಡಗಲೆಡಿಯ[ಅಯ್ಯೋ..ಈಗ ನೆಟ್ಟ..ಹಗಲೇ ಬೇಡದ್ದ ಕೆಲಸಂಗೊ ಮಾಡ್ತ ಸಮಯ ಹೇದೊಂಗು ಈಗಾಣೊವು].  ಹೀಂಗೆ ಆಗದ್ದ ಪಟ್ಟಿಗಳ ರಜ ಹೇಳಿಕ್ಕಿ, ಮುಳ್ಳಿಂಗೆ ಬಾಳೆಬಿದ್ದರೂ ಬಾಳಗೆ ಮುಳ್ಳು ಬಿದ್ದರೂ ಹರಿವದು ಬಾಳೆಯೆ ಹೇಳ್ಸು ನೆಂಪು ಬೇಕಿದ” ಹೇಳುಗು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವನ್ನಾರ  ಹೀಂಗೆ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇದೊಂಡಿಕ್ಕಿದ.ಆದರೆ….ಈಗಾಣ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬೆ ಹೊಟ್ಟೆಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಲಾಗಾಯ್ತಿಂದ ಕೂಸುಗಳ ಕಣ್ಣಿಂಗೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿಗೊಳೆಕ್ಕು ಮಿನಿಯ!. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಹುಡುಗಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪಟ್ಟಿಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ,ಎರಡು ವರ್ಷಾಣವೂ ಇರ್ತವು ಹೇಳಿಯಾದರೆ;ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತವರ  ಮನಸ್ಸು ಹೇಂಗಿದ್ದ   ’ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೊಣಸು’ ಆಗಿಂಡಿಕ್ಕು!!!. ಜವ್ವನ್ತಿಗಳ ಹಾರ್ಸೆಂಡು ಹೋದ ಶುದ್ದಿ ಕೇಟಪ್ಪಗಳೇ  “ಅಯ್ಯೊ..ಕಲಿಗಾಲ..” ಹೇದೊಂಗು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ.  ಆದರೀಗ..!.

ಹೇಂಗೆ ಒಪ್ಪಕ್ಕಂಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಳಕ್ಕು!?. ಅಂತೂ ಈ ಮಾತೊಂದು ಹೇಳುವೊಂ. “ನೀನು ಹಸಿ ಬಾಳೆ.ನಿನ್ನ ಮೇಗೆ ಮುಳ್ಳುಬಿದ್ದರೂ ನೀನು ಹೋಗಿ ಮುಳ್ಳಿಂಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ನೀನೇ ಹರಿವದು” ಹೇಳಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೇಳಿಂಡಿಪ್ಪಲೇ ಬೇಕು. ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?.

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 11 ಒಪ್ಪಂಗೊ

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಒಪ್ಪಕ್ಕದೊಡ್ಡಭಾವಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಡೈಮಂಡು ಭಾವದೊಡ್ಡಮಾವ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣವಿದ್ವಾನಣ್ಣವೇಣೂರಣ್ಣಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಪುತ್ತೂರುಬಾವಪುಟ್ಟಬಾವ°vreddhiಗಣೇಶ ಮಾವ°ಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಮುಳಿಯ ಭಾವಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ