ಸುಭಾಷಿತ – ೩೩

ನಿಂದಂತು ನೀತಿನಿಪುಣಾ ಯದಿ ವಾ ಸ್ತುವಂತು |

ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಮಾವಿಶತು ಗಚ್ಛತು ವಾ ಯಥೇಚ್ಛಮ್ ||

ಅದೈವ ವಾ ಮರಣಮಸ್ತು ಯುಗಾಂತರೇ ವಾ |

ನ್ಯಾಯ್ಯಾತ್ ಪಥ: ಪ್ರವಿಚಲಂತಿ ಪದಂ ನ ಧೀರಾಃ ||

 

ಪದಚ್ಛೇದ:

 

ನಿಂದಂತು ನೀತಿನಿಪುಣಾಃ ಯದಿ ವಾ ಸ್ತುವಂತು

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮಾವಿಶತು ಗಚ್ಛತು ವಾ ಯಥೇಚ್ಛಮ್

ಅದ್ಯ ಏವ ವಾ ಮರಣಂ ಅಸ್ತು ಯುಗಾಂತರೇ ವಾ

ನ್ಯಾಯ್ಯಾತ್ ಪಥಃ ಪ್ರವಿಚಲಂತಿ ಪದಂ ನ ಧೀರಾಃ

 

ಅನ್ವಯ:

ನೀತಿನಿಪುಣಾಃ ಯದಿ ನಿಂದಂತು ವಾ ಸ್ತುವಂತು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮಾವಿಶತು ವಾ ಯಥೇಚ್ಛಮ್ ಗಚ್ಛತು, ಮರಣಂ ಅದ್ಯ ಏವ ಅಸ್ತು ವಾ ಯುಗಾಂತರೇ ಅಸ್ತು,

ಧೀರಾಃ ನ್ಯಾಯ್ಯಾತ್ ಪಥಃ ಪದಂ ಅಪಿ ನ ಪ್ರವಿಚಲಂತಿ

 

 

ಭಾವಾರ್ಥ:

 

ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಬಲ್ಲೋರು ಬೈದರೂ ಹೊಗಳಿದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪತ್ತು ಹೋದರೂ, ಇಂದೇ ಸಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಯುಗಾಂತರವರೆಗೂ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಧೀರರಾದ ಜನ ನ್ಯಾಯಮಾರ್ಗವ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಹೋಗವು.

ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರು

   

You may also like...

2 Responses

  1. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ says:

    ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವಗಲೂ ಜಯವೇ. ಅದರ ದಾರಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನವಗೆ ಕ್ಶೇಮ

  2. S.K.Gopalakrishna Bhat says:

    ನಿಜವಾದ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಅದುವೇ

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *