ಸುಭಾಷಿತ – ೩೬

ಅಪೂರ್ವಃ ಕೋsಪಿ ಕೋಶೋsಯಂ ವಿದ್ಯತೇ ತವ ಭಾರತಿ।
ವ್ಯಯತೋ ವೃದ್ಧಿಮಾಯಾತಿ ಕ್ಷಯಮಾಯಾತಿ ಸಂಚಯಾತ್।।

ಅನ್ವಯ:
(ಹೇ) ಭಾರತಿ! ತವ ಅಯಂ ಕಃ ಅಪಿ ಅಪೂರ್ವಃ ಕೋಶಃ ವಿದ್ಯತೇ।
(ಅಯಂ ಕೋಶಃ) ವ್ಯಯತಃ ವೃದ್ಧಿಂ ಆಯಾತಿ, ಸಂಚಯಾತ್ ವ್ಯಯಂ ಆಯಾತಿ।

ಭಾವಾರ್ಥಃ

ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕೋಶ ವಿದ್ಯೆ. ಈ ಕೋಶವ ಉಪಯೋಗಿಸಿಗೊಂಡು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೆಳೆತ್ತಾ ಹೋವುತ್ತು. ಉಪಯೋಗುಸದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿಮಡುಗಿದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾಶವೇ ಆವ್ತು.

ನವಗೆ ಗೊಂತಿಪ್ಪದರ ನಾವು ಬೇರೆವಕ್ಕೆ ಹಂಚೆಕ್ಕು
ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅಪ್ಪಗ ನವಗೇ ಮರತ್ತು ಹೋಕು.
ಆರಾದರೂ ಅದರ ಪಡಕ್ಕೊಂಡರೇ ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಕ್ಕು. ಆರೂ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕೋಶ ಬೆಳದ್ದದು ಸತ್ಯವೇ ಅಲ್ಲದೋ?

ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರು

   

You may also like...

2 Responses

  1. S.K.Gopalakrishna Bhat says:

    ಸರಿಯಾದ ಮಾತು.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *