“ಹೆಡ್ಡಂಗೆ ಒಂದೇ ದಿಕೆ, ಗಟ್ಟಿಗಂಗೆ ಮೂರು ದಿಕೆ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-85)

April 23, 2017 ರ 11:26 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 13 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

 

“ಹೆಡ್ಡಂಗೆ ಒಂದೇ ದಿಕೆ,ಗಟ್ಟಿಗಂಗೆ ಮೂರು ದಿಕೆ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-85)

ಇದೆಂತದಪ್ಪ ಹೆಡ್ಡಂಗೆ ಒಂದೇ ದಿಕೆ!, ಗಟ್ಟಿಗಂಗೆ ಮೂರು ದಿಕೆ…….!.ಎನಗೂ ಕುತೂಹಲ ಆಯಿದು  ಆ ಒಂದುದಿನ!

ಎನ್ನಪ್ಪನ ಮನೆಲಿ ಗೆದ್ದೆ ಬೇಸಾಯ ಇದ್ದತ್ತಿದ. ಹಾಂಗಿದ್ದ ಮತ್ತೆ; ಬತ್ತ ಬೇಶುದು, ಹರಗುದು, ಒಣಗುಸುದು,ಮೆರಿವದು, ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡುದು  ಇದೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದತ್ತು ಹೇಳುವೊಂ.ದನಗಳ ಚಾಕ್ರಿ,ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಪಡಿಚಾಕ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಹತ್ತದ್ದ ಅರೆಜವ್ವನಿಗ  ’ಬಟ್ಯ’ ಹೆಸರಿನ ಆಣೊಂದು ಇದ್ದತ್ತು.ಮೇಗಾಣ ಉಪ್ಪರಿಗೆಲಿ ಬತ್ತ ಬೇಶಿ ಒಣಗಲೆ ಹರಗುದು.

 “ಆ ಬಾರ್ ಬರುಂಬುತು ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲ  ಬಟ್ಯ ಮೂಲ್ಯ”  ಹೇಳಿದೊವು ಆ ಆಣಿನತ್ರೆ ಬತ್ತ ಮೆರಿವ ಹೆಣ್ಣುಗೊ. ಸಗಣ ಉದ್ದಿದ ಹೆಡಗೆಲಿ ಅಲ್ಲದ್ದೆ,ಅದು ಹಾಳೆಲಿ ರಜ ಬತ್ತವ ಬೇರೆ ಬಾಚೆಂಡು ಬಂದು “ಇಂದೆಟ್ ದಾನ್ನೋ ಏಸಿಗೆ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಕಾರ್ಗ್ ಆತಂಡ್”  ಹೇಳಿ ಕಾಲು ತೊಳದತ್ತು.ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ  ಬತ್ತ ಮೆರಿತ್ತ  ’ಉಮ್ಮಕ್ಕೆ’ ಹೆಸರಿನ ಹೆಣ್ಣು “ಎಂಚಿನಾವು”  ಹೇಳೆಂಡು  ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚೆಂಡಿದ್ದ ಅದರ ಕಾಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಸಿ, ಕೈಲಿ ತೆಗದು ಮೂಸಿ ನೋಡಿ “ಛೀ…,ಇಂದ್  ಪುಚ್ಚೆತ ಪೀ” ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದರ  ಗಮನಿಸಿದ ಎನ್ನಪ್ಪ  “ನೋಡು ಮೋಳೆ, ಹೆಡ್ಡಂಗೆ ಒಂದೇ ದಿಕೆ, ಗಟ್ಟಿಗಂಗೆ ಮೂರು ದಿಕೆ ಹೇಳುಸ್ಸು ಇದಕ್ಕೆಯಿದ.ಬಟ್ಯಮೂಲ್ಯ ಹೆಡ್ಡ. ಅದರ ಕಾಲಿಂಗೆ ಮಾಂತ್ರ ಹೇಸಿಗೆ ಆದ್ದು.  ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿಗೆ , ಕಾಲು-ಕೈ-ಮೂಗು, ಮೂರೂ ದಿಕೆ ಆತಿದ ಹೇಳಿಂಡು ನೆಗೆ ಮಾಡುವಗ ; ಎನಗೂ ಅಬ್ಬಗೂ ನೆಗೆ ಬಂದು ಯೋಚಿಸುವಾಂಗಾತು!.

                                    ————-೦————

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 13 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ವಿವರುಸುವ ವಿಜಯತ್ತಿಗೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

  [Reply]

  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ಹರೇರಾಮ, ಶರ್ಮಭಾವಂಗೆ. ಭಾರೀ ಅಪರೂಪಾನ್ನೆ!. ಓದುವವು ಇದ್ದರೇ ಬರವವಕ್ಕೂ ಉತ್ಸಾಹ ಅಲ್ಲದೋ?

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡು
  sheelalakshmi

  ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯಕಿದ್ದು ವಿಜಯಕ್ಕ. ಅಲ್ಲಿ `ದಿಕೆ’ ಹೇಳಿ ಬರದ್ದಿರಲ್ದಾ? ಅದು ` ದಿಕ್ಕೆ’ ಆಯೇಕಪ್ಪದಾ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗೇಯಾ?

  [Reply]

  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ಹರೇರಾಮ, ಶರ್ಮಭಾವಂಗೆ. ಭಾರೀ ಅಪರೂಪಾನ್ನೆ!. ಓದುವವು ಇದ್ದರೇ ಬರವವಕ್ಕೂ ಉತ್ಸಾಹ ಅಲ್ಲದೋ?

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ಶೀಲಾ, ಹರೇರಾಮ,. ದಿಕ್ಕೆ>ದಿಕ್ಕು, ದಿಕೆ> ಜಾಗೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಯೋಗ ಇದ್ದು.

  [Reply]

  ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡು

  sheelalakshmi Reply:

  ಓ …ಅಪ್ಪಾ ವಿಜಯಕ್ಕಾ…ಸರಿ ಗೊಂತಾತು. ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಪ್ರಸನ್ನಾ ವಿ ಚೆಕ್ಕೆಮನೆ

  ವಿಜಯಕ್ಕಾ ನಿಂಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು.ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ ಬೇಗ ಅರ್ಥಾವ್ತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆ

  ಲಾಯ್ಕಾಯ್ದು. ಗಾದೆ ಓದಿ ಆನು ಜಾನ್ಸಿದ್ದು ದಡ್ಡಂಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಯೊಂಬಲೆ ಎಡಿಗಾದರೆ. ಗಟ್ಟಿಗಂಗೆ ಮೂರು ದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಪಡಕ್ಕೊಂಬ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ. ಈ ವಿವರಣೆ ಲಾಯ್ಕ ಇದ್ದು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ಈ ಎನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೋಡಮ್ಮಿನ ದೋಷಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆತು ಇದಲ್ಲಿ ಪೆಣಙುದು . ಹುಳು ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬತ್ತಲ್ಲದ್ದೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಬಪ್ಪದು!!. ಶರ್ಮಭಾವಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು!.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ

  ನುಡಿಗಟ್ಟು ಲಾಯಕಿತ್ತು. ತಮಾಷೆಯು ಇತ್ತು. ಅಪ್ಪದು ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು.
  ಬೋದಾಳ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತ, ಬುದ್ದಿವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತ, ಹೇಳಿ ಹೇಳುವನೊ ?

  [Reply]

  ವಿಜಯತ್ತೆ

  ವಿಜಯತ್ತೆ Reply:

  ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಬೇಡ ಹೇಳಿಯೂ , ಬೋಸುಗಳು ಚುರುಕಿರುತ್ತವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಂಗಳಲ್ಲಿ ; ಇಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲೊ ಗೋಪಾಲ. ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  S.K.Gopalakrishna Bhat

  ಒಳ್ಳೆದಾಯಿದು

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಬಟ್ಟಮಾವ°ಬೋಸ ಬಾವಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಶಾ...ರೀಕೇಜಿಮಾವ°ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಪುತ್ತೂರುಬಾವದೊಡ್ಡಮಾವ°ಶ್ಯಾಮಣ್ಣಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಚುಬ್ಬಣ್ಣಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಅಕ್ಷರದಣ್ಣಗಣೇಶ ಮಾವ°ಮಾಲಕ್ಕ°ಡೈಮಂಡು ಭಾವಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ