“ಹೊಂಡ ನೋಡದ್ದೆ ಹಾರ್ಲಾಗ”

June 4, 2014 ರ 5:41 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 5 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

—“ಹೊಂಡ ನೋಡದ್ದೆ ಹಾರ್ಲಾಗ” (ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-2 )

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ  ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಬಳಗಲ್ಲಿ,  ಮದುವೆಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಕೂಸಿಂಗೆ ಒಂದು ಸಂಧಾನ ಬಂತು. ಹಿಂದೆ  ಕೆಲಾವು ಕುಳವಾರುಗೊ ಜಾತಕಲ್ಲಿ ಆಗದ್ದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೂಸು.. ಮಾಣಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆ ಆಗದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮನೆತನ ಹಿಡಿಯದ್ದೆ, ಹೀಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ  ಆ ಕೂಸಿಂಗೆ  ಮನೆ ಬಯಿಂದಿಲ್ಲೆ. ಈಗ ಬಂದ ಕುಳವಾರು ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಪ್ಪದ್ದೆ ಮಾಣಿಗೆ ಕೊಶಿ ಆಗಿ , ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಬಂದ ಹಿರಿಯವಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿಯೇ ಅಕ್ಕು ಹೇಳಿದೊವು. ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ  ಕೂಸಿನ ಅಪ್ಪ, ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಒಳ ದೆನಿಗೇಳಿ  “ಹೇಂಗೆ ಬಾವಯ್ಯ, ಅವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಾರೆ ನವಗೂ ಅಕ್ಕು ಈಗಳೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವೊ೦  ಆಗದೋ?” ಕೇಳಿದೊವು.  ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂಗೆ ಎನ್ನಪ್ಪ  “ಬೇಡ.., ಬೇಡ…, ಎರಡು ದಿನಾಣ ಅವಕಾಶ ಕೇಳುವೊ೦. ’ಹೊಂಡ ನೋಡದ್ದೆ ಹಾರ್ಲಾಗ’  ಕೂಸಿನ ಕೊಡುವದಲ್ಲೊ” ಹೇಳಿದೊವು.

ಅಪ್ಪು  ಎಷ್ಟು ಹೊಂಡ ಇದ್ದು ಹೇದು ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದ್ದೆ  ಹಾರೀರೆ ಹೇಂಗಕ್ಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ! ಅಂಬಗ  ಕೂಲಂಕುಷ ತಿಳಿಯದ್ದೆ ಮುಂದುವರುಸಲಾಗ ಅಲ್ಲೊ?  “ಎಷ್ಟು ಅರ್ತು ಆಳ ನೋಡಿ ಮಾಡೀರೂ ಈಗಾಣವು ಮದುವೆ ಕಳುದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ   ಆಯೆಕ್ಕಾರೆ  ಡೈವೊರ್ಸು ಆವುತ್ತವು “ ಹೇದು ಹೇಳುಗು ಕೆಲವು ಅಕ್ಕ ತಂಗೆಕ್ಕೊ. ಹಾಂಗಾರೂ ಹಿರಿಯೊವು ಅರಡಿಯದ್ದೆ ಕೊಡುಸ್ಸು ತಪ್ಪಲ್ಲೊ? ಹಾಂ..! ಈ ನುಡಿ ಗಟ್ಟು ಇದೊಂದೇ ವಿಷಯಕ್ಕಲ್ಲ ನೋಡಿ!. ’ಅತೀವ ಚಿಂತನೀಯ’.ಹೇದಿದ್ದು. ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೆಕ್ಕಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ವದು ಇದರ ಅಂತರಾಳ.  ತಲೆ-ತಲಾಂತರಂದ ಬಂದ ’ನುಡಿಗಟ್ಟು’ ಹೇದರದು ನುಡಿಮುತ್ತು!.

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 5 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ಖಂಡಿತ, ನುಡಿಮುತ್ತು ಇದು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°

  ವಿಜಯತ್ತೆ,
  ಭಾರೀ ಲಾಯ್ಕದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬೈಲಿಂಗೆ ಇಳಿಶಿದ್ದಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಂಪು ಮಾಡಿಕ್ಕೊಳ್ಳೆಕ್ಕಾದ ಮಾತು ಇದು.
  ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿಗೊಳ್ಳೆಕ್ಕು. ಕೂಸಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುದಾಗಿಕ್ಕು, ಕೂಸಿನ ಮನೆ ತುಂಬುಸುದಾದಿಕ್ಕು ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆಲಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೆರಿಯೋರು ಹೇಂಗೆ ಹೇಳುದು ಅಲ್ಲದಾ?
  ನಿಂಗೊ ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ ಈಗಾಣ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಂತದೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಬಹುಶ ಎಲ್ಲೊರೂ ಹೀಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಬಪ್ಪ ಅನಾಹುತಂಗಳ ತಪ್ಪುಸುಲೆಡಿಗು. ನಿತ್ಯ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ಮಾತುಗಳ ಎಲ್ಲೊರೂ ನೆಂಪು ಮಡಿಕ್ಕೊಂಬ ಹಾಂಗೆ ಆಗಲಿ..

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘುಮುಳಿಯ

  ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ನುಡಿಗಟ್ಟು .ಧನ್ಯವಾದ ವಿಜಯತ್ತೆ .

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  ಗೋಪಾಲಣ್ಣ

  ನುಡಿಗಟ್ಟು ಸೂಕ್ತ ;ಬರೆದದ್ದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಪೆರ್ಲದಣ್ಣಡೈಮಂಡು ಭಾವದೊಡ್ಡಮಾವ°ವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಮುಳಿಯ ಭಾವಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಗೋಪಾಲಣ್ಣಸುಭಗಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಅಕ್ಷರದಣ್ಣಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿವೇಣೂರಣ್ಣಪೆಂಗಣ್ಣ°ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವವಿಜಯತ್ತೆಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣದೊಡ್ಡಭಾವಬಟ್ಟಮಾವ°ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿವಿದ್ವಾನಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ