‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ°’ – 50 (ಅರ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ)

March 20, 2014 ರ 11:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 12 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಇದು ನಿಂಗೊಗೆಲ್ಲ ಗೊಂತಿದ್ದ ಕತೆಯೋ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ. ರಜಾ ಹಳೆ ಕತೆ1059919_326946067437047_1223847748_n

ಮದಲಿಂಗೆ ಪೆರ್ಲದ ಬಸುಸ್ಟೇಂಡಿನ ಎದುರಾಣ ಕಟ್ಟೋಣಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ° ಹಲ್ಲು ಡಾಕುಟ್ರ° ಇತ್ತಿದ್ದ° ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ° ಹೇದು.

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಅನುಪ್ಪತ್ಯ ಕಳಿಶ್ಯೊಂಡು ಪೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ದನಟ್ಟೆ

ಬಸ್ಸು ಇಳುದು ಆಚೊಡೆಂಗೆ ದಾಂಟಿ ಅಪ್ಪಗ ಎದುರಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಮಾಪಳೆ ಎದುರಾಣ ಕಟ್ಟೋಣದ ಮೇಗಾಣ ಕೋಣೆಗೆ ನೇತು ಹಾಕ್ಯೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದ ಹಲ್ಲು ಡಾಕುಟ್ರನ ಬೋರ್ಡಿಂಗೆ ಬೆರಳು ತೋರುಸಿ ಕೇಟತ್ತು – ‘ಅಯಾಳ್ ಒರು ಪಲ್ಲ್ ಡಾಕುಟ್ರ?!’

ಸತ್ಯಣ್ಣ ಹೇದ° ಅಲ್ಲ.., ಅವ° ಮುವತ್ತೆರಡು ಹಲ್ಲಿಂಗೂ ಡಾಕುಟ್ರ°

ಅಂದಿಂಗೆ ಆ ಬೋರ್ಡು ಇಳುಶಿಕ್ಕಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟ ಆ ಹಲ್ಲು ಡಾಕುಟ್ರ° ಮತ್ತೆ ಏವ ಊರಿಂಗೆ ಹೋದ° ಹೇಳಿಯೇ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ. 😀

~~

ದೊಡ್ಡಮಾವನ ವರ್ಷಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನೂ ಸಕಾಯಿ ರಂಗಣ್ಣನೂ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಹೆರಡ್ತದು ಹೇದು ಮಾತು.

ರಂಗಣ್ಣ ಬಪ್ಪಗ ಶಾರದಕ್ಕನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಾಯಿಪಾಠ ಆಗ್ಯೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದು – ರಾಮಃ ರಾಮೌ ರಾಮಾಃ

ವರ್ಷಾಂತ ದಿನ ರಂಗಣ್ಣ ಕಾಯಿ ಕಡಕ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪಗ ಕುಂಟಾಂಗಿಲ ಭಾವ ಅಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಗ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇದ° ಬಟಾಟೆ ಸುಮಾರು ಇದ್ದು, ಬಟಾಟೆ ಗೊಜ್ಜಿ ಮಾಡುವನೋ ಸತ್ಯಣ್ಣ

ಕೂಡ್ಳೆ ರಂಗಣ್ಣನ ಬಾಯಿಂದ ಹೆರಟತ್ತು ಬಟಾಟೆಃ ಬಟಾಟೌ ಬಟಾಟಃ

ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಕುಂಟಾಂಗಿಲ ಬಾವನ ಮೊಬೈಲು ರಿಂಗಾತು. ಏಕಾಚಮೇ ತಿಸ್ರಶ್ಚಮೇ…. ಹೇದು ಮೊಬೈಲು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್

ಕೂಡ್ಳೆ ರಂಗಣ್ಣನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೆರಟತ್ತು ಏಕಃ ಏಕೌ ಏಕಾಃ , ಏಕಂ ಏಕೌ ಏಕಾನ್, ಏಕೇನ ಏಕಾಭ್ಯಾಂ ಏಕೈಃ  😀

ಸತ್ಯಣ್ಣ° ಅಲ್ಲಿಂದಲೆ ಒಂದರಿಯೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ° – ರಂಗೋ! ಒಂದಾರಿ ನೀ ಸಂಸ್ಕೃತವ  ಅದರಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕು. 😀

ಕುಂಟಾಂಗಿಲ ಭಾವ° ಮೊಬೈಲಿನ ಕೆಮಿಗೆ ಒತ್ತಿಗೊಂಡು ಆಚೊಡೆಂಗೆ ಹೋದ°. ಬಟಾಟೆ ಗೊಜ್ಜಿಯೂ ಬಾಕಿ ಆತು, ರಂಗಣ್ಣನ ಸಂಸ್ಕೃತವೂ ನಿಂದತ್ತು 😀

~~

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಕಂಡಪ್ಪಗ ಕುಂಟಾಂಗಿಲ ಭಾವಂಗೆ ಎಂತ ಆವ್ತೋ ಇನ್ನು!  ಅಲ್ಲ.. ಕುಂಟಾಂಗಿಲ ಭಾವನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಎಂತ ಅಪ್ಪದೋ!.

ಕುಂಟಾಂಗಿಲ ಭಾವನ ನೆರೆಕರೆಲಿ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಒಕ್ಕಲ ಅನುಪ್ಪತ್ಯದ ತೆರಕ್ಕು ಮುಗುದು ಸಾವಾಕಾಶ ಚಿಟ್ಟಿಲೆ ಕೂದುಗೊಂಡು ಎಂತದೋ ಏಚನೆಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದ° ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ°

ಕೆಲಸ ಮುಗಾತು ಇನ್ನು ಹೆರಡುವಾಗ ಒಂದಾರಿ ಎಲೆ ತಿಂದುಕ್ಕುತೆ ಹೇದು ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಹತ್ರೆ ಇತ್ತಿದ್ದ ಎಲೆ ತಟ್ಟಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕುಂಟಾಂಗಿಲ ಭಾವಯ್ಯ – ‘ಎಂತ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ’? ಹೇದು ಕೇಟವು.

ಸತ್ಯಣ್ಣ ಹೇದ° – ಅಲ್ಲ.. ಮನ್ನೆ ಪುತ್ತೂರಿಂಗೆ ಬತ್ತ ತೆಂಕ್ಲಾಗಾಣ ಆನೆ ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕಂದ ಒಂದೇ ಬೆಟ್ಟಿಂಗೆ ಹೇಳದ್ದೆ ಕೇಳದ್ದೆ ಬಲ್ಪಲೆ ಸುರುಮಾಡಿತ್ತು.

ಓಡಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಪೆರ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಣ್ಣು ಇಬ್ರಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಎದುರೆ ಬಂದು ನಿಂದತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂತ ತೆಗಗು.?

ಕುಂಟಾಂಗಿಲ ಭಾವಂಗೂ ತಲಗೆ ಹೊಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲೆ ಎಂತ ತೆಗಗಪ್ಪ ಆನೆ ಅಂಗಡಿಲಿ ಹೇದು! ಬಾಳೆಣ್ಣ ಗೊನೆ ಮತ್ತು ಬಲುಗಿತ್ತೋ ಸತ್ಯಣ್ಣ?! ಕೇಟ° ಕುಂಟಾಂಗಿಲ ಭಾವ°.

ಸತ್ಯಣ್ಣ° ಹೇದ° – ಇಲ್ಲೆಪ್ಪ, ಅದು ಸೇಂಕು ಬಲಿಗಿದ್ದದಟ್ಟೇ 😀

~~

ಆತಂಬಗ ಹೇದು ನೆಗೆಮಾಡಿಗೊಂಡು ಕುಂಟಾಂಗಿಲ ಭಾವ ಹೆರಟಪ್ಪದ್ದೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿಂದತ್ತು. ಏನಾರು ವಿಷಯ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಈ ವಾರಕ್ಕೆ ಬೈಲಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಳೆ ಹೇದು.

ಪ್ರತಿಸರ್ತಿಯೂ ನಾವು ಅತ್ಲಾಗಿ ಚೋದ್ಯ ಕೇಳ್ತ ಕ್ರಮ. ಈ ಸರ್ತಿ ಸತ್ಯಣ್ಣಂದೇ ಚೋದ್ಯ ಇತ್ಲಾಗಿಯಂಗೆ.

ಎಂತ್ಸರ?! –

 1. ನಾಯಿಗೆ ನಾಕು ಕಾಲ್ ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್, ನಾಶೆನಲ್, ಇಂಟರ್ನೇಶನಲ್ ಎಂತಕೆ ಮಿಸ್‍ಡ್ ಕಾಲ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಳೆ ಎಡಿಗೊ?!
 2. ಎಷ್ಟೇ ತಲೆ ತಿರುಗಿರೂ ಕೊರಳು ಪೀಂಟಿರೂ ತನ್ನ ಬೆನ್ನು ತನಗೆ ನೋಡ್ಳೆ ಎಡಿಗೋ?!
 3. ಒಬ್ಬ ಎಟ್ಟೇ ಗುಂಡು ಗುಂಡಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನ ತೆಗದು ಬೆಡಿಯೊಳ ಹಾಕಲೆಡಿಗೋ?!
 4. ಒಬ್ಬಂಗೆ ಎಟ್ಟೇ ಕೂದುಂಬಟ್ಟು ಪೈಸೆ ಇದ್ದರೂ ಪೇಟಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪುಡ್ ಸೆಂಟರಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಂದುಗೊಂಡೇ ತಿಂದಾಗೆಡದೋ?!
 5. ಇಂಜಿನೀರು ಕೋಲೋಜಿಂಗೆ ಹೋದವೆಲ್ಲೋರು ಇಂಜಿನೀರು ಅಪ್ಪಲೆಡಿಗು, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿಂಗೆ ಹೋದವೆಲ್ಲೋರು ಪ್ರಸಿಡೆಂಟು ಅಪ್ಪಲೆಡಿಗೋ?!
 6. ಆಟೋಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಹೇದು ಹೆಸರು ಇದ್ದರೂ ಅದರ ಓಡುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗೆಡದೋ?!
 7. ಒರಕ್ಕಿನ ಮಾತ್ರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒರಕ್ಕು ಬಕ್ಕು ಆದರೆ ಸೆಮ್ಮದ ಮಾತ್ರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆಮ್ಮ ಬಕ್ಕೋ?!
 8. ಹಲ್ಲು ಬೇನೆ ಹೇದಾದರೆ ಹಲ್ಲು ತೆಗವಲಕ್ಕು ಆದರೆ ತಲೆ ಬೇನೆ ಹೇದರೆ ತಲೆ ತೆಗವಲೆಡಿಗೋ?!
 9. ಮೊಬೈಲು ಇದ್ದವಂಗೆ ಸಮೋಸ ಕಳುಸೆಲೆಡುಗು ಆದರೆ ಸಮೋಸ ಇದ್ದವಂಗೆ ಮೊಬೈಲು ಕಳುಸೆಲೆಡುಗೋ?!
 10. ಹೇಂಡು ವಾಶ್ ಹೇದರೆ ಕೈ ತೊಳವದು, ಫೇಸು ವಾಶ್ ಹೇದರೆ ಮೋರೆ ತೊಳವದು ಆದರೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಹೇದರೆ ಬ್ರೈನ್ ತೊಳವಲೆಡಿಗೋ?! 😀

ಉಮ್ಮ., ನವಗರಡಿಯ.  ಈ ಚೋದ್ಯಂಗಳ ಇದಾ ನಿಂಗೊಗೇ ಅತ್ಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ  😀

~~

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಇಂದ್ರಾಣ ಮರ್ಜಿ ಕಂಡಪ್ಪಗ ‘ಎಂತ ಸತ್ಯಣ್ಣ ನಿನ್ನೆ ಸರಿ ಒರಗಿದ್ದಿಲ್ಲ್ಯೋ ನಿಂಗೊ?! ಹೇದು ಕೇಟೆ ಆನು.

ಸತ್ಯಣ್ಣ° ಹೇದ° – ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಾವ° ಒರಕ್ಕು ಬತ್ಸು. ಇರುಳು ವಾಸ್ತು ಬಲಿ ಮುಗುದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಗಂಟೆ ಮೂರು ಆಯ್ದು.

ಮತ್ತೆ ಈ ಜೆವ್ವನಿಗರು ಇಸ್ಪೇಟು ಆಡ್ಳೆ ಕೂದವು. ನಾವು ಓ ಆ ಕರೆಲಿ ಹಸೆ ಬಿಡುಸಿ ಚುರುಟಿರೂ ಕೂದ ಕಳಂದ ಬೊಬ್ಬೆ ಜೋರು ಕೇಟುಗೊಂಡಿತ್ತಡ –

“ರಾಣಿಯ ಕಡಿವದು, ಕಳ್ಳನ ಬಿಡುದು, ತುರ್ಪು ಹೆರಮಾಡುದು..”  ಹೀಂಗಿರ್ಸ ಮಾತುಗಳ ಕೇಟು ಹೆದರಿದ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಒರಕ್ಕೇ ಬಯಿಂದಿಲ್ಲೇಡ. 😀

ಸರಿ ಅಂಬಗ, ಇನ್ನೊಂದರಿ ಕಾಂಬೋ ಹೇದು ನಾವೂ ಚಾಂಬಿತ್ತಲ್ಲಿಂದ 😀

~~

ಎಣುಸಿ ನೋಡಿರೆ ಇಲ್ಲಿಗಂಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂದು ಅರ್ಧ ಸೆಂಚಿರಿ ಆತಿದ 😀

 

😀 😀 😀   ***  😀 😀 😀

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 12 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. sathyanarayana a

  ಸತ್ಯಣ್ಣ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರ್ಸಲಿ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
  ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ

  ಸತ್ಯಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರುಸಿದ್ದು ಕಂಡಪ್ಪಗ ಅವ ಮಾಡಿದ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿಂದ ಹಾಂಗಾತು.
  ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ರೈಸಿದ್ದು. ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಚೋದ್ಯಂಗಳೂದೆ ರೈಸಿದ್ದದ. ನಾಯಿಗೆ ನಾಕು ಕಾಲಿದ್ದರುದೆ ಮಿಸ್ಸುಡು ಕಾಲು ಕೊಡ್ಳೆ ಎಡಿಯ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಬಂದಪ್ಪಗ ಕಾಲು ಎತ್ತಲೆ ಎಡಿಗಾನೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ??

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಗಣೇಶ ಮಾವ°ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗೋಪಾಲಣ್ಣನೆಗೆಗಾರ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ದೀಪಿಕಾವಿದ್ವಾನಣ್ಣವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿವಿಜಯತ್ತೆಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವದೊಡ್ಡಮಾವ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಒಪ್ಪಕ್ಕಶ್ರೀಅಕ್ಕ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ