ಸಣ್ಣ ಹೂಗಿನ ಪಟಂಗೊ…

ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೂಗುಗಳ ನಿಂಗಳೂ ನೋಡಿಪ್ಪಿ. ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ಕರೇಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಲೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತ ಹೂಗುಗೊ. ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಕಾಂಬಗ ಬರೇ ಸಣ್ಣ ಕಂಡರೂ ಹತ್ರಂದ ನೋಡಿಯಪ್ಪಗ ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತು. ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೂಗಿನ ಪಟ ತೆಗವದಕ್ಕೆ ‘ಮ್ಯಾಕ್ರೋ’ ಅಥವಾ ‘ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್’ ಹೇಳ್ತವು. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಹೂಗುಗಳ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಪಟಂಗೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದು, ನೋಡಿ, ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ.

 

ವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆ

   

You may also like...

9 Responses

 1. ತುಂಬ ಲಾಯಿಕ ಬಯಿಂದು…..

 2. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

  ಮಾಕ್ರೊ ಹೂಗಳ ‘ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ” ಫಟಂಗೊ ಚೆಂದ ಬಯಿಂದು.

 3. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ° says:

  ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯಕ ಆಯ್ದು ಫಟಂಗೊ. ಅಭಿನಂದನೆಗೊ ಭಾವ

 4. ಮರಿ ಹೂಗಳ ಮೆರುಗು ಮೇಕ್ರೋ ಮಸೂರಲ್ಲಿ ಚೆಂದಕೆ ಬಯಿಂದು. ಒಂದೆರಡು ಹೂಗಳ ಗುರ್ತವುದೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ರಾಜಂಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

 5. ಪಟಂಗೊ ಚೆಂದಕೆ ಬಯಿಂದು,
  ಶುಭಾಶಯಂಗೊ.

 6. ರಘು ಮುಳಿಯ says:

  ಒ೦ದರಿ೦ದ ಒ೦ದು ಚೆ೦ದ.ಗುರ್ತ ಮಾ೦ತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲೆ !

 7. ದೇವರ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಚೆ೦ದ ಚೆ೦ದ ಫೋಟೊ೦ಗ ಎನ್ನ ಹತ್ತರೆ ಇದ್ದು ಬೈಲು ಯಜಮಾನ್ರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಕುತ್ತೆ

 8. ಚೆ೦ದದ ಫೊಟೊ೦ಗೊ.

 9. ಕುಞಿ ಕುಞಿ ಹೂಗುಗಳ ಪಟ ಭಾರೀ ಒಪ್ಪ ಇದ್ದನ್ನೆ !
  ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಕಾಣದ್ದ ಈ ಹೂಗುಗಳ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಕಾಂಬಾಂಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *