ಆನು ನೋಡಿದ ಬೆಳಿ ಹಂದಿ

April 30, 2017 ರ 11:01 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 7 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಆನು ನೋಡಿದ ಬೆಳಿ ಹಂದಿ

ಇದು ಆನು  ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸಿಲಿ ಕಲಿವಗ ನಡದ ನೈಜ ಪ್ರಸಂಗ.

ಆನು ಸಣ್ಣಾಗಿಪ್ಪಗಳೇ ಅಮ್ಮ ಎನಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆ ಹೇಳುಗು, ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಲಮಂಗಳ, ತುಂತುರು ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೂ ಓದಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕುಲೆ ಕಾದುಕೂದುಗೊಂಡಿತ್ತೆ..ಇದರೆಲ್ಲ ಓದಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಲಿ ಎನ್ನದೇ ಆದ ಕಲ್ಪನೆಗಳೂ ಇತ್ತಿದು.

ಹೀಂಗಿಪ್ಪಗ ಒಂದು ದಿನ ಎಂತಾತು ಹೇದರೆ ಆನುದೇ ಎನ್ನ ಪ್ರೆಂಡುದೇ ಯೇವಗಣಾಂಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಲೊಟ್ಟೆಹೊಡಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಗೊಂಡಿತ್ತಿದೆಯ° .ಅಟ್ಟಪ್ಪಗ ಬಲ್ಲೆ ಎಡಕ್ಕಿಂದ ಎಂತದೋ ಪರಪರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿತ್ತು. ಎನಗೆ ರೆಜಾ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದಾ…  ಹಾಂಗೆ ಆನು ಆ ಹೊಡೆಯಂಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಪ್ರೆಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನೆ; ಅವ° ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ° …” *ಏ ಬೆಳಿ ಹಂದಿಯಾ …ಓಡುವ*” ಹೇಳಿ ಅವ° ಹೇಳಿ ಮುಗಿಶೆಕ್ಕಾರೆ ಎನಗೆ ಬಲಿಪ್ಪುಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿ ಆಯ್ದು ; ಅದುದೇ ಸಿಕ್ಕಿದ ದಾರಿಲಿ….ಅಂಬಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿಗೊಡಿತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಕತೆಯೂ ನೆಂಪಾತು…” ದೇವರೇ..! ಎಂಗೊ ಏವ ತಪ್ಪೂ ಮಾಡದ್ದರೂ ಎಂಗಳ ಎಂತಕಪ್ಪಾ ಅಟ್ಟಸುತ್ತೆ..?” ಹೇಳಿ ಓಡಿದೆಯ° . ಆನು ಎನ್ನ ಸಣ್ಣಜ್ಜನ ತೋಟದ ಒರುಂಕಿಲೇಗಿ ಓಡಿದರೆ , ಅವ°  ಎಂಗಳ ನೆರೆಕರೆ ಮನೆಯ ದಾರಿಲಿ ಓಡಿದ….ಅವನ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನುದೇ ಒಂದು ಮೈಲು ಹೋಯೆಕ್ಕು….ಎನ್ನ ಮನೆ ಎತ್ತಿಗೊಂಡು ಬೈಂದು.ಎನಗೆ ಹೆದರಿ ದೊಂಡೆ ಪಸೆ ಆರಿದ್ದು..ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲೆ..ಆನು ಓಡಿದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುದೇ ಹುಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿರ……

 ಸಣ್ಣಜ್ಜನ ಮನೆ ಬುಡಕ್ಕೆತ್ತಿಯಪ್ಪಗ ಅಲ್ಯಾಣ ಅಜ್ಜಿ ನಿಂದುಗೊಂಡಿತ್ತಿದವು.  “ಎಂತಕೆ ಹೀಂಗೆ ಸೇಂಕಿಗೊಂಡು ಓಡ್ತೆ ?” ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದವು. ಆನು ” *ಬೆ …ಬೆ…ಬೆಳಿ….ಬೆಳಿಹಂದಿ…*” ಹೇಳಿಕ್ಕಿ ಓಡಿದೆ.ಅಜ್ಜಿ ಬೇರೆಂತೋ ಕೇಳೆಕ್ಕಾರೆ ಮೊದಲೇ ಎನಗವರ ಗೇಟು ದಾಂಟಿ ಆಯ್ದು..

ಮನೆಗಿನ್ನು ರಜ್ಜ ಇಪ್ಪದು..ರಜಾ ಸುತ್ತಾಗಿ ಬಂದದು ; ಇಲ್ಲದ್ದರೆ ಆಗಳೇ ಎತ್ತಿ ಆವ್ತಿತು..ಒಂದರಿ ಮನೆಗೆತ್ತಿರೆ ಸಾಕು ಹೇಳಿ ಹರುದುಬಿದ್ದು ಓಡಿದೆ…ಎಂಗಳ ಗೇಟಿನ ಬುಡಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಕಂಡಪ್ಪಗ ಬಚ್ಚೆಲು,ದಃಖ,ಹೆದರಿಕೆ,ಸಂಕಟ ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಹೆರಬಂತು….” *ಅಮ್ಮಾ ಒಳಹೋಗು ….ಬೆಳಿ ಹಂದಿ ಬತ್ತಾಇದ್ದು* ” ಹೇಳಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡದೆ..ಒಳಕೂದುಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪಂದೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಳಿ ಹೆರ ಬಂದವು. ಅಪ್ಪನ ಕಂಡಪ್ಪಗ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಿಡುದ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟೆ….ಆದರುದೇ ಆನು ಅಪ್ಪನತ್ರೆ ” *ಬೆಳಿಹಂದಿ*” ಹೇಳಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡದೆ..ಅಪ್ಪ° ಅವಗ “ಬೆಳಿ ಹಂದಿಯಾ…? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡುವ°” ಹೇಳಿ ಗೇಟು ದಾಂಟಿದವು..ಅಪ್ಪ ಹೆರ ಇಳುದ್ದದುದೇ, ಎರಡು ಚೆಂದದ, ಆರೋ ಸಾಂಕಿದ ನಾಯಿಗೊ ಜಾಲಿಂಗೆತ್ತಿದವು….ಕೊರಳಿಲಿ ನೇಲುವ ಸಂಕೋಲೆಯೂ ಇತ್ತಿದ್ದು..ಅಪ್ಪ ಕೈ ಬೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ಅದೆರಡೂ ಪದ್ರಾಡು…. ” ಇದುವಾ ನೀನು ನೋಡಿದ ಬೆಳಿ ಹಂದಿ ” ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಮೋರೆ ನಿಂಗೊ ನೋಡೆಕ್ಕಿತ್ತು…..ನಾಚಿಕೆಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲೆ……

~~~****~~~

 

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 7 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಹಶು ಆದ ಹೊತ್ತೋ ಎಂಸೋ… ಎನ ಬೇಲಿಕರೇಲಿ ನಿಂದು ನೋಡ್ವಾಗ ಆನು ಮಾಡಿದ ಹುಳಿ ಬೆಂದಿ ಹೇದು ಸುರೂವಿಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೋತು. ಪಡಿಬಾಗಿಲು ಬಿಡ್ಸಿ ಒಳಬಂದಪ್ಪಗ ನಿಂಗಳ ಬೆಳಿ ಹಂದಿ ಕಂಡತ್ತು ! ಪಷ್ಟಾಯ್ದು

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ

  ಬಲಿಪ್ಪಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿದ್ದದು, ಓಡಿದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹುಟ್ಟ ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಯೋಗಂಗೊ ಬಂದಪ್ಪಗ ಶುದ್ದಿಯ ಓದಲೆ ಕೊಶೀ ಆವ್ತು. ಘಟನೆ ನೈಜವಾಗಿದ್ದು. ಹಂದಿ ಹೇಳಿಯಪ್ಪಗ ನೆಂಪಾವ್ತದು, ಎಂಗೊ ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕುವ ಪ್ರಶ್ಣೆ ಹಾಕೆಂಡಿದ್ದದು. ಹಂದಿ ಹೂಗು (ಹೂವು) ಕೊಯ್ಯುತ್ತರ ನೋಡಿದ್ದಿಯ ? ಕರಡಿ ಸಗಣ ಬಳುಗುತ್ತರ ನೋಡಿದ್ದಿಯಾ ? ಹೀಂಗಿಪ್ಪದು. ವಿನಯ, ಬೈಲಿಂಗೆ ಬತ್ತಾ ಇರು ಆತೊ ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡು
  sheelalakshmi

  ಪುಟ್ಟಾ..,ಪಷ್ಟಾಯಿದು ಆತೋ…
  ನಿನ್ನ `ನಟರಾಜನ ರಾಣಿ’ ಕವನವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಮಾರಾಯಾ…ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಖುಷಿ ಪಡಲಿ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆ

  ಶುದ್ಧಿ ಪಷ್ಟಾಯ್ದು. ಓಡಿದ್ದು ಅದಂದಲೂ ಪಷ್ಟಾಯ್ದು. ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ಅನುಭವಂಗಳ ಹಂಚ್ಯೊಂಡಷ್ಟು ಕೊಶಿ ಆವುತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿ

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  S.K.Gopalakrishna Bhat

  ಲಾಯಕ ಆಯಿದು

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಪ್ರಸನ್ನಾ ವಿ ಚೆಕ್ಕೆಮನೆ

  ಒಂದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ವಿನಯನ ಸಹಜ ಶೈಲಿಲಿ ಮೂಡಿ ಬಯಿಂದು. ಗ್ರೇಶುಗ ಈಗಲೂ ನೆಗೆ ಬತ್ತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ಹಳೆ ನೈಜ ಕತೆ ಪಷ್ಟಿದ್ದು ವಿನಯಾ. “ಆನು ಓಡಿದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುದೆ ಹುಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿರ” ಓಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹುಟ್ಟದ್ದೆ ಅಪ್ಪಲೆ ಕಾರಣ ಎಂತರ!?( ಈ ಮಾತು ಬೇರೆವೂ ಹೇಳುಸ್ಸು ಕೇಟಿದೆ…..ಎಂತಕಿದರ ಬಳಸುದು!?)

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಒಪ್ಪಕ್ಕತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಶಾಂತತ್ತೆದೊಡ್ಡಮಾವ°ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ರಾಜಣ್ಣಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಗಣೇಶ ಮಾವ°ಪವನಜಮಾವಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವನೆಗೆಗಾರ°ಸುಭಗಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆದೊಡ್ಡಭಾವಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಅಕ್ಷರ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಮುಳಿಯ ಭಾವಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರು
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ