ಕಳ್ಳ ಮಾಣಿ

February 27, 2011 ರ 9:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 16 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಶಾಂತಕ್ಕಂಗೆ ಉಂಡಾತು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಾತು.
ಹೆರ ಬೆಶಿಲೋ ಬೆಶಿಲು. ರಜಾ ಕಣ್ಣು ಅಡ್ಡ ಆವುತ್ತೊ ಏನೊ ಹೇಳಿ ನೋಡುಲೆ ಮನುಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಂತದೊ ಬೇನೆ ಹಿಂಡುತ್ತು – ಒರಕ್ಕು ಬತ್ತಿಲ್ಲೆ.

ತಟಕ್ಕನೆ ಎದ್ದು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ, ಬೆಶಿಲಿಲಿ ಹೆರಟತ್ತು.
ತೋಟದ ತಂಪು ಅದರ ಮನಸ್ಸಿನ ತಂಪು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲೆ. ತೋಟಲ್ಲಿ ಆರೂ ಇಲ್ಲೆ. ಆಚೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪುಣಿಲೇ ನೆಡದತ್ತು.
ಅದರ ನೆರೆಕರೆಲಿ ಅದರ ಸಣ್ಣಮಾವನೋರು, ಸುಬ್ಬಣ್ಣಜ್ಜ ಇದ್ದವು. ಶಾಂತಕ್ಕನ ಗೆಂಡನ ಖಾಸ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅವು.

ಅಲ್ಲೇ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಜ್ಜನ ಮನೆ, ಆ ತೋಡಿನ ಆಚೆ ಹೊಡೆಲಿ. ಅಡಕ್ಕೆ ಮರದ ಸಂಕ ದಾಂಟಿ, ಅವರ ಜಾಲಿಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ಶಾಂತಕ್ಕನ ಕಣ್ಣಿಲಿ ನೀರು ಹರಿವಲೆ ಸುರು ಆತು.
ಹೆರ ಜೆಗಲಿಲಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಜ್ಜ ಬೆಂಚು ಹಾಕಿ ಮನಿಗಿದ್ದವು. ಶಾಂತಕ್ಕನ ನೋಡಿ-“ಎಂತ ಶಾಂತ,ಈ ಬೆಶಿಲಿಲೆ ಬಂದೆ?” ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದವು.

ಶಾಂತಕ್ಕ ಅವರ ಬೆಂಚಿನ ಹತ್ತರೆ ಗೋಡೆಗೆ ಸಾಂಚಿ ಕೂದತ್ತು – ಮಾತಾಡುಲೆ ಎಡಿಯದ್ದೆ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಉದ್ದುತ್ತಾ ಇದ್ದು.
ಎಂತಾತು?ಮಾಣಿ ಹುಶಾರಿದ್ದ ಅನ್ನೆ?

ಹೂ.ಮ್…

ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಯಿದನೊ?

ಹೂ..ಮ್..

ಕೂಗುತ್ತೆಂತಗೆ? ಎನಗೆ ಒಂದೂ ಅರಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆನ್ನೆ?

ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಂಗೆ ಒಳಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಜ್ಜನ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಕಮ್ಮಜ್ಜಿ ಹೆರ ಬಂದವು- “ಎಂತ ಶಾಂತ,ಎಂತಾತು? ಹೀಂಗೆ ಕೂಗಿರೆ ಮಾಡುದೆಂತ?ಹೋದವ ಹೋದ, ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮಾಣಿಯ ಕೊಟ್ಟಿದ ಅನ್ನೆ?ಮಾಣಿಯ ಮೋರೆ ಆದರೂ ನೋಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೆಕ್ಕನ್ನೆ?

ಶಾಂತಕ್ಕನ ಗೆಂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೈಕು ಅವಘಡಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು  ಹೋಯಿದ.
ವರ್ಷಾಂತ ಕಳುದ್ದಿಲ್ಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಣಿ. ಹೆಸರು ಸುಧೀರ. ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸು ಹತ್ತರಾಣ ಶಾಲೆಲಿ ಕಲಿತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಭಾರೀ ಚೆಂದದ, ಚುರುಕಿನ ಮಾಣಿ.
ಶಾಂತಕ್ಕಂಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಬಲ ಇಲ್ಲೆ. ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆ. ಅಣ್ಣಂದಿರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದವು. ಗೆಂಡನ ಪಾಲಿಂಗೆ ಬಂದ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದು. ಅದರ ನೋಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಇಬ್ಬರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದು ಶಾಂತಕ್ಕನ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಂಡಿ ಹೊಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು – ಆದರೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು?
ಸಂಕಮ್ಮಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ.

ಸಂಕಮ್ಮಜ್ಜಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಶಾಂತಕ್ಕನ ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚಾತು,ರಜಾ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂದವು.

ಶಾಂತಕ್ಕನೇ ಮಾತಾಡಿತ್ತು-“ಎಂತ ಹೇಳುದು ಅತ್ತೆ? ಹೋದವು,ಎನ್ನನ್ನೂ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿದವಿಲ್ಲೆನ್ನೆ?ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಣೆಕ್ಕಾತನ್ನೆ?

ಎಂತಾತು ಈಗ?

“ನಿನ್ನೆ ಎಂಗಳ ಸುಧೀರ,ಶಾಲೆಂದ ಬಂದ-ಎಂತದೊ ಹುಗ್ಗಿಸುತ್ತದು ಕಂಡೆ.ಎಂತರ ಹೇಳಿ ನೋಡಿರೆ,ಬೇರೆ ಹುಡುಗನ ಒಳ್ಳೆ ಪೆನ್ನು  ಕದ್ದು ತಯಿಂದ.ಫಾರಿನ್ನಿನ ಪೆನ್ನು ಅಡ….

ಮಕ್ಕೊ ಹಾಂಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುಗು,ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರಾತು.

ಬುದ್ಧಿ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ.ಇದು ನಾಕನೇ  ಸರ್ತಿ ಇವ ಹೀಂಗೆ ಮಾಡುದು!ಆನು ಇವಂಗೆ ಎಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಅವ ಕೇಳಿದ್ದರ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡುತ್ತೆ-ಆದರೂ ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಎಂತಗೆ ಬಂತು?

ಅವಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲೆ-ಬಾಕಿದ್ದ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಅಪ್ಪಂದ್ರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟದು ಹೇಳಿ ಕಾಂಬಾಗ ಅವಂಗೆ  ಕೇಡು ಆವುತ್ತಾಯಿಕ್ಕು.ಕೆಲವು ಮಕ್ಕೊ ಹಾಂಗೂ ಮಾಡುಗು.ನೀನು ಸಮಾಧಾನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು.ಬೇಕಾರೆ ಆನೂ ಹೇಳುವೆ.“-ಸಂಕಮ್ಮಜ್ಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದವು.

ಈಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಡಾಕ್ಟರು ಇದ್ದವು-ಅವು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುಗು.ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹೋಪೋ“-ಹೇಳಿದವು ಸುಬ್ಬಣ್ಣಜ್ಜ.

ಚ್ಹೀ…ಚೀ..ಅದೆಲ್ಲ ಎಂತಗೆ?ಮಾಣಿಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲೆಯೊ?“-ಸಂಕಮ್ಮಜ್ಜಿ ವಿರೋಧಿಸಿದವು.

ನಿನಗೆ ಎಂತ ಗೊಂತು?ಮನೋರೋಗದ ಡಾಕ್ಟರ ಹತ್ತರೆ ಹೋದರೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ…ಹೀಂಗಿಪ್ಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದೇ ಸರಿ

ಎಂತಾದರೂ ಅಕ್ಕು ಮಾವ.ಎಂತಾರೂ ಮಾಡಿ-ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಇವಂಗೆ ಬಾರದ್ದರೆ ಸಾಕು“ಶಾಂತಕ್ಕ ಬೇಡಿಕೊಂಡತ್ತು.

ನೋಡುವೊ,ಅವಂಗೆ ಸರಿ ಬುದ್ಧಿ ಆನು ಕೊಡುಸುತ್ತೆ,ಚಿಂತೆ ಮಾಡೆಡ-“ಸುಬ್ಬಣ್ಣಜ್ಜ ಹೇಳಿದವು.

* * * * *

ಎರಡು ದಿನ ಕಳುದತ್ತು.
ಶಾಂತಕ್ಕ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮನೆಲೇ ಇದ್ದ ಮಗನ ಹತ್ತರೆ-“ಮಗಾ,ಹೋಗು ಸುಬ್ಬಣ್ಣಜ್ಜನ ಗದ್ದೆಲಿ ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಆಯಿದು.ಆರಿಂಗೂ ಕಾಣದ್ದ ಹಾಂಗೆ ತಾ” ಹೇಳಿತ್ತು.
ಸುಧೀರಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತು.”ಅಮ್ಮಾ,ಮೊನ್ನೆ  ಪೆನ್ನು ತಂದದಕ್ಕೆ ನೀನು ಎನಗೆ ಬಡಿದ್ದೆ,ಈಗ ಹೀಂಗೆಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ?

ಅದು ಸಾರ ಇಲ್ಲೆ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣಜ್ಜ ನೋಡು,ಅಷ್ಟು ಮುಳ್ಳುಸೌತೆ ಆದರೂ ಒಂದಾದರೂ ನೀನು ತಿನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದವೊ? ನೀನು ಮಾತಾಡದ್ದೆ ಹೋಗಿ ತಾ,,,

ಆತಮ್ಮ...”

ಸುಧೀರ ಮಧ್ಯಾನ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ತಂದ.ಶಾಂತಕ್ಕ ಇರುಳು  ಸಳ್ಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು,ಮಗಂಗೆ ಬಡಿಸಿತ್ತು – ಒಂದು ತುಂಡು ಹಾಂಗೇ ತಿಂಬಲೆ ಕೊಟ್ಟತ್ತು.

* * * * *

ಮತ್ತಾಣ ಆದಿತ್ಯವಾರ, ಮಧ್ಯಾನ್ನ ಎರಡೂವರೆಗೆ ಸುಧೀರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಜ್ಜನ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋದ.
ಎರಡು ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ,ಒಂದು ಚೀನಿಕಾಯನ್ನೂ ಕೊಯ್ದ.
ಅಷ್ಟಪ್ಪಾಗ ಬಿದ್ದತ್ತು ಒಂದು ಪೊಳಿ!
ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದತ್ತು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾತಿಲ್ಲೆ!

ತಟ, ಪಟ, ತಟ, ಪಟ -ಹೇಳಿ ಮತ್ತೂ ಬಿದ್ದತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪೆಟ್ಟು!

ಸುಧೀರಂಗೆ ಬೋಧ ತಪ್ಪಿತ್ತು.

ಎಚ್ಚರ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವ ಮನೆಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದ.ಗಾಯ ರಜಾ ಆಯಿದಷ್ಟೆ.

ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವಾಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಜ್ಜನ ನೋಡಿ ಅವ ಹೆದರಿ ನಡುಗಿದ.ಉಚ್ಚು ಬತ್ತೊ ಹೇಳಿ ತೋರಿತ್ತು ಅವಂಗೆ!

ಆಳಿನ ಕಯ್ಯಿಂದ ಅವಂಗೆ ಪೊಳಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದವು – ಇದೇ ಅಜ್ಜ!

ಬೇನೆ ಆತೊ ಮಾಣಿ? ಇನ್ನು ಹೀಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡ-ಆತೊ? ನೀನು ಉಶಾರಿ ಆಯೆಕ್ಕು- ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಬೇಕಾಗಿ ಹೀಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ,ಈ ಅಜ್ಜನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದ್ದೊ?“-

ಸುಬ್ಬಣ್ಣಜ್ಜನ ಕಣ್ಣಿಲಿ ನೀರು ನೋಡಿ ಸುಧೀರ ಜೋರು ಕೂಗಿದ – ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಅವನ ಅಮ್ಮನೂ ಕೂಗಿಂಡು ಸುಬ್ಬಣ್ಣಜ್ಜನ ಕಾಲಿಂಗೆ ಬಿದ್ದತ್ತು.”ಮಾವಾ,ನಿಂಗೊ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತನ್ನೆ? ನಿಂಗೊ ಬೇಜಾರ ಮಾಡೆಡಿ.ಹೇಂಗಾದರೂ ಸರಿ,ಮಾಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದರೆ  ಆತು,ನಿಂಗಳೇ ಅವನ ಗುರು,ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲಾ…..” ಹೇಳಿತ್ತು ಶಾಂತಕ್ಕ.
ಸಂಕಮ್ಮಜ್ಜಿಯೂ ಕೂಗಿಂಡು ಸುಧೀರನ ತಲೆಲಿ ಕೈ ಮಡುಗಿದವು.

ಸುಧೀರ ಎದ್ದು ಅಜ್ಜನ ಕಾಲಿಂಗೆ ಬಿದ್ದ.
ಕಣ್ಣ ನೀರಿಲಿ ಅವನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಾ ತೊಳದು ಹೋತು.

* * * * *

ಕಳ್ಳ ಮಾಣಿ , 5.0 out of 10 based on 5 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , , , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 16 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘುಮುಳಿಯ

  ಗೋಪಾಲಣ್ಣ,
  ಸರಾಗವಾಗಿ,ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಆಸಕ್ತಿಯ ಒಳುಶಿಗೊ೦ಡು,ಓದುಸುತ್ತ ಕತೆ.ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದದು ರಜಾ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ‘ಪೆಟ್ಟಿನ ಹೆದರಿಕೆ’ಯ ನುಡಿಗಟ್ತಿನ ನೆನಪ್ಪುಸಿತ್ತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°

  ಗೋಪಾಲಣ್ಣ, ನಿಂಗೊ ಕತೆ ಬರವಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಮಡಿಗಿ ಕತೆ ಬರೆತ್ತಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಕೊಶಿ ಆವುತ್ತು ಎನಗೆ!! ಈ ಕತೆಲಿಯೂ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಜ್ಜನ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ಸಿದ್ದಿ.[ಮನೋರೋಗದ ಡಾಕ್ಟರ ಹತ್ತರೆ ಹೋದರೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ…ಹೀಂಗಿಪ್ಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದೇ ಸರಿ”]

  ಸಮಸ್ಯೆಗ ಬಂದಪ್ಪಗ ಅದರ ನಿಭಾಯಿಸುದು ಹೇಂಗೆ ಹೇಳ್ಳೆ ಹಿರಿಯೋರು ಖಂಡಿತಾ ಬೇಕು. ಅವರ ಅನುಭವಲ್ಲಿ ಬಂದದರ ಮಕ್ಕಳ ತಿದ್ದುಲೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತವು. ಅಪ್ಪ° ಇಲ್ಲದ್ದ ಮಾಣಿ ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಾಟ ಮಾಡಿ ಅವ° ಮಾಡಿದ್ದದು ಸರಿ ಹೇಳಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಜ್ಜ ಕೂಯಿದವಿಲ್ಲೆ. ಅದಕ್ಕಿಪ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವು ಅವಕ್ಕೆ ಅರಡಿಗಾದ ರೀತಿಲಿ.
  ಮಾಣಿ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸಿನವ. ಜವ್ವನಿಗ° ಅಲ್ಲ. ನಾಕು ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಪ್ಪಗಳೇ ನಿತ್ರಾಣ ಆಗಿಕ್ಕು!!! ಅವನ ತಪ್ಪು ಅವಂಗೆ ಅಂದಾಜು ಆಗಿ ಅವ° ತಿದ್ದಿಗೊಳ್ಳೆಕ್ಕಾದ್ದದು ಮುಖ್ಯ!!

  ಯಾವ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಆದರೂ ಅವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಅವಕ್ಕೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ತಿದ್ದಿಗೊಂಗು. ತಪ್ಪು ಮಾಡದ್ದೇ ಬಡುದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಲಿ ಒಳಿಗು ಶಾಶ್ವತ ಆಗಿ!!!

  ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ಕತೆಗೋ ಬರಲಿ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  Gopalakrishna BHAT S.K.

  ಮಕ್ಕಳ ತಿದ್ದುವದು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೇಂಗಿಕ್ಕು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆನು ಬರೆದ ಈ ಕತೆಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎನಗೆ ತುಂಬಾ ಕುಶಿ ಆಯಿದು.ಎಲ್ಲರೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆತು ಹೇಳಿ ಎನಗೆ ತೋರುತ್ತು.
  ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಮಗ ೪೦ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ದು ತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಡುದ್ದದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಜೀವವೇ ಹೋಯಿದು ಹೇಳಿ ಪೇಪರಿಲಿ ಬಯಿಂದು-ನಿಂಗೊಗೆ ನೆಂಪಿಕ್ಕು.
  ಎಂತ ಹೇಳುದು?ಕತೆಗಾರ ಸಮಾಜದ ವಿಕೃತಿಯನ್ನೂ ಬರೆಯೆಕ್ಕಾವುತ್ತು.
  ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಪೆರ್ಲದಣ್ಣಪುಟ್ಟಬಾವ°ವಿದ್ವಾನಣ್ಣಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಡೈಮಂಡು ಭಾವಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣvreddhiಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿದೊಡ್ಡಮಾವ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಗೋಪಾಲಣ್ಣಅಕ್ಷರದಣ್ಣಪೆಂಗಣ್ಣ°ವೇಣೂರಣ್ಣಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ