ಕುಪುತ್ರೋ ಜಾಯೇತ….. [ಒಂದು ಕಥೆ]

ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಬಂತು ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರಿಂಗೆ, ಜೀವನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸರ್ತಿ ಅವ್ವು ಹೀಂಗೆ ಕೂಗುದು ಅವಕ್ಕೆ ನೆಂಪಿದ್ದ ಹಾಂಗೆ. ಅದೂ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಜೀವನ ಸಹನೆ, ಧೈರ್ಯಲ್ಲಿ ನಡಶಿದ ಭಟ್ರಿಂಗೆ ಹೀಂಗಾಯಕಾರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ಆದ ಗಾಯ ಹೇಂಗಿದ್ದದು?

ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆಯ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರೀಮಗ ಆಗಿದ್ದ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕಿಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದದು. ಮನೆಯ ಬಡತನ, ತಮ್ಮಂದ್ರು, ತಂಗೆಕ್ಕೊ, ಅಬ್ಬೆ, ಅಪ್ಪ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತಿದ್ದು ಅಂಬಗ. ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯದ್ದ ಭಟ್ರಿಂಗೆ ಈ ಪೇಟೆಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪೌರೋಹಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವೇ, ವೇದ-ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಿಲ್ಲೆ. ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲದ್ರೂ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರ್ಸುವಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಇತ್ತಿದ್ದು.ತಮ್ಮಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ತಂಗೆಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆತು. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆದಪ್ಪಗ ಭಟ್ರೂ ಮದುವೆ ಆದವ್ವು, ಅನಸೂಯಮ್ಮ ಅವಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪ ಜೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದ ಸಂಪಾದನೆಲಿ ಸಂಸಾರ ಶುರು ಆತು…ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಭ್ರಮ..ಅವಂಗೆ ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಯಾವುದೂ ಬಪ್ಪಲಾಗ ಹೇಳಿ ಹೊಟ್ಟೆ-ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಅವನ ಕಲುಶಿದವ್ವು, ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ ಮಾಡೆಕು ಹೇಳಿ ಕನಸು ಕಂಡವು. ಮಗ ಕೂಡ ಕಲಿವಲೆ ಉಷಾರಿ. ಕಲ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಆದ. ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ, ಸಮಾಜಲ್ಲಿ ಗೌರವ. ಒಂದುಕೋಣೆಯ ವಠಾರದ ಮನೇಂದ, ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದವು.ಅಬ್ಬೆ-ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ 🙂

ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಕೂಸಿನ ಮಗಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ತಂದವು. ತಮ್ಮದು ಸುಖೀ ಸಂಸಾರ ಹೇಳಿ ಭಟ್ರು ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟವು…ಅದರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಪುಳ್ಳಿಯಕ್ಕಳೂ ಆದಪ್ಪಗ ಸಂಭ್ರಮ ದ್ವಿಗುಣ ಆತು. ಈಗ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ಪೌರೋಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆರ ಹೊಪದು ಬಿಟ್ಟಿದವ್ವು, ಆದರೆ ಮನೆ ಹತ್ತರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಇದ್ದವು. ಎಲ್ಲವೂ ಸರೀ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಗ, ಮನೆ ಒಳ ಎಂತದೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಕಾಂಬಲೆ ಶುರು ಆತು ಅವಕ್ಕೆ…. ಅತ್ತೆಯೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಸೊಸೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದದು ಕಂಡತ್ತಾದರೂ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಲಿಯೂ ಇದ್ದದೇ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾಡಿದ್ದವಿಲ್ಲೆ. ದಿನ ಕಳುದ ಹಾಂಗೆ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಸೊಸೆಗೆ ಭಾರ ಆದ್ದು ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಮಗ ನಮ್ಮವನೇ ಅಲ್ಲದಾ ಹೇಳಿ ಎಂತದೂ ಹೇಳದ್ದೆ ತಾವೇ ಹೊಂದಿಗೊಂಡು ಹೋದವು.

ಒಂದು ದಿನ ಅನಸೂಯಮ್ಮ ತನಗೆ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೆಕು ಹೇಳಿ ಆಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ಸಿಯಪ್ಪಗ ಭಟ್ರು ಸಂದಿಗ್ಧಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಗೊಂಡವು, ತಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚನೆಯ ಸಂಪಾದನೆ ಎಂತಕ್ಕೂ ಸಾಲ, ಅದಲ್ಲದ್ದೆ ಹಳೇ ಉಳಿತಾಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಿತ್ತವು. ಮನೆ ಒಳ ಶೀತಲ ಸಮರ ಇದ್ದರೂ ಧೈರ್ಯಮಾಡಿ ಮಗನ ಹತ್ತರೆ ಕೇಳಿದವ್ವು. ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ತರೆ ಕೇಳ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಗ ಹೇಳಿಯಪ್ಪಗ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆಯ ಆಶೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಹೇಳಿದವು ಹೆಂಡತಿಗೆ. ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಮಗ ಅಗತ್ಯಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಪ್ಪಗ, ಸೊಸೆಯ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆದೇ ಹೇಳಿ ಗೆಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟವು. ಇನ್ನಾಣವಾರ ಹೋಪ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದವು.

ಯಾತ್ರೆಗೆ ರೈಲು ಹತ್ತುಸುಲೆ ಮಗ ಸೊಸೆ ಬಂದವು, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಯಾತ್ರೆ..ಮಗನ, ಪುಳ್ಳಿಯಕ್ಕಳ ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪದು ಹೇಂಗೆ ಹೇಳಿ ಕಂಡರೂ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಯಕಾದ್ದೇ ಅಲ್ಲದಾ, ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿದವ್ವು. ಹೀಂಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ದಂಪತಿಗೊ ವಾಪಾಸು ಊರಿಂಗೆ ಎತ್ತುಲಪ್ಪಗ ಅನಸೂಯಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯ ರಜ್ಜ ಹದಗೆಟ್ಟು ಸೀದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದವ್ವು. ಮಗಂಗೆ ಶುದ್ದಿ ಮುಟ್ಸುಲೆ ಅವನ ಆಫೀಸಿಂಗೆ ಫೋನು ಮಾಡಿರೆ, ಆ ದಿನ ಮಗ ರಜೆಲಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾತು. ಆ ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲಿಯೇ ಉಳಿಯಕಾತು.

ಮರುದಿನ ಮನೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಪ್ಪಗ ಕಂಡದು ಬಾಗಿಲಿಂಗೆ ಬೀಗ….. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಕಾದು ನೋಡಿದವ್ವು. ಮತ್ತೂ ಆರೂ ಬಾರದ್ದಿಪ್ಪಗ ಹತ್ತರಾಣ ಮನೆಲಿ ಕೇಳಿಯಪ್ಪಗ ಗೊಂತಾದ್ದು… ಇವ್ವು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದುವಾರಲ್ಲಿ ಮಗ ಸೊಸೆ ಈ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಹೋಯ್ದವು ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆರಿಂಗೂ ಹೊಸ ವಿಳಾಸ ತಿಳುಶಿದ್ದವೇ ಇಲ್ಲೆ….. ಭಟ್ರು ಮೆಲ್ಲಂಗೆ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ತರೆ ಬಂದು ಒಳ ನೋಡಿರೆ ಮನೆ ಒಳ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ….. ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳವೂ…………………..

ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಕಾಂಬಲೇ ಆಗ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಮಗನ ಕಾಂಬ (ದುರ)ಅದೃಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರಿಂಗೂ ಅನಸೂಯಮ್ಮಂಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲೆ….

ಅವಕ್ಕೆ ಉಳುಕ್ಕೊಂಬಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಕೊಟ್ಟವಾದರೂ..ಮನಸ್ಸಿನ ಖಾಲಿ ತುಂಬಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲೆ… ಹೆಂಡತಿಯೂ ಇದೇ ಚಿಂತೆಲಿ ಹೋದಪ್ಪಗ ಭಟ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿ ಆದವ್ವು.  ಒಂದು ದಿನ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಂಪಾಗಿ ಭಟ್ರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟವು, ಜೀವನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸರ್ತಿ…ಅದು ಅಕೇರಿಯಾಣ ಸರ್ತಿಯೂ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಬೇಡ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರ ತನ್ನೊಳ ಸೇರ್ಸಿಗೊಂಡ.

ಸೂ: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡದ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕಳ್ಸಿಕ್ಕಿ ಮಗ ಮನೆ ಖಾಲಿಮಾಡಿಗೊಂಡು ಹೋದ್ದು, ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ.
ಆ ಭಟ್ರ ಹೆಸರು ಎನಗೆ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ ಆದರೂ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದು.  ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂತ?

-ನಿಂಗಳ

ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆ

ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆ

   

You may also like...

55 Responses

 1. ಸುವರ್ಣಿನಿ ಅಕ್ಕ ಕಥೆ ಓದಿಯಪ್ಪಗ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಕೆರಗೆ ಕಲ್ಲು ಇಡುಕ್ಕಿದ ಹಾಂಗೆ ಆತು…..

 2. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

  ಸುವರ್ಣಿನಿ ಅಕ್ಕನ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿ ಲಾಯಿಕಿದ್ದು.
  ಮುದಿ ಅಪ್ಪ – ಅಬ್ಬೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾತು.

 3. ರಘು ಮುಳಿಯ says:

  ಕರುಣಾಜನಕ ಕಥೆಯ ಚೆ೦ದದ ನಿರೂಪಣೆ,ಅಕ್ಕಾ.
  ಈ ಮಕ್ಕೊ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲದ್ದ ಜೀವಿಗೊ ಹೇಳೊದು ಸ್ಪಷ್ಟ.
  ಇ೦ದ್ರಾಣ ಕಾಲಲ್ಲಿ ” ಅತ್ತೆ – ಮಾವ ” ಒಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಇರ್ತರೆ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಲೆ ಅಥವಾ ಕೂಸು ಕೊಡುಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವೂ ಇದ್ದವು.ನಾಳೆ ನಾವೂ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಪಲಿದ್ದು ಹೇಳುವ ಸತ್ಯ ಅರ್ತುಗೊ೦ಡರೆ ಯೋಚನೆ ಬದಲಕ್ಕು,ಅಲ್ಲದೋ?

 4. shobhana krishna says:

  ದುರ೦ತ ಕಥೆ,ಆದರೆ ಇ೦ದಿನ ಸಮಾಜದ ಕೈಗನ್ನದಿ

 5. sangeetha simha says:

  Bahala chennagi ede
  Edanne mundu varesi

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *