ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು; ನಾವು ಬೆಳೆಶಿರಾತು

March 7, 2012 ರ 8:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 12 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ಕೂಸು ಇಂದು ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳುದು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಕೂಸಿಂಗೆ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಂಗ ಒಲಿದು ಬರಲಿ. ಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲೋರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂದ್ರಾಣ ಮದುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಹೇಳಿ ಹಾರಯಿಕೆ. ಇಂದ್ರಾಣ ದಿನದ ಮದಿಮ್ಮಾಳು ಬೈಲಿಂಗೆ ಹೇಳುವ ಆತ್ಮೀಯ ಶುದ್ದಿ..

ಮೊನ್ನೆ ಆಚಮನೆಲಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟುಮಾಣಿ, ಸುಮಾರು ಆರೇಳು ವರ್ಷದವ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದಿತ್ತಿದ್ದ.
ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಮಾವನ ಮಗಳು, ಮೂರು ವರ್ಷದ ಚೂಟಿಪುಟ್ಟಕ್ಕನೂ ಸೊಕ್ಕಿಗೊಂಡು ಇತ್ತು.
ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಓಡಿಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಣಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಲಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸೀಡಿಗ ಕಂಡತ್ತದ! ಹಾ.. ಅವನ ಖುಷಿ ನೋಡೆಕ್ಕಾತು ನಿಂಗ!
ಕೂಡ್ಳೆ ಅಪ್ಪನ ಬರುಸಿ ಒಂದು ಸೀಡಿ ತೆಗದು, ಹಾಕುಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ.
ಎಂಗಳ ಚೂಟಿಪುಟ್ಟಕ್ಕಂಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೇಳಿರೆ ಜೀವ. “ಅದಾ ವೇಷ ಬಂತೂ..” ಹೇಳಿ ಬೊಬ್ಬೆಹೊಡಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಚಿತ್ತು.
ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳೂ ತದೇಕಚಿತ್ತಲ್ಲಿ ಆಟದೊಳ ಬಾಕಿ!
“ಮನೆಗೆ ಹೋಪ ಬಾ ಮಾರಾಯ” ಹೇಳಿ ಆ ಮಾಣಿಯ ಅಮ್ಮ ಅತ್ಲಾಗಿಂದ ಬೊಬ್ಬೆಹೊಡದೇ ಬಾಕಿ!
ಗುತ್ತಿಗಾರಿಲಿಪ್ಪ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾವಂಗೆ ಎರಡು ಪುಟ್ಟುಮಕ್ಕೊ. ಇಬ್ರುದೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಿಯರು. ಕಾರಿಲಿ ಎಲ್ಲಿಗಾರು ಹೋವುತ್ತರೆ ಆಟದ ಪದ ಹಾಕೆಕ್ಕೂಳಿ ಹಟ ಹಿಡಿಗಡ.
“ಇಪ್ಪ ಎರಡು ಸೀಡಿಗಳ ಕವುಂಚಿ ಮೊಗಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ತವು. ಅದು ಎಂತ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ” ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಗೊಂಡಿರ್ತವು ಮಾವ.

ಅಪ್ಪಲೆ ತರವಾಡು ಮನೆ ವಿನುವಿಂಗೂ ಹಾಂಗೇಡ. ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪಾಗ ಚೆಂಡೆಪೆಟ್ಟು ಕೇಳಿತ್ತೂಳಿರೆ ಕೆಮಿಕುತ್ತ ಅಕ್ಕಡ. ಇವ ಹೀಂಗೆ ಆಟದ ಮರುಳ ಆದರೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋವುತ್ತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಕ್ಕ ಕೆಮಿಹಿಂಡಿತ್ತಡ.
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೊಗಡಿಪ್ಪ ಇಂಥ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರ್ಸಿರೆ ಹೇಂಗೆ ಹಾಳಾವುತ್ತವಪ್ಪ ಮಕ್ಕ ಹೇಳಿ ಎನಗರಡಿಯ.
ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಅದು ನೋಡ್ತ ಟೀವಿಲಿ ಏವದೇ ‘ಶೋ‘ ಆಗಲಿ ‘ಸ್ಪರ್ಧೆ’ ಆಗಲಿ ಬಾರದ್ದಿಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅದು ಹಾಳು ಹೇಳಿ ಜಾನ್ಸಿತ್ತೊ ಏನೊ ಉಮ್ಮಪ್ಪ!

ಈಗಾಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೀಂಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪೋರು ಇದ್ದವು.
ಅಪ್ಪು, ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರಿತಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಹುಟ್ಟಿಂದಲೇ ಬತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೋರ ನೆತ್ತರಿಂದ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಹರುದುಬತ್ತು.

ನಮ್ಮ ಮುಳಿಯಭಾವನ ಹಾಂಗೆ, ದೊಡ್ಡವ್ವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಲಿ ಬೆಳೆಶುಲೇ ಇಪ್ಪದು.
ಈಗಾಣ ಜನರೇಶನ್ ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಯೆಕ್ಕು ಹೇಳಿಗೊಂಡು, ಮಕ್ಕಳ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲಿಕೆಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಮಿ ಡೇನ್ಸು, ಫಿಲ್ಮಿ ಸಾಂಗುಗಳ ಕ್ಲಾಸುಗೊಕ್ಕೆ ಕಳುಸಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯಭಾವ ಪಡಕ್ಕೊಂಬ ‘ದೊಡ್ಡವ್ವು’ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದವು.
ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಲಿ ನಿಂದುಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಳಾವ್ತಾ ಇದ್ದು, ಕಲೆ-ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿತ್ತವು.

ಹುಟ್ಟಿಂದ ಬಂದದರ ಬೆಳೆಶಿರೆ ಹೀಂಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಬಾರ ಅಲ್ದಾ?

~*~*~

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 12 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆ

  ಜೀವನದ ನಿಲ್ಲದ್ದ ಪಯಣಲ್ಲಿ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ..ಭಾವನೆಗಳೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಹೊಸ ಜೋಡಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ… ನಿಂಗಳ ಈ ಹೊಸ ಪಯಣ ಸಂತೋಷ, ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಲಿ. ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಶುಭಹಾರೈಕೆಗೊ :)
  ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನುಶ್ರೀ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಂದ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾವು ಅರ್ಥಹೀನ, ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೂರ್ಖತನ ಮಾಡ್ಲಾಗ.
  ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಮ್ದ ನಮ್ಮ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಆಚರಣೆಗಳೂ, ಕಲೆ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೊ… ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾವ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಿಟ್ತದೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲದಾ?
  ಸೆಸಿ ನೆಟ್ಟಿದವ್ವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು. ಅದು ಮರ ಆಯ್ದು.. ಒಣ್ಗುಲೆ ಬಿಡದ್ದೆ..ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ..ಅದರ ಆಶ್ರಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ಕೆಕು :)

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

  ಚಿಂತನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ.ಶುಭಾಶಯಂಗೊ[ತಡವಾದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ]

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಡೈಮಂಡು ಭಾವಸುಭಗಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಪುತ್ತೂರುಬಾವಪುಟ್ಟಬಾವ°ವೇಣೂರಣ್ಣದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಶಾ...ರೀವಿದ್ವಾನಣ್ಣಬಟ್ಟಮಾವ°ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಶಾಂತತ್ತೆಗೋಪಾಲಣ್ಣವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಅಕ್ಷರದಣ್ಣಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಒಪ್ಪಕ್ಕಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಪೆರ್ಲದಣ್ಣಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ