ಬಾಳೆ ಕುರುಳೆ ನೆಟ್ಟು ನೋಡಿ

June 29, 2010 ರ 10:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 22 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ತೆಂಗಿನ ಮರವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತವು .
ತೆಂಗಿನ ಮರಂದ ಸಿಕ್ಕುವ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಉಪಯುಕ್ತ ಹೇಳ್ವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ (ಬೊಂಡ , ಮಡಲು, ಕಾಯಿ , ಹಸಿ ಮಡಲು ಭೂತ ಕಟ್ಲೆ!, ಹೆಣ ಕೊಂಡೋಪಲೆ! ಸತ್ತ ಮರಂದ ಪಕ್ಕಾಸು ಮಾಡ್ಲೆ, ಚೆಂಡೆ ಕುತ್ತಿ, ಇತ್ಯಾದಿ)
ಎನಗನಿಸಿದ ಹಾಂಗೆ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ನಂತರ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಹೇಳಿ ಸಸ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಾಳೆಯೇ..

ಬಾಳೆ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ , ಬಹು ಉಷ್ಣ , ಮದ್ಯೋಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳವ ಸಸ್ಯ . ಒಂದರೆ ಹಾಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಾಳೆ ಎಂತಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾವ್ತು ಹೇಳಿ .

ಬಾಳೆ ಎಲೆ ನಾಳ್ತು ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣನ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದೊರಿನ್ಗೆ ಭೂರಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ , ಮದುವೆಯ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರಿಯಾ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಅಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಗೆಲಿ ಹಾಲಿನ ಕವಂಗಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚುದರಿಂದ ಹಿಡುದು ಬೆಂದಿಗೆ ಕೊರವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೋ ಬೇಕೇ ಬೇಕು!
ಅಜ್ಜನ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿಯ ತಿಥಿಗೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಬಾಡ್ಸಿ ದೊನ್ನೆ ಮಾಡ್ಲೆ , ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುಲೇ , ಮೂಡೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಾಡ್ಸಿದ ಬಾಳೆ ಬೇಕನ್ನೇ?

ಬಾಳೆಕಾನದ ಬಾಳೆಗೊನೆ!

ಬಾಳೆ ಬಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗು ಕಟ್ಟುದರಿಂದ ಹಿಡುದು ಬಾಸಿಂಗ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ, ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗುಂಟಕ್ಕೆ ಬಿಗಿವಲೆ, ಎಲೆ ಸೂಡಿ ಕಟ್ಲೆ , ಹುಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಲೆ, ಬಾಳೆ ಚಾಂಬಾರು (ಸೆಸಿಲೆ ಒಣಗಿದ ಎಲೆ) ಒಲೆ ಹೊತ್ತುಸುಲೆ, ಬಾಳೆ ದಂಡು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಮಡುಗುಲೆ (ಸ್ಥನ್ಡಿಲಕ್ಕೆ ), ಪಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾರುಲೆ !,
ಬಾಳೆ ದಂಡಿನ ತಾಳಿಂಗೆ (ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ) ,ಕಡದು ಕುಡಿವಲೆ, ಹಾಂಗೆ ತಿಂಬಲೇ, ಬಾಳೆ ಕೂಂಬೆ ಬಜ್ಜಿಗೆ ,ಚಟ್ನಿಗೆ , ಬಾಳೆ ಕಾಯಿ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮಾಡ್ಲೆ (ಪಲ್ಯದ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ) , ಚಾಯದ ಬಾಯಿಗೆ ಕಚ್ಚುಲೆ ಬೆಶಿ ಬೆಷಿ ಪೋಡಿ ಮಾಡ್ಲೆ , ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ, ಅವಿಲಿಂಗೆ, ಮೇಲಾರಕ್ಕೆ , ಕೆಂಬುಡೆ ಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರಿಂಗೆ ಚೇರ್ಚೆಗೆ ಲಾಯ್ಕಾವ್ತು .

ಇನ್ನು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಗೆಣವತಿ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯಂದ ಹಿಡುದು , ಸಪಾದ ಭಕ್ಷ್ಯ , ಪಾಯಸಕ್ಕೆ, ಹಲ್ವಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ , ಹೋಮದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮೊದಲು ಚಾಮಿ ದೇವರಿಂಗೆ ಭಟ್ಟ ಮಾವ
“ಇದಂ ಪಕ್ವಂ ಮಾಯಾ ದೇವ ಸ್ಥಾಪಿತ: ಪುರತಸ್ತವ
ತೇನ ಮೇ ಸಫಲಾವಾಪ್ತಿರ್ ಭವೇತ್ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ |

ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಪಿಸುಲೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ್ದೆ ಬಾಬೆಗೊಕ್ಕೆ ತಿನ್ಸುಲೆ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಅಮೂರ್ತ ಆಹಾರವೇ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು .

ಇನ್ನು ಬಾಳೆ ಕುರುಳೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡುದು ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವ ವರೆಗೆ ಹಲವು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾವ್ತು ಹೇಳ್ತ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಗೊಂತಿಪ್ಪದೆ .

ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಚಾಂಬಾರಿನ ಮೈಗೆ ಇಡೀ ಸುತ್ತಿಗೊಂಡು “ಸಿದ್ಧ ವೇಷ ” ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತವು. ನವರಾತ್ರಿಗೆ , ಛದ್ಮವೇಶ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ವೇಷವ ಮಾಡುಗಿದಾ.
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಒಳಪಂಗಡ ಇಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಬಾಳೆಲಿ ಹಲವು ತಳಿಗೊ ಇದ್ದು.
ಕದಳಿ ಬಾಳೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪ ಏಕೈಕ ತಳಿ . ಇನ್ನು “ಮೈಸೂರು , ನೈ ಕದಳಿ , ಕರ್ಪೂರ ಕದಳಿ , ಪಚ್ಚೆ ಬಾಳೆ, ಆಮುಂಡ ಬಾಳೆ, ಬೂದಿ ಬಾಳೆ , ಗಾಳಿ ಬಾಳೆ, ಹೂ ಬಾಳೆ, ಚಂದ್ರ ಬಾಳೆ, ರಸ ಬಾಳೆ , ಚುಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ, ಎರಚ್ಚಿ (ಏಲಕ್ಕಿ ) ಬಾಳೆ, ಕೆಂಪ ಬಾಳೆ
( ಇನ್ನು ನಿಂಗೋಗೆ ಗೊಂತಿಪ್ಪದನ್ನು ಸೇರ್ಸಿಗೊಳ್ಳಿ ಆತೋ ?).. ಹಲವು ಬಗೆ ಇದ್ದು.

ಬಾಳೆ ಬೆಳವಲೂ ಸುಲಭ .
ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿಯೂ , ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಬೆಳೆ ಆಗಿಯೋ ಬೆಳವಲಾವ್ತು . ಮಿಶ್ರ ತಳಿ ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೆಕಾವ್ತಿಲ್ಲೆ .

ಇನ್ನು ಬಾಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೋರು ಕವಿಗೊ ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದವು.
ಕದಳಿಯೋಳು ಮದದಾನೆ ಹೊಕ್ಕಂದದಲಿ … ಸಾಮರ್ಥ್ಯವ ಪೌರುಷವ ವಿವರುಸುಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದವು .

ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕವಿಗೊ ಅವರವರ ಪ್ರಸಂಗಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾಳೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದವು.
ಕಂಡು ಕದಳಿಯ ವೀರ ಹನುಮನು|
ಉಂಡು ತೇಗಿದ ಹಲವು ಬಗೆಗಳ ||
ಮುದಗೊಂಡು ನುಡಿದನು |
ಪಡೆವುದೇನ್ ನೆಲಗೊಂಡು ಮನದಿ ||

ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಯಿಷರು ಪಂಚಮಲ್ಲಿ ಶೆನಿ ಇಪ್ಪ ಮದುಮ್ಮಾಯಂಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಾವ ಯೋಗ ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ ” ರಂಭಾ ವಿವಾಹ ” ಮಾಡೆಕ್ಕು ಹೇಳಿಯೂ , ಅಷ್ಟಮಲ್ಲಿ ಶೆನಿ ಇಪ್ಪ ಮದುಮ್ಮಾಳಿಂಗೆ ಗೆಂಡ ಸಾವ ಯೋಗ ಬಪ್ಪ ಕಾರಣ ” ರಂಭಾ ವಿವಾಹ ” ಮಾಡೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತವು .
ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾಳೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಕಡುದು ಇಡ್ಕಿ “ಕೂಸಿನ ಯಾ ಮಾಣಿ ಒಟ್ಟಿ೦ಗೆ ” ಮಾಡುವೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದ್ದು.
ಕೊಡವ ಜಾತಿಯವರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯೆಕ್ಕಾರೆ ಪೌರುಷ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ದಂಡು ಕಡುದು ಇಡ್ಕುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದ್ದು .

ಹೀಂಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಪ್ಪ ಬಾಳೆಯ ನೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಮೃದ್ಧ ಫಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡವಲೆ ಮನೇಲಿ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ರಜ ಜಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಕುರುಳೆ ನೆಟ್ಟು ನೋಡಿ…!
ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ

ಬಾಳೆ ಕುರುಳೆ ನೆಟ್ಟು ನೋಡಿ, 4.8 out of 10 based on 4 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 22 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°
  ಅದ್ಕತ್ತಿಮಾರು ಮಾವ...

  ಕಲ್ಲು ಬಾಳೆ ಅಥವಾ ಕಾಡುಬಾಳೆ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು.ಅದರ ದಂಡಿನ ಕಡದು ಕುಡುದರೆ kidny stone ಕರಗಿ ಹೋಉತ್ತು ಅದರ ಹಣ್ಣಿಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಂಗೆ ಗಟ್ತಿ ಇರುತ್ತು .ಇದು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಲಿ ಇಪ್ಪ ಸಸ್ಯ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°
  ಅದ್ಕತ್ತಿಮಾರು ಮಾವ...

  ಕದಳೀ ಬಾಳೆ ಕಾಯಿ ಯ ಇಡೀ ಬೇಶಿ ಅದರ ಗುದ್ದಿ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾರೀ ರುಚಿ ಆವುತ್ತು..ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ವೇಣೂರಣ್ಣ
  subrahmanya

  ಆಹಾ ! ಉಪ್ಪುಕರಿ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಆಶೆ ಆವ್ತು ಮಾವ 😀

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಲ.ನಾ.ಭಟ್ಟ

  ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಣ್ಣ,
  ಎನಗೆ ಎನ್ನ ಪಂಜದ ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ನೆಂಪಾತು, ಎನ್ನ ಮಾವಂದ್ರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಉಂಬ ಬಾಳೆಲೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವು..
  ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲಿಂಗೆ ಕಲ್ಲುಬಾಳೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ ರಾಮಬಾಣ ಅಡ. ಲಾಯ್ಕ ಬರದ್ದಿ… ಬಾಳೆ ಸೆಸಿ weak ಆದರುದೆ ತುಂಬಾ strong… ಅಲ್ದಾ….

  [Reply]

  ವೇಣೂರಣ್ಣ

  ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ Reply:

  ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ ಬಾಳೆ ಹೇಳಿಯಪ್ಪಗ ನೆನಪಾಯೇಕ್ಕಾದ್ದು ಶ್ರೀ ಮಚ್ಚಿಮಲೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಬರದ ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯ
  – ಮಂಗಗಳ ಉಪವಾಸ

  ಬಾಳೆಯ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದ ಕಾಡಲಿ …

  ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಕೇಳಾಣ ಕೊಂಡಿ ಒತ್ತಿರೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು …

  http://puttanaputa.blogspot.com/2008/08/blog-post_2605.html

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. shivakumar

  namaskara venuranna,
  baleya hchhina mahithige banana.org heluva balege bileku,
  kaluble,kadu bale bere bere,kallu bale parekallina sandili appadu,kadubale yengala thotalli iddu,yele kaye palyakke avuthu,baleya bagge sumaru mahithigo iddu,sandya nina lekana odi kushi pattathu

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಕರ್ಪೂರ ಬಾಳೆ ಹುಡುಕುತಿದ್ದೇನೆ , ಇದ್ದರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ dinubiotech@gmail.com

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣವಿಜಯತ್ತೆನೆಗೆಗಾರ°ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಪುತ್ತೂರುಬಾವಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಒಪ್ಪಕ್ಕಅಕ್ಷರ°ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಶ್ಯಾಮಣ್ಣವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಸಂಪಾದಕ°ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿವೇಣೂರಣ್ಣವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಶಾಂತತ್ತೆತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ