ಕೊಡೆಯಾಲದ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದ ಕೆಲವು ಪಟಂಗೊ

ಬೊಳುಂಬುಮಾವನ ಗುರ್ತ ಇದ್ದನ್ನೆ, ಅದಾ, ಕೊಡೆಯಾಲಲ್ಲಿ ಬೇಂಕಿಲಿರ್ತವು!!
ಎಲ್ಲೊರನ್ನುದೇ ನೆಗೆನೆಗೆಲಿ ಮಾತಾಡುಸಿಗೊಂಡು ಇಪ್ಪದು, ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಅವರತ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಳೆ ಕೊಶೀ ಅಪ್ಪದು.
ಇವು ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ತಲ್ಲಿ ಕೂದಿದ್ದರೆ ‘ನಗದು’ ಹೇಳ್ತ ಬೋರ್ಡಿನ ತಿರುಗುಸಿ ‘ನಗುವುದು’ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತವಡ.
ಮೂಲ ಬೊಳುಂಬು ಆದರೂ, ಅವು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಅಂದೇ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದವು..!
ಊರು ಬಿಟ್ರುದೇ ಊರ ನೆಂಪು ಬಿಟ್ಟಿದವಿಲ್ಲೆ, ಹಳ್ಳಿಕ್ರಮಂಗಳ ಬಿಟ್ಟಿದವಿಲ್ಲೆ!
ಕೊಡೆಯಾಲದ ಪೇಟೆನೆಡುಕೆ ಇದ್ದರುದೇ, ಪ್ರತಿಒರಿಶ ಸೋಣೆತಿಂಗಳಿಲಿ ಬೇಳೆಹೋಳಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇಕ್ಕು.
ಆ ದಿನ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ದಿನಿಗೆಳಿಯೇ ದಿನಿಗೆಳುಗು! 😉

ಬೇಂಕಿಲಿ ಪೈಸೆ ಎಣುಶುದರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಂಗೇ ಅವಕ್ಕೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಯಿವಾಟುಗೊ ಇದ್ದು!
ಪಟತೆಗವದೋ, ಪದ್ಯಕಟ್ಟುದೋ, ಪದ್ಯ ಹಾಡುದೋ, ಕತೆಬರವದೋ, ಶುದ್ದಿ ಓದುದೋ, ಆಟ ನೋಡುದೋ, ಪಾಟಮಾಡುದೋ – ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ!

ಇವರ ಪಟತೆಗೆತ್ತ ಮರುಳು ಇದ್ದಲ್ದ, ಅದರ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚೆಕ್ಕಾದ್ದೇ. ತುಂಬ ಚೆಂದಕೆ ತೆಗೆತ್ತವಡ – ಅಜ್ಜಕಾನ ಬಾವ ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದ!
ಎಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಲಿ, ಪಟ ತೆಗದು, ಚೆಂದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಗು. ಅವರ ಮನೆ ಗೋಡೆಲಿಡೀ ಅವು ತೆಗದ ಪಟಂಗಳೇ ಅಡ.
ಅತ್ತೆಗೆ ವಾರವಾರ ಉಡುಗುವಗ ಬಂಙ ಅಪ್ಪದಿದಾ!

ಮೊನ್ನೆ ಬೆಡಿರಿಪೆರಿಗೆ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಕೊಡೆಯಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತಿದ್ದೆ.
ಬೊಳುಂಬುಮಾವ ಸಿಕ್ಕಿದವು, ಪಣಂಬೂರಿಂಗೆ ಹೆರಟವು. ಕೆಮರದ ಬೇಗು ಕಂಡಪ್ಪಗ ಪಕ್ಕನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಈ ಪಟಂಗ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಗುದೇ ಕಾಣಲಿಯೋ? ಹೇಳಿಗೊಂಡು!
‘ಅಕ್ಕಪ್ಪಾ, ಧಾರಾಳ!’ ಹೇಳಿದವು. ಅವು ತೆಗದ ಚೆಂದದ ಪಟಂಗಳ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿ ತೋರುಸುಲೆ ಕೊಶೀಲಿ ಒಪ್ಪಿದವು. ನೋಡುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು!

ರಜರಜವೇ ಪಟ ಕಳುಸುತ್ತವಡ, ಕೆಮ್ಕಕ್ಕೆ ಅಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಂಗೆ.
ನಿಂಗೊಗುದೇ ರಜರಜವೇ ಕಾಂಗಷ್ಟೆ!
ಪಟನೋಡಿ, ಕೆಮರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಕೊಡಿ!
~
ಒಪ್ಪಣ್ಣ

ಒಪ್ಪಣ್ಣ, ಒಪ್ಪಕ್ಕಂದ್ರಿಂಗೆ  ನಮಸ್ಕಾರ

ಪಟ ಕಳುಸಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಶೀ ಆತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಡೆಯಾಲ ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚಿಲ್ಲಿ ನಡದ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದ ಕೆಲವು ಪಟಂಗಳ ಕಳುಸುತ್ತೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ ಸಗಣದ ಉಂಡೆಯ ಉರುಳುಸುತ್ತ ಸಗಣಿಹುಳಂಗಳ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತು!

ಎನ್ನ ಹತ್ರೆ ಪಟಂಗಳ ಸ್ಟೋಕು ತುಂಬಾ ಇದ್ದು. ಒಳ್ಳೆದು ನೋಡಿ ಅಂಬಗಂಬಗ ಕಳುಸುತ್ತೆ. ಕಳುಸಲೆ ಅಕ್ಕನ್ನೆ ?

~
ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ
(gopalbolumbu@yahoo.co.in)

ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°

   

You may also like...

5 Responses

  1. Narayana Rao Sharma says:

    Patango bhari chanda baindovu. Gaalipata Utsavakke hogi bandange aathada!Adude Chargilladde!!!Thanks Oppannange!

  2. permukha ishwara bhat says:

    Gobbarada hulu manushyandalu ettara iddanne!!!!!! fine photography.

  3. ಲಾಯ್ಕಿದ್ದು ಪಟಂಗೊ… ಇನ್ನುದೇ ಇಪ್ಪದರ ಕಳುಸಿ… ಎಲ್ಲ ಕೂದಂಡು ನೋಡುವೊ.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *