ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಂಗ

ವಿಕೃತಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಸುಕೃತವ ತರಲಿ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿನ ಶುಭಕಾಮನೆಗೊ.

ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿಲಿ ಕರೆಂಟು ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ಳೆ ತಡ ಆತು. ಎಂತ ಹೇಳಿರು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ ಇದು ಕರೆಂಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಪ್ಪದಲ್ಲದೋ..

Admin | ಗುರಿಕ್ಕಾರ°

   

You may also like...

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *