ಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣ ಪಟ ತೋರುಸುತ್ತವು..!

ಯೇನಂಕೂಡ್ಳಣ್ಣನ ಸಣ್ಣಕೆ ಗುರ್ತ ಮಾಡೆಡದೋ?! ಗುರ್ತ ಮಾಡ್ಳೆಂತರ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಗೊಂತಿಪ್ಪೋರೇ!

ಹೆಗಲಿಲಿ ಒಂದು ಕೆಮರವ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತ್ರದ ಹಾಂಗೆ ಹಾಕಿಯೊಂಡು, ತಟುಪುಟು ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಓಡಿಗೊಂಡು ಇದ್ದರೆ ‘ಈ ಜೆನ ಎಂತಾ ಚುರುಕ್ಕು!’ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಬ ಅತ್ತೆಕ್ಕಳೇ ಜಾಸ್ತಿ!!
ಕೆಮರ ಕೈಗೆ ಎತ್ತಿರೆ ಅವು ಚುರುಕ್ಕೇ ಇದಾ! ಇವುದೇ ಚೆಂದ ಪಟ ತೆಗೆತ್ತವು!
ರಾಮಜ್ಜನ ಕೋಲೇಜಿಲಿ ಕಲಿವಗಳೇ ಅವಕ್ಕೆ ಕೆಮರದ ಮರುಳು ಸುರು ಆದ್ದಡ, ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣನ ಹಾಂಗೆ!
ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ತೆಗದರೆ, ಯೇನಂಕೂಡ್ಳಣ್ಣ ಮಾನವ ಪರಿಸರದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ತೆಗವದು..!

ಇವರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಹಿಡಿತ್ತ ಹಾಂಗಿರ್ತ ಪಟಂಗ!
ಆದರೆ, ಅಂದಿಂದಲೇ ಕೆಮರವ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಹಿಡುದು ಹಿಡುದು – ಕಣ್ಣು ಬಚ್ಚಿದ್ದೋ ಏನೋ – ಈಗ ಕೊಡೆಯಾಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಠೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಷ್ಟೂಲು ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಯಿದವು!
ಓ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಡೆಯಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಪ್ಪಗ ಚಾಯ ಕುಡಿವಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟವು, ಸಂತೋಷ ಆತೊಂದರಿ!! 😉
ಪಟ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಸಿ, ಬೈಲಿಂಗೆ ತೋರುಸುವನಾ? – ಹೇಳಿದೆ.
ಆತಾತು, ಇದೇ ಶೆನಿವಾರ ಕಳುಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿಕ್ಕಿ ಅಂಬೆರ್ಪಿಲಿ ಓಡಿದವು. ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಂದು ದೃಶ್ಯ ಪಟಂಗ ಆದರೆ ಯೇನಂಕೂಡ್ಳುಅಣ್ಣಂದು ಅದೃಷ್ಯ ಪಟಂಗ!! ಎಂತಕೇಳಿರೆ, ಪಟ ಕಳುಸಿ ಕಳುಸಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಪಟಂಗೊ ಇಲ್ಲೆ!!
ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲಿ ಎಂತಾರು ನೋಡ್ತದರ್ಲಿ ಬೆಶಿಲಿ ಇದ್ದವಾಯಿಕ್ಕು ಹೇಳಿಗೊಂಡೆ!

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ಯ ಇದ್ದು, ಅವು ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಳೆ ಸುರು ಮಾಡಿರೆ ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಬಾವನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬಕ್ಕು.
“ಇಂದಿರತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತವು ಒಪ್ಪಣ್ಣಾ…” ಹೇಳಿ! ‘ಎನಗೆಂತ ಗೊಂತು, ಕೆಮರ ಇಪ್ಪದು ನಿನ್ನತ್ರೆ’ ಹೇಳುದಾನು ಯೇವಗಳುದೇ.!!

ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಂದು ಅವು ತೆಗದ ಪಟಂಗಳ ನೋಡುಸುತ್ತವಡ.
ಚೆಂದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ, ಕೊಶಿ ಆದರೆ ಪಟಂಗೊಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪ ಕೊಡುವ..
ಆತೋ?

ಸೂ: ನಿಂಗೊ ನೋಡ್ತ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಪಟ ತೆಗದ್ದು ಇದೇ ಯೇನಂಕೂಡ್ಳಣ್ಣ ಇದಾ..! ಪಟ ಚೆಂದ ಬಂದರೆ ಅವರತ್ರೆ ಹೋಗಿ ನಿಂಗಳದ್ದೂ ತೆಗೆಶಿ..!!
~
ಒಪ್ಪಣ್ಣ

ನಮಸ್ಕಾರ,
ಆನು ತೆಗದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಹೇಂಗಿದ್ದು ತಿಳುಸಿ.
ನಮಸ್ಕಾರ.
~
yvkishor@gmail.com / 9448424922
ಯೇನಂಕೂಡ್ಳು

ಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣ

   

You may also like...

13 Responses

 1. ಮಹೇಶ ನೀರ್ಕಜೆ says:

  ಚೆಂದ ಇದ್ದು. ಯಾವ ಕೆಮರ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿದ್ದೋ?

 2. ಯಬಾ…! ಅದಾ ಒಪ್ಪಣ್ಣ.. ಯೇನಂಕೋಡ್ಳು ಅಣ್ಣನನ್ನೂ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ…
  ಪಟ ಬಾರಿ ಚೆಂದ ಇದ್ದು..
  ಯೇನಂಕೋಡ್ಳು ಅಣ್ಣನ ವಿಶಯ ಗೊಂತಿದ್ದಾ… ಕೆಮರಲ್ಲಿ ತೆಗೆತ್ತ ಹಾಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲೆ ಪಟ ತೆಗೆವ ಚಾಲಾಕಿ ಅವಂ…

 3. ಗೋಪಾಲ್ ಬೊಳುಂಬು says:

  ಕಿಶೋರನ ಪಟಂಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮಿಗಿಲಾಗಿದ್ದು. ಲಾಯಕಾಯಿದು. ಸಿಕ್ಕುವ ಬೆಣಂಚಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕು ಮಾಡಿದ ಪಟವು ಚೆಂದ ಇದ್ದು. ಕಿಶೋರನ ಪಟಂಗಳ ಹಾಂಗೆ ಅವನ ಮೋರೆಯ ನಸುನಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆಂದ. ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ.

 4. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ಬ್ 🙂

 5. ಅಜ್ಜಕಾನ ರಾಮ says:

  ಓ ಯೆನಂಕೋಡ್ಳು ಅಣ್ಣಾ.. ಈ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಂಗ ಭಾವ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು.. ಲಾಯ್ಕ ಇದ್ದು..

 6. Soumya says:

  Kishore, Very good photos 🙂 All the best – Soumyakka (NR Pura)

 7. ಸನತ್ says:

  ಆನು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ ಕಿಶೋರ ತೆಗೆದ ಪಟ ನೋಡ್ತಾ ಈಪ್ಪದ್ದು. all the phots are good, as usual 😉

 8. vishwapathi moleyaru says:

  photo thubaa chenda bayindu photo nodi thumbaa kushi aathu yenakodlu vijayakumara bavana hathre kealire healugu vihwapathi healire obba paradeshi ooru bittu kelavu varusha aadarude heeingippa oorina talent kaambaga tumbaa kushi aavuthu keep it up aanu nigala beati aayide nempu edda yentooooo ethi vishwapathi moleyaru

  • kishor says:

   haan nempiddu appa ningala vishya helyondirthavu kelavondari.. ondu sanna havyasa ellara prothsahanda laaykakke hovtha iddida..

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *