Category: ಬಿಂಗಿ ಪ್ರಮ್ ಪೆಂಗ

ಬಿಂಗಿ ಪ್ರಮ್ ಪೆಂಗ

ದಿಡೀರ್ ಪರಂಗಿ ಕಾಯಿ(ಅನನಾಸ್)  ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ 4

ದಿಡೀರ್ ಪರಂಗಿ ಕಾಯಿ(ಅನನಾಸ್) ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

ನವಗೆ ನಿತ್ಯ ತಿರುಗುತ್ತ ಕೆಲಸ ಇದಾ! ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜೋರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವೂ ಜೋರಾವುತ್ತು. ನಾವು ಯೇವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಲ್ಲಿಲ್ಲೆ, ಅವರ ಶುದ್ದಿಗ ನವಗೆ ಬೇಕನ್ನೆ!! ಓ.. ಮೊನ್ನೆ ಕೊಡೆಯಾಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟಲ್ಲಿತ್ತು, ಕುಂಟಾಂಗಿಲ ಭಾವನೂ ಇತ್ತಿದ್ದ°. ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಮಾಣಿಯೂ ಬೋಚನೂ...

ಹವ್ಯಕ ಪುಸ್ತಕಂಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ 15

ಹವ್ಯಕ ಪುಸ್ತಕಂಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬೆ ಭಾಶಒಪ್ಪಣ್ಣ ನೆರಕರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ, ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಬೈಲಿಲಿ ಹೇಳಿದ ಶುದ್ದಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಒಪ್ಪಂಗೊ-ಒಂದೆಲಗ°, ಇದರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ ಬೈಲಿಲಿ ಹೇಳಿದ ’ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಂಗೊ’ ಪುಸ್ತಕಂಗಳ ನಮ್ಮ ಗುರುಗ ಗಿರಿನಗರದ ಶ್ರಿರಾಮಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ...

ಕೊಡೆಯಾಲ ರಾಮ ಕಥೆ – ಕಡೇ ದಿನ 14

ಕೊಡೆಯಾಲ ರಾಮ ಕಥೆ – ಕಡೇ ದಿನ

ಹರೇರಾಮ ಯಾವಗಾಣ ಹಾಂಗೆ ಎಲ್ಲೋರತ್ರು ಕೇಳಿಯೊಂಡು ಇಂದಿನ ಹೇಳಿರೆ ಕೊಡೆಯಾಲದ ರಾಮಕಥೆಯ ಕಡೇದಿನದ ಕಥೆಯ ಹೇಳ್ತೆ. ಗುರುಗೋ ಪರಿವಾರದ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ರಾಮಯಣ ಗ್ರಂಥವ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಪ್ಪಗ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಬರಮಾಡಿಯೊಂಡವು. ಗುರುಗೋ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಪೀಠವ ಅಲಂಕರಿಸಿದವು. ಶ್ರೀರಾಮ...

ರಾಮಕಥಾ – ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 7

ರಾಮಕಥಾ – ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ

ಹರೇ ರಾಮ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಾಂಗೆ ಎಲ್ಲೋರನ್ನೂ ಕೇಳಿಯೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿಯ ಒಪ್ಪುಸುತ್ತೆ. ಕಥಾಪರ್ವ ಶುರುವಪ್ಪಲೆ ರಜಾ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣನ ವೀಣಾವಾದನಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ತಬಲಾ ಎಲ್ಲರ ಕುಶಿ ಪಡಿಸಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಎಲ್ಲೋರಿಂಗು ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದವರದ್ದು ಮಾಹಿತಿಯ ತುಂಬಿ,...

ರಾಮಕಥಾ – ಮೂರನೇದಿನ 7

ರಾಮಕಥಾ – ಮೂರನೇದಿನ

ಹರೇ ರಾಮ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಾಂಗೆ ಎಲ್ಲೋರನ್ನೂ ಕೇಳಿಗೊಂಡು ಇಂದ್ರಾಣ ಕಥೆಯ ಹೇಳ್ತೆ. ಇಂದುದೇ ಜಯ ವಿಜಯರ ಕಥೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವು ಹರಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾದ ಕಥೆ. ಗುರುಗಳ, ಪರಿವಾರದ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಗ್ರಂಥದೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದವು. ಗುರುಗೋ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ...

ಕೊಡೆಯಾಲ ರಾಮಕಥಾ – ಎರಡನೇ ದಿನ 13

ಕೊಡೆಯಾಲ ರಾಮಕಥಾ – ಎರಡನೇ ದಿನ

ಹರೇರಾಮ ನಿನ್ನೆಯಾಂಗೆ ಶ್ರೀಗುರು ವಚನವ ನಿಂಗೊಗೆ ತಿಳಿಶುವ ಹೊತ್ತಿಲಿ ಏನಾರು ತಪ್ಪುಗೋ ಆದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಕಥೆ ಮುಂದುವರೆತ್ತು. ನಿನ್ನೆಯಾಂಗೆ ಗುರುಗೋ ಪರಿವಾರದಣ್ಣಂದ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದವು. ಶ್ರೀಗುರುಗೋ ಸೀತಾ ಸಹಿತ ಶ್ರೀರಾಮಂಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಪೀಠವ ಅಲಂಕರಿಸಿದವು. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರಾಮಯಣ...

ಕೊಡೆಯಾಲ ರಾಮಕಥೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ 13

ಕೊಡೆಯಾಲ ರಾಮಕಥೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ

ಹರೇರಾಮ ಕೊಡೆಯಾಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ರಾಮಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ರು ಬೈಲಿಂಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದವು. ನಾವು ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಯೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯಿದು. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದರ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ತಿಳಿಶುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದು. ಈ ಕಾರ್ಯಲ್ಲಿ ರಜಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಕ್ಕು. ಹಾಂಗಾಗಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದವು ತಿದ್ದುಗು...

ಮಂಗಳೂರು ಹವ್ಯಕರ ಸಭೆಯೂ – ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಜೆಯೂ 25

ಮಂಗಳೂರು ಹವ್ಯಕರ ಸಭೆಯೂ – ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಜೆಯೂ

ಉಂಡೆ ಬೆಂದಿ ತಿಂದು ವೇಣಿ ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿಂದ ಹೆರಟು ನಾವು ಕೊಡೆಯಾಲ ಪೇಟೆ ಸುತ್ತಿ ತಾಜುಮಹಲಿಲಿ ಮದ್ಯಾನ್ನದ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೊತ್ತೋಪಗ ಎತ್ತಿತ್ತದಾ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಳೆಡಿ . ನವಗೆ ಮೊನ್ನೆಯೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕಾಕತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು – ನಂತೂರು “ಭಾರತೀ ಕೋಲೇಜಿನ” ಹತ್ತರಂಗೆ ....

ಓಯ್ ಬೆಂದಿ ಎಂತರ….. ಉಂಡೆ! 33

ಓಯ್ ಬೆಂದಿ ಎಂತರ….. ಉಂಡೆ!

ಓ ಮೊನ್ನೆ ಮೆಡ್ರಾಸಿಂಗೆ ಹೋದ ಪೆಂಗಣ್ಣ ಪುನಾಂತಿರುಗಿ ಕೊಡೆಯಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಸು ಇಂದು ಉದೆಕಾಲಕ್ಕೆ. ನವಗೆ ಯೆವ ಊರಿಂಗೆ ಹೋದರೂ ಮೊದಲು ನೆಂಪಪ್ಪದು ಹೊಟ್ಟೆಂಗೆತರ ಹೇದು. ಈ ಸರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ  ಕೊಡೆಯಾಲಲ್ಲಿ ಎನ್ನ  ಪುಳ್ಳಿ ವೇಣಿ ಇದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು ನೆಂಪಾತು. ಸೀದಾ...

ಇಂದು ಹೊತ್ತೋಪಗ ಕೊಡೆಯಾಲಲ್ಲಿ! 9

ಇಂದು ಹೊತ್ತೋಪಗ ಕೊಡೆಯಾಲಲ್ಲಿ!

ಈ ಪೆಂಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದ° ಗ್ರೇಶಿದಿರೋ? ನಮ್ಮ ತಿರುಗಾಟಲ್ಲಿ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇದ್ದೋ.. ಹಾಂಗೆ ಇಂದು ಕೊಡೆಯಾಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ದು. ಯೆನಂಕೋಡ್ಳಣ್ಣ ಪಟ ತೆಗೆಯಕ್ಕಾರೆ ಮಾಂತ್ರ ನೆಂಪಪ್ಪದು ಹೇಳಿ ಬೈವಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಂಗೆ ಅವನ ಬೇಟಿ ಮಾಡುಲೆ ಹೆರಟತ್ತು. ಅವ ಮಾತಾಡ್ತ ಇಂದು ಬೊಳುಂಬು...

ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ದಿಡೀರ್ ಉಂಡೆ 6

ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ದಿಡೀರ್ ಉಂಡೆ

ಓಯ್ ಈ ಜೆನ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಪ್ಪಣ್ಣ, ನಾವಿದ್ದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರವಲೆ ಆತಿಲ್ಲೆ ಬಾವ ಹೇಳಿರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲೆನ್ನೆ. ಇರಳಿ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಾಣ ವಸತಿ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳದ್ದೇ ಬೋಚ ಬಾವನೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಆಲ್ಲಿಗೆ...

VishwaHitam.org: ವಿಶ್ವಹಿತಮ್ ಸರ್ವಹಿತಮ್ 4

VishwaHitam.org: ವಿಶ್ವಹಿತಮ್ ಸರ್ವಹಿತಮ್

ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚೆಂದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಅವು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಜೆಗ ಆಗಲಿ..
ನೆಲ, ನೀರು, ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಯಾವರಣ ಮರಗಿಡಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ…
ವಿಶ್ವಹಿತಮ್ ಸರ್ವಹಿತಮ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಗಲಿ…

ಮಾಧ್ಯಮಾವಲೋಕನ 9

ಮಾಧ್ಯಮಾವಲೋಕನ

ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗೆ ರೇಟು ಹೆಚ್ಚಾತು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಹಚ್ಚಾತು. ರಜಾ ಅಂಬ್ರೇಪಿಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬೈಲಿಂದ ಹೆರ ಇತ್ತಿದ್ದು. ಹಿಂದಾಣಾ ತುಂಡರಿಸುವ ಶುದ್ದಿ ವಿಚಾರ ಬರೆವಾಗ ಹೇಳಿತ್ತೆ ರಂಗಣ್ಣ ರಾಜಿನಾಮೆ ಶುದ್ದಿ. ಅದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿ ಅವ ಇನ್ನೊಂದು...

ಅಂತೂ ಬಂತೂ ನಿಷೇಧ 14

ಅಂತೂ ಬಂತೂ ನಿಷೇಧ

ಪೆಂಗಣ್ಣ ಬರೆಯದ್ದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆತು. ಎಲ್ಲೋರು ಕೇಳುವವೇ. ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಅಂತೂ ಶುದ್ದಿ ಹುಡ್ಕುಲೆ ಹೋದವ ನಾಪತ್ತೆ ಆದನೋ ಹೇಳುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಎಂತರ ಮಾಡುದು ರಜಾ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಸು ಇದಾ. ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಅಂತರಜಾಲ, ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಊಟವುದೇ....

ಇದಾ ಇದು ಯೇವದರ ಪ್ರಭಾವ !!? 18

ಇದಾ ಇದು ಯೇವದರ ಪ್ರಭಾವ !!?

ಹೀಂಗೆ ಮೋರೆಪುಟಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತ ಇಪ್ಪಗ ಒಂದು ಪಟ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಬೈಲಿಲಿ ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗದ್ದೆ ಸುಮಾರು ದಿನವೂ ಆತು..! ಪೂರ್ತ ಹಾಕುದು ಬೇಡ ಹೇಳಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದರ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಪಟ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳುಶುತ್ತದು...