ಓಯ್ ಬೆಂದಿ ಎಂತರ….. ಉಂಡೆ!

ಓ ಮೊನ್ನೆ ಮೆಡ್ರಾಸಿಂಗೆ ಹೋದ ಪೆಂಗಣ್ಣ ಪುನಾಂತಿರುಗಿ ಕೊಡೆಯಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಸು ಇಂದು ಉದೆಕಾಲಕ್ಕೆ.
ನವಗೆ ಯೆವ ಊರಿಂಗೆ ಹೋದರೂ ಮೊದಲು ನೆಂಪಪ್ಪದು ಹೊಟ್ಟೆಂಗೆತರ ಹೇದು.
ಈ ಸರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ  ಕೊಡೆಯಾಲಲ್ಲಿ ಎನ್ನ  ಪುಳ್ಳಿ ವೇಣಿ ಇದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು ನೆಂಪಾತು. ಸೀದಾ ಅತ್ಲಾಗಿ ಹೋತಿದಾ..
ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಂತರ?

ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ದಿಡೀರ್ ಉಂಡೆ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆಂಪಿದ್ದೋ (ಸುದ್ದಿ ಓದುಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ).
ಅದೇ ರಜಾ ವೇಷ ಬದುಲ್ಸಿ “ದಿಡೀರ್ ಉಂಡೆ ಮಸಾಲೆ ಬೆಂದಿ”
ಇದಾ ನಿಂಗೊಗೆ ನೋಡುಲೆ ಪಟ ನೇಲುಸಿದ್ದೆ

ಇದು ಊಟಕ್ಕಲ್ಲ.. ಕಾಪಿಗೆ!

~
ಪೆಂಗಣ್ಣ ಪ್ರಮ್ ಬೈಲು
bingi.penga@gmail.com

ಪೆಂಗಣ್ಣ°

   

You may also like...

33 Responses

 1. ರಘು ಮುಳಿಯ says:

  ಓ,ಬೆ೦ದಿಗೆ ಉ೦ಡೆಯೋ ಅಲ್ಲ ಉ೦ಡೆಗೆ ಬೆ೦ದಿಯೋ??ರುಚಿಕಟ್ಟಾಯಿದು.

  • ಪೆಂಗಣ್ಣ says:

   ಯೇವದಾದರೂ ನವಗೆಂತ! ರುಚಿಕಟ್ಟಗಿದ್ದರಾತು ಅಲ್ಲದೋ..

   ಬೆಂದುಂಡೆ ಭಾಮಿನಿ ಬಕ್ಕೋ ಕೇಳ್ತ ಕಾನಾವಣ್ಣ!

 2. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ says:

  ಉಂಡೆ ಲಾಯಿಕ ಆವುತ್ತು ಅಪ್ಪೋ
  ಹೊತ್ತೋಪಗಾಣ ತಿಂಡಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕು

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *