ಬಿಂಗಿ ಪ್ರಮ್ ಪೆಂಗ

ಮೊದಲ ಮಾತು - ಗೆಣಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ
ಮೊದಲ ಮಾತು – ಗೆಣಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ

ನಮ್ಮೋರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋರೂ ಉಶಾರಿಗಳೇ. ಉಶಾರಿಗಳ ನೋಡಿಗೊಂಬದು ಬಯಂಕರ ಬಂಙ ಅಪ್ಪಾ!! ಇದರೆಡಕ್ಕಿಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೆಂಗ ಬಂದರೆ ಹೇಂಗಿಕ್ಕು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಂದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲಿ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣನೆಗೆಗಾರ°ದೊಡ್ಡಭಾವಕಜೆವಸಂತ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಶ್ಯಾಮಣ್ಣದೀಪಿಕಾವಿಜಯತ್ತೆದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಚುಬ್ಬಣ್ಣವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಒಪ್ಪಕ್ಕದೊಡ್ಡಮಾವ°ಗೋಪಾಲಣ್ಣಡೈಮಂಡು ಭಾವಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಮುಳಿಯ ಭಾವಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ