ಬಿಂಗಿ ಪ್ರಮ್ ಪೆಂಗ

ಮೊದಲ ಮಾತು - ಗೆಣಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ
ಮೊದಲ ಮಾತು – ಗೆಣಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ

ನಮ್ಮೋರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋರೂ ಉಶಾರಿಗಳೇ. ಉಶಾರಿಗಳ ನೋಡಿಗೊಂಬದು ಬಯಂಕರ ಬಂಙ ಅಪ್ಪಾ!! ಇದರೆಡಕ್ಕಿಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೆಂಗ ಬಂದರೆ ಹೇಂಗಿಕ್ಕು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಂದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲಿ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣದೊಡ್ಡಮಾವ°ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಗೋಪಾಲಣ್ಣಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಶ್ಯಾಮಣ್ಣವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಚುಬ್ಬಣ್ಣಮಾಲಕ್ಕ°ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಪೆಂಗಣ್ಣ°ಪೆರ್ಲದಣ್ಣವೇಣೂರಣ್ಣದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಗಣೇಶ ಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ