ಕಡಲ ಕರೆಯ ಕೆಲವು ಫೋಟೊ…

ಕಡಲ ಕರೆಲಿ ತೆಗದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದ್ದು.

ನೋಡಿ, ಹೇಂಗಿದ್ದು ಹೇಳಿ..

~
ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣ
ullasullas@gmail.com

ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣ

   

You may also like...

14 Responses

  1. ಪೆರ್ಮುಖ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ಟ. says:

    ಪೋಟೋ ಲಾಇಕ ಇಡ್ಡೂ

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *