ಕಾಟು ಹರಟೆ: ‘ಹಣೆವಾರ’- ಗೆಡ್ಡ

January 19, 2011 ರ 12:00 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 22 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಮಾ ಬುದ್ದಿವಂತನ ಹಾಂಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಹೇಳ್ತ°, ಬಹುಜನರ ಎದುರು ತಲೆ ತೊರುಸೆಡಿ. ಅದು ಅಸಭ್ಯ.
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೊಳೆಕಾರೆ ತಲೆ ತೊರುಸೇಕು, ಉಗುರು ಕಚ್ಚೇಕು,ಅಲ್ದೋ..?

ಆ ಮೆದುಳಿಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತರೇಕಾರೆ ಎಂತಾರು ಒಂದು ಚೇಷ್ಟೆ ಬೇಕಾವುತ್ತೇ.
ಆತಪ್ಪ, ಬೇಡದ್ರೆ ಬೇಡ – ಉದ್ದ ಗೆಡ್ಡ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಕ್ಕು. ಬೇಕಾರೆ ರಜ ಬೇಗವೇ ಪ್ರತಿಭನ ಹೆರ ಬರುಸುಗು – ಗೆಡ್ಡ ತೊರುಸಿರೆ.
ಏಕೆ ಹೇದರೆ ಗೆಡ್ಡದ ಬೇರು ನೇರ ಮೆದುಳಿಂಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವರು ಆದ್ಸು ಹೇಂಗೆ!
ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್, ಗೆಲಿಲಿಯೋ.. ಹೋಗಲಿ, ಈಗಾಣ ಪ್ರಕಾಶರಾವ್ ಪಾವಗಡ …
ಅವರ ಗೆಡ್ಡದ ಮೂಲಕವೇ. ಸಂದೇಹ ಬೇಡ.

ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟಾರರು ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗೊ ಉದ್ದ ಗೆಡ್ಡ ಇಲ್ಲದ್ದಿದ್ದಿದ್ದ್ರೆ, ವೇದೋಪನಿಷತ್ತು, ರಾಮಾಯಣಾದಿಗೊ ಇರ್ತಿತೋ?
ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಹಾಂಗೇ.
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಗೆಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಿ ಶಕುಂತಲೆ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ಸರಿಂದ ಶಾಕುಂತಲಾ ಹೇಳ್ತ ಸುಂದರ ಕಾವ್ಯ (ನಾಟಕ) ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಆತು.

ಆ.! ಆಗಳೇ ಕೇಟೆ, ಗೆಡ್ಡ ಇಲ್ಲದ್ದ ಋಷಿ ಇದ್ದನೋ ಹೇದು, ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ನಾರದ ಹೇದು – ಏಕೂ ಬೇಡದ್ದವ, ಸುಮ್ಮನೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳುಸ್ಸು.
ಎಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತ ಆವುತ್ತೋ ಅದರ ದೂರ ನಿಂದು ನೋಡಿ ಕೊಶಿ ಪಡುಸ್ಸು.
ಕರ್ಣಾರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಅಪ್ಪಗ ಬಾನಲ್ಲಿ ನಿಂದು ನೋಡಿಂಡಿದ್ದಿದ್ದ.
ತಾರಕಕ್ಕೇರುವಗ ಸಂತೋಷಲ್ಲಿ “ಅಂಬರದೊಳ್ ನರ್ತಿಸಿದನ್ ನಾರದಂ ಗುಡಿಕಟ್ಟಿ ಕೋವಣಮಮ್”.
ಚೀ, ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದ್ದ ಬಡುವ.

ಬಾರತಕ್ಕೆ ನೋಬೆಲ್ ಸಿಕ್ಕೆಕ್ಕಾದರೆ ಆರಾದರೂ ಗೆಡ್ಡದವರಿಂದಲೇ ಆಯೇಕು.
ಅಂಬಗ ಮಾಪಳಗೊಕ್ಕೆ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಬೆಳಿಬೆಳಿ ಗೆಡ್ಡ ಇರ್ತನೆ?
ಇರ್ತು; ಹೋತಂಗೆ ಗೆಡ್ಡ ಇಲ್ಲೆಯೋ? ನಾಯಿ ಬೀಲದ ಹಾಂಗೆ – ಮಾನ ಮುಚ್ಚಲೂ ಆಗ, ನೆಳವು ಓಡುಸಲೂ ಆಗ.
ಜೀವ ಕೋಟಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆವುತ್ತ ಕೆಲಸ ಅವರಿಂದ ಆದ್ಸು ಇದ್ದೋ?
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಕುಟ್ಟೆ ತೆಗದು ಚೆಂದ ನೋಡುಸ್ಸು.
ಅನಾಚಾರ ಎಂತ ಬೇಕಾರೂ ಮಾಡಲಕ್ಕು. ಶುಕ್ರವಾರ ಪಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು.

ಶಿಖ ಹೇಳಿರೆ ಜೊಟ್ಟು. ಗೆಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮೀಸಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳುಸ್ಸು, ನೆಂಪಾವುತಿಲ್ಲೆ. ಹುಡುಕ್ಕಿ ನೋಡೇಕಷ್ಟೆ.

ಎಂಗಳ ಹತ್ರಾಣ ಮನೆಯವು ಗೆಡ್ಡವ ಗಡ್ಡ ಹೇಳುಸ್ಸು. ಹಾಂಗೆ ಗೆಂಡೆ ಗೆಡ್ಡೆ, ಗೆಂಡ- ಗಂಡ.
ಮನೆಲಿ ಇರ್ತ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ ಹೇಳುಗು:-

ಇವು ಆನು ಕೆಲಸಿ ಹತ್ರಂಗೆ ಹೋಗಿ ಗೆಡ್ಡ ತೆಗಶಿಂಡು ಬತ್ತೆ ಹೇದಿಕ್ಕಿ ಹೋಯಿದವು. ಇನ್ನೂ ಬಯಿಂದವಿಲ್ಲೆ. ಕುಚ್ಚಿ ತೆಗಶಿಂಡು ಕೂರ್ತವೋ ಎಂತ್ಸೋ?

ಕನ್ನಡ ಆಡ ಅವರ ಭಾಷೆ. ದಣಿಯ ವಿತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲೆ, ಹೇದ್ಸೆಲ್ಲಾ ಅರಡಿತ್ತು. ಅವಕ್ಕೂ ನವಗೂ ಹಶು ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಪೆಡಚ್ಚುತ್ತು.
ಇವು ಬಂದು ಮಿಂದು ಊಟ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಕವಳಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀರಾರೂ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತ್ತೆ.

ಕಾಟು ಹರಟೆ: 'ಹಣೆವಾರ'- ಗೆಡ್ಡ, 4.7 out of 10 based on 3 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 22 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°
  ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್

  ದೊಡ್ಡ ಮಾವ°, ಶುದ್ದಿ ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು. ಧನ್ಯವಾದ.
  ನಿಂಗೋ ಬರದ್ದದರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಇದ್ದು. ಕೆಲವು ದಿನ ಬೇಕಿದಾ ಅರಗುಸುಲೆ!!!
  ಬರೆತ್ತಾ ಇರಿ ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ವಿಚಾರಂಗಳ… ಎಂಗಳ ಭಾಶೆಯೂ ಸರಿ ಅಕ್ಕು. ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಗೊಂತಾದ ಹಾಂಗೆದೇ ಅಕ್ಕು.

  ಎನಗೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ಧಂಗ ಅರ್ತ ಆಗದ್ದೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಹತ್ತರೆ ಕೇಳಿಗೊಂಡೆ.
  ನಿಂಗೊ ಕೆಲವು ಶಬ್ಧ ಬೈಲಿಂಗೆ ಅರ್ತ ಆಗ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ, ಶಬ್ಧದ ಅರ್ತವೂ ಕರೇಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆತೋ…
  ಇಲ್ಲದ್ದರೆ ಎನ್ನ ಹಾಂಗಿರ್ತವಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅರ್ತ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆ.

  [Reply]

  ದೊಡ್ಡಮಾವ°

  ದೊಡ್ದಮಾವ Reply:

  ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ ನಿಜ, ಎನಗೂ ಹಾಂಗಿಪ್ಪದು ತಲಗೆ ಹೋಯಿದಿಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಾಣ ಸರ್ತಿ ಬರವಗ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೆ. ಆತೋ…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಅಕ್ಷರದಣ್ಣಕೇಜಿಮಾವ°ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆದೊಡ್ಡಭಾವಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಪುತ್ತೂರುಬಾವಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಶಾಂತತ್ತೆರಾಜಣ್ಣವೇಣೂರಣ್ಣಡೈಮಂಡು ಭಾವಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಕಜೆವಸಂತ°ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಬಟ್ಟಮಾವ°ಶ್ಯಾಮಣ್ಣvreddhiಪುಟ್ಟಬಾವ°ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಸಂಪಾದಕ°ನೆಗೆಗಾರ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ