ಕಡಾರು ಪುಟ್ಟಭಾವನ ’ಹಾಲುಮಜಲು’…

ಈ ಪುಟ್ಟಭಾವನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುದು ಹೇಳಿರೆ ಹೋಳಿಗೆ-ಕಾಯಾಲು ತಿಂದಷ್ಟು ಕೊಶಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ!

ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇಪ್ಪದು ಬೆಂಗುಳೂರಿಲಿ ಆದರೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇಪ್ಪದು ನಮ್ಮ ಊರಿಲಿಯೇ.
ಒಂದು ನಮೂನೆ ನಮ್ಮ ನೀರ್ಕಜೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯ ಹಾಂಗೆ, ಊರೇ ಚೆಂದ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ನಂಬುತ್ತ ಜೆನ.
ನಮ್ಮ ಹಳೇ ಕ್ರಮಂಗೊ, ಸಂಪ್ರದಾಯಂಗೊ, ಜೆನಂಗೊ, ಕಲೆಗೊ – ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಗ್ತಿ ಇಪ್ಪ ಜೆನ ಇವು.

ಇಂಜಿನಿಯರು ಕಲ್ತು ಬೆಂಗುಳೂರಿಲಿ ಟಾಟಾದವರ ಎಂತದೋ ಕಂಪೆನಿಲಿ ಕೆಲಸ, ವಾರ ಇಡೀಕ ಹಗಲೊತ್ತು.
ಹೊತ್ತೋಪಗ ಬಂದು ಮನೆಲಿ ಕೂದಂಡು ಕೊಳಲು ಉರುಗುಗು, ಚೆಂದಕೆ – ಹೊಟ್ಟೆ ಹಶುಅಪ್ಪನ್ನಾರ.
ಹಶು ಅಪ್ಪಗ ಎಂತಾರು ಬೇಶಿ ತಿಂಗು, ಅಡಿಗೆಲಿ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಇದಾ!!

ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆಗೊ ಇದ್ದು ಇವಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಕೂದಂಡು ಕೆಲವು ಯೋಚನೆಗೊ ಮಾಡ್ತವು – ಭಾರೀ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆಗೊ.
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವ ತಿದ್ದುತ್ತ ನಮುನ ಚಿಂತನೆಗೊ.
ನಮ್ಮೊಳ ಇಪ್ಪ ಹಾಳುಮಜಲಿನ ಹಾಲುಮಜಲು ಮಾಡ್ತದು ಹೇಂಗೆ – ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತ ಮನಸ್ಸು.
ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಗ್ತಿ. ಪುರುಸೊತ್ತಿಪ್ಪಗ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಗು, ಬೆಳಗು.

ಪುಟ್ಟಬಾವ ಅಂಬೇಡ್ಕರಿನ ಮೂರ್ತಿಯ ತೋರುಸುದು

ಪುಟ್ಟಬಾವ ಅಂಬೇಡ್ಕರಿನ ಮೂರ್ತಿಯ ತೋರುಸುದು...

ಗುರ್ತದೋರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೂ ಮಾತಾಡುಸುಗು, ಅದು ತುಂಬಾ ಕೊಶಿ ಅಪ್ಪದಿದಾ..
ಓ ಮೊನ್ನೆ ಬೇಂಕಿನ ಪ್ರಸಾದನ ಬಿಡ್ಳೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಷ್ಟೇಂಡಿಂಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಿದ್ದೆಯೊ
° – ಆನುದೇ ಗಣೇಶಮಾವಂದೆ.
ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ದೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋನುತುಂಡಿನ ಕೆಮಿಗೆ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವು ಇವು!
ಸೀತ ಬಂದು ಎಂಗಳತ್ತರಂಗೆ ಮಾತಾಡುಸಿದ್ದಲ್ಲದೋ – ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಹಾಲುಕುಡುದ ಹಾಂಗಾತು.

ಚೆಂದಕೆ ನೆಗೆನೆಗೆಮಾಡಿ ಮಾತಾಡುಸುವಗ ಪಕ್ಕನೆ ಕೇಳಿಹೋತು – ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಂದು ಶುದ್ದಿಯೋ ಮಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿರೋ – ಹೇಳಿಗೊಂಡು.
ಸಂತೋಷಲ್ಲಿ “ಅಕ್ಕಕ್ಕು” – ಹೇಳಿದವು, ಬೆಳೀಹಲ್ಲಿನ ತೋರುಸಿಗೊಂಡು.
ಎಂಗೊಗೆಲ್ಲ ಕೊಶಿ ಆತು, ಹತ್ತರೆ ಇದ್ದ ಉದಯಣ್ಣಂಗುದೇ!

ಹ್ಮ್, ಇವರ ಚಿಂತನೆಗೊ ಬೈಲಿಲಿ ಕತೆ ಆಗಿ ಹರುದು ಬಕ್ಕು.
ಅದು ಕೇವಲ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಥೆಯೂ ಆಗಿಕ್ಕು.
ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ಕಂಡ ಅನಿಸಿಕೆಗಳೂ ಆಗಿಕ್ಕು..
ಹಾಳುಮಜಲಿಪ್ಪದರ ಹಾಲುಮಜಲು ಮಾಡ್ಳೆ ಹೇಳ್ತ ಶುದ್ದಿ ಆಗಿಕ್ಕು..
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದುವೊ, ಅಕ್ಕಾದರೆ ಸಂತೋಷಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರುಸುವೊ°.
ಶುದ್ದಿಗೊಕ್ಕೆ ಮನಸಾರೆ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನೂ ಬೆಳೆಸುವೊ°, ಆಗದೋ?

ಏ°?
~
ಒಪ್ಪಣ್ಣ

ನಮಸ್ಕಾರ,
ಪುಟ್ಟಭಾವನ ಓರುಕುಟ್ಟುತ್ತ ಪುಟ ಇಲ್ಲಿದ್ದು: (http://www.orkut.co.in/Main#Profile?uid=6333187300139247358 )
ಪುಟ್ಟಭಾವ ಬರದ ಶುದ್ದಿಗೊ ಸದ್ಯಲ್ಲೇ “ಹಾಲುಮಜಲು” ಅಂಕಣಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬತ್ತು.
ಕಾದೊಂಡಿರಿ, ಆತೋ?
~
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°

Admin | ಗುರಿಕ್ಕಾರ°

   

You may also like...

5 Responses

 1. ರಘು ಮುಳಿಯ says:

  ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ದಿ. ಪುಟ್ಟಭಾವಯ್ಯನ ಚಿಂತನೆಗಳ ಎದುರು ನೋಡುವ..

 2. ಬೈಲಿಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಪುಟ್ಟ ಭಾವ

 3. ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆ says:

  ಬೈಲಿಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ ..ಒಳ್ಳೆ ಲೇಖನ ಬರೆಯಿರಿ ..

  • ಕಡಾರು ಪುಟ್ಟಬಾವ says:

   ಖಂಡಿತಾ ನಿಂಗಳ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಈಡೆರ್ಸುವ ಭರವಸೆ ಇದ್ದು!!
   ಧನ್ಯವಾದ

 4. ರಘು ಮುಳಿಯ says:

  ಡೆಲ್ಲಿಲಿಪ್ಪ ಮಾಪಣ್ಣಪ್ಪಚ್ಚಿ ಹೇಳುಗು – ವಾಯಿದೇ ಅಕ್ಸರ್ ಟೂಟ್ ಜಾತೆ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಕೋಶಿಶ್ ಕಾಮ್ಯಾಬ್ ಹೋತೇ ಹೈ ಹೇಳಿ. ಹಿಂದಿ ಎನಗರಡಿಯ ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ ಭರವಸೆ ಹುಸಿ ಅಪ್ಪಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಡ ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಫಲತೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕುಗಡ.
  ಪುಟ್ಟ ಭಾವ,ಲಗೇ ರಹೋ…

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *