ಈಗ ಬೈಲಿಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಲ್ಲಿಯೂ ಬರವಲೆಡಿತ್ತು!!

January 22, 2011 ರ 1:00 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 53 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಒಂದು ಕೊಶಿಶುದ್ದಿ!
ಸುಮಾರು ಸಮೆಯಂದ ಕಾದ ’ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಟೈಪು ಮಾಡ್ತ’ ವಿಚಾರ ಇಂದು ಬಂತಿದಾ..

ಬರೇಕಾರೆ ಎಂತ ಮಾಡೆಕು?:
ಬೈಲಿನ ಮೇಗೆ-ಕೊಡೀಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲದೋ – ಅದರ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಶೆಯ ಲಿಪಿಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿ, ಇಂಗ್ಳೀಶು ಲಿಪಿಯ ಒರೆಂಗೂ ಇದ್ದು!
ನಿಂಗೊಗೆ ಬೇಕಾದ್ದರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೆ ಆ ಭಾಶೆಲಿ ಬರವಲೆಡಿತ್ತು!

ಭಾಷೆ ಬದಲುಸುತ್ತ ಕೊಳಿಕ್ಕೆ

ಬರವದು ಹೇಂಗೆ?:
ಇದು IndicIME – ಭಾಶೆ ಪರಿವರ್ತಕ.
ಈ ವೆವಸ್ತೆಲಿ ’ಮಾತಾಡ್ತ ನಮುನೆ ಬರೆತ್ತದು’.
ಉದಾ:
ವಿನಾಯಕ – ಈ ಶಬ್ದವ ಇಂಗ್ಳೀಶಿಲಿ ಹೇಂಗೆ ಬರೆತ್ತಿ? – vinaayaka, ಅಲ್ದೋ?
ಹಾಂಗೇ ಬರದರೆ ಆತು ಇಲ್ಲಿಯುದೇ!

ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಬರವಣಿಗೆ ವಿವರ:

ಸ್ವರಾಕ್ಷರಂಗೊ:

ಅ  = a ಆ  = aa / A ಇ = i ಈ = ii / I ಉ = u ಊ = uu / U
ಋ = R ೠ = RR ಎ = e ಏ = E ಐ = ai ಒ = o
ಓ = O ಔ = ou ಅಂ = aM ಅಃ = aH

ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಂಗೊ:

ಕ್ = k ಖ್ = K / kh ಗ್ = g ಘ್ = G / gh ಙ್ = NG
ಚ್ = c ಛ್ = C / ch ಜ್ = j ಝ್ = J / jh ಞ್ = NY
ಟ್ = T ಠ್ = Th ಡ್ = D ಢ್ = Dh ಣ್ = N
ತ್ = t ಥ್ = th ದ್ = d ಧ್ = dh ನ್ = n
ಪ್ = p ಫ್ = P (ph) ಬ್ = b ಭ್ = B / bh ಮ್ = m

ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಂಗೊ:

ಯ್ = y ರ್ = r ಲ್ = l ವ್ = v ಶ್ = S / sh ಷ್ = Sh
ಸ್ = s ಹ್ = h ಳ್ = L
ಕ್ಷ್ = ksh ತ್ರ್ = tr ಜ್ಞ್ = jNY

ಭಾಷೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಂಗೆ?:
ಒಂದು ಭಾಶೆಲಿ ಬರೆತ್ತಾ ಹೋಪಗ ನಿಂಗೊ ಪಕ್ಕನೆ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ಮಾತೊಂದು ಭಾಶೆಯ ಶಬ್ದ ಸೇರುಸೇಕಾತು –
ಕೂಡ್ಳೇ ಆ ಪಟ್ಟಿಯ ನೋಡಿ, ಅದರ್ಲಿಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂಬ ಭಾಶೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೆ ಆತು.
ಯೇವ ಭಾಶೆಯೂ ಬೇಡ, ಬರೇ ಇಂಗ್ಳೀಶು ಮಾಂತ್ರ ಸಾಕೋ – ನಿಂಗಳ ಕೀಬೋರ್ಡಿನ F12 ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ, ಅಷ್ಟೇ!

ಬರವಲೆ ತೊಂದರೆ ಆವುತೋ?
:

ಎಂತಾರು ತೊಂದರೆ, ಸಂಶಯ ಬಂದರೆ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ.
ಆತೋ?
~
ಶುದ್ದಿಮಾಣಿ

ಸೂ:

 • ಅರ್ದ ಅಕ್ಷರ ಬೇಕಾರೆ – Shift + x ಒತ್ತೇಕು.
  ಉದಾ:
  ಕಳ್ಳ = ಕಳ್ + ಳ
  = ಕಳ್ + Shift  X + ಳ
  = kaL + Shift X + La
  = ಕಳ್ಳ
ಈಗ ಬೈಲಿಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಲ್ಲಿಯೂ ಬರವಲೆಡಿತ್ತು!!, 5.0 out of 10 based on 1 rating
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 53 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ತುಪ್ಪೆಕ್ಕಲ್ಲ ತಮ್ಮ
  tuppekkallu tamma

  ತುಮ್ಬಾ ಉಪಕಾರ ಆತು ಧನ್ಯವಾದನ್ಗೊ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ತುಪ್ಪೆಕ್ಕಲ್ಲ ತಮ್ಮ
  tuppekkallu tamma

  ಧನ್ಯವಾದನ್ಗೊ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°
  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರಂಗೆ ಒಪ್ಪ.
  ಎರಡು ಸರ್ತಿ LL ಒತ್ತಿರೆ ೞ ಬಂತು. ಆದರೆ ಱ ಬರೆಕ್ಕಾರೆ ಎಂತ ಮಾಡೆಕ್ಕು?

  [Reply]

  ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಭಟ್ಟ ವರ್ಮುಡಿ Reply:

  L + X + L
  shift-l + shift-x + shift-l

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°
  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  ಧನ್ಯವಾದ.
  ಆದರೆ ಆನು ಕೇಳಿದ್ದು ಱ. ಅದಕ್ಕೆ ‘ಶಕಟ ರೇಫ’ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು. ನಿಂಗೊ ಹೇಳಿದ್ದರ ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರನೇ ಬರದ್ದ°.

  [Reply]

  ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಭಟ್ಟ ವರ್ಮುಡಿ Reply:

  Rra = ಱ

  [Reply]

  ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಭಟ್ಟ ವರ್ಮುಡಿ Reply:

  IndicIME Tab ಲಿ ಇಪ್ಪ ” ? ” ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿದರೆ Help chart ನೋಡ್ಲಕ್ಕು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಡೈಮಂಡು ಭಾವ
  ಸೂರ್ಯ

  ಹ್ಝಾಂ ಎನಗುದೆ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬರವಲೆ ಎಡಿಗಾತಿದಾ….ಧನ್ಯವಾದೊಂಗ….

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಸಂಪಾದಕ°ಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಶಾಂತತ್ತೆಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಗೋಪಾಲಣ್ಣಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ವೇಣೂರಣ್ಣಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಕೇಜಿಮಾವ°ಬೋಸ ಬಾವಗಣೇಶ ಮಾವ°ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಪುಟ್ಟಬಾವ°ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಪೆರ್ಲದಣ್ಣಬಟ್ಟಮಾವ°vreddhiಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ