ಸುಭಾಷಿತ – ೩

February 14, 2013 ರ 5:23 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 9 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಸುಭಾಷಿತಮ್

ಹೀಂಗೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಇದ್ದು –

ಗಚ್ಛನ್ ಪಿಪೀಲಕೋ ಯಾತಿ ಯೋಜನಾನಿ ಶತಾನ್ಯಪಿ।

ಅಗಚ್ಛನ್ ವೈನತೇಯೋಪಿ ಪದಮೇಕಂ ನ ಗಚ್ಛತಿ॥

ಇದರ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಬರದರೆ ಹೀಂಗೆ ಓದ್ಲಕ್ಕು –

ಗಚ್ಛನ್ ಪಿಪೀಲಕಃ ಶತಾನಿ ಯೋಜನಾನಿ ಅಪಿ ಯಾತಿ। ಅಗಚ್ಛನ್ ವೈನತೇಯಃ ಏಕಂ ಅಪಿ ಪದಂ ನ ಗಚ್ಛತಿ।

ಈಗ ಶಬ್ದಶಃ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಬ –

ಗಚ್ಛನ್ = ಹೋವ್ತಾ ಇಪ್ಪ

ಪಿಪೀಲಕಃ = ಎರುಗು,

ಶತಾನಿ ಯೋಜನಾನಿ = ನೂರಾರು ಯೋಜನಗಳಷ್ಟು

ಅಪಿ = ಕೂಡ

ಯಾತಿ = ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತು.

ಅಗಚ್ಛನ್ = ಚಲಿಸದ್ದೇ ಇಪ್ಪ

ವೈನತೇಯಃ = ಗರುಡ (ವಿನತೆಯ ಮಗ)

ಏಕಂ ಅಪಿ ಪದಂ = ಒಂದು ಮೆಟ್ಟುದೆ

ನ ಗಚ್ಛತಿ = [ಮುಂದೆ] ಹೋಗ!

ಎರುಗು ಹೇಳಿರೆ ಬಲ ಇಲ್ಲದ್ದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಜೀವಿ.

ಗರುಡ – ಅತಿ ಸಮರ್ಥ! ಅಲ್ಲದಾ?

ಆದರೆಂತ?

ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರೆ ಎಂಥವನುದೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲೆಡಿಗು.

ಎಷ್ಟೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದು ಹೇಳಿರುದೆ ಸುರು ಮಾಡದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗ!

ಇನ್ನೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ ನೋಡುವೊ –

ಅಶ್ವಂ ನೈವ ಗಜ೦ ನೈವ ವ್ಯಾಘ್ರಂ ನೈವ ಚ ನೈವ ಚ।

ಅಜಾಪುತ್ರಂ ಬಲಿಂ ದದ್ಯಾತ್ ದೇವೋ ದುರ್ಬಲಘಾತಕಃ॥

ಮೊದಲು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನೋಡುವೊ –

ಅಶ್ವಂ = ಕುದುರೆಯ

ನೈವ = ನ + ಏವ = ಅಲ್ಲ

ಗಜಂ ನೈವ = ಆನೆಯನ್ನೂ ಅಲ್ಲ,

ವ್ಯಾಘ್ರಂ ನೈವ ಚ, ನೈವ ಚ = ಹುಲಿಯನ್ನಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ!

ಅಜಾಪುತ್ರಂ = ಆಡಿನ ಕುಂಞಿ ಯ

ಬಲಿಂ ದದ್ಯಾತ್ = ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಡೆಕಾವ್ತು!

ನೋಡಿ –

ದೇವೋ = ದೇವರು

ದುರ್ಬಲಘಾತಕಃ = ಬಡಪಾಯಿಯ ಕೊಲ್ಲುವವ.

ದೇವಃ + ದುರ್ಬಲಘಾತಕಃ = ದೇವೋ ದುರ್ಬಲಘಾತಕಃ   (ಇಲ್ಲಿ ‘ವಃ’ ದ ಮುಂದೆ ‘ದ’ ಅಕ್ಷರ ಬಂತು, ಹಾಂಗಾಗಿ ವಿಸರ್ಗ ‘ವೋ’ ಹೇಳಿ ಬದಲಿತ್ತು)

ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದದು ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಲಾಗ!

ಬಡಪಾಯಿಗಳ ಬಲಿಪಶು ಮಾಡ್ತದು ಹೇಳಿ ಲೋಕಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಲ್ಲದಾ?  ಹಾಂಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಯೊಳ್ಳೆಕು, ಶಕ್ತಿವಂತರಾಯೆಕು ಹೇಳಿ ಸುಭಾಷಿತದ ಸಂದೇಶ.

ಅರ್ಥ ಗೊಂತಾತಲ್ಲದಾ? ಈಗ ಸುಭಾಷಿತವ ನೆಂಪು  ಮಡುಗಲೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲದಾ?

 

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 9 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ°

  ಅಪ್ಪು ಅರ್ಥಗೊಂತಾದಪ್ಪಗ ಇದು ಶುಭಾಷಿತ ಹೇಳಿ ಮನದಟ್ಟಾವ್ತು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದು ಎಂತದೋ ಒಂದು ಬರೇ ಶ್ಲೋಕ. ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ ಮಹೇಶಣ್ಣ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. Dr Narayana pradeepa

  ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಕೋಳ್ಯೂರು ಕಿರಣ

  ಲಾಯ್ಕದ ಎರಡು ಶುಭಾಷಿತಂಗೊ.
  ಅದು ಅಜಪುತ್ರವೋ ಅಲ್ಲ ಅಜಾಪುತ್ರವೋ ಮಹೇಶಣ್ಣಾ? ಅಜಪುತ್ರ ಆಯೆಕ್ಕಾ?

  [Reply]

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ Reply:

  ಅಜ = ಆಡು
  ಅಜಾ = ಹೆಣ್ಣು ಆಡು.
  ಯಾವುದಾದರುದೆ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲೆ.
  ಛಂದಸ್ಸಿಲ್ಲಿಯೂ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆವ್ತಿಲ್ಲೆ.
  ಸುಭಾಷಿತ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°

  ಮಹೇಶಣ್ಣಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ. ಒಳ್ಳೆಯ ಎರಡು ಸುಭಾಷಿತಂಗೊ. ಅಜಾ ಹೇಳಿರೆ ಹೆಣ್ಣು ಆಡು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾತು. ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗೊ ದೀರ್ಘ ಎಳದಪ್ಪಗ ಕೂಸುಗಳ ಹೆಸರು ಆವುತ್ತು, ಅದುದೆ ಹೀಂಗೆಯೋ ಹೇಳಿ?

  [Reply]

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ Reply:

  {ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗೊ ದೀರ್ಘ ಎಳದಪ್ಪಗ ಕೂಸುಗಳ ಹೆಸರು ಆವುತ್ತು,}
  ಅಪ್ಪು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ –
  ಕೃಷ್ಣಃ – ಕೃಷ್ಣಾ
  ಚೇತನ – ಚೇತನಾ
  ಸ್ವರೂಪ – ಸ್ವರೂಪಾ
  ಪ್ರಶಾಂತಃ – ಪ್ರಶಾಂತಾ
  ಸುಂದರಃ – ಸುಂದರೀ
  ಶಂಕರಃ – ಶಂಕರೀ
  ದೀಪಕಃ – ದೀಪಿಕಾ

  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ `ವಿಶೇಷಣ/adjective’ ಶಬ್ದದ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಹೀಂಗೆ ಆವ್ತು. ನಿಂಗೊಗೆ ನೆಂಪಾದ್ದದನ್ನೂ ಹೇಳಿ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

  ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಮಾನೀರ್ ಮಾಣಿ
  ಮಾನೀರ್ ಮಾಣಿ

  ಚೊಲೋ ಆಯ್ದು.. ಧನ್ಯವಾದ ಮಹೇಶಣ್ಣಾ..

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘು ಮುಳಿಯ

  ದೇವರಿ೦ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ,ದೇವರ ಹೆಸರಿಲಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ಕುಲೆ ಅಲ್ಲದೋ ಪಾಪದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಲಿಕೊಡೊದು !ಸುಭಾಷಿತಕಾರ೦ಗೊ ಅದನ್ನೂ ದೇವರ ತಲಗೇ ಕಟ್ಟಿದವು ಹಾ೦ಗಾರೆ..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೀಪಿಕಾಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಶಾಂತತ್ತೆವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಪೆಂಗಣ್ಣ°ಸಂಪಾದಕ°ದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಪುತ್ತೂರುಬಾವಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿನೆಗೆಗಾರ°ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಶ್ಯಾಮಣ್ಣಗೋಪಾಲಣ್ಣಡಾಮಹೇಶಣ್ಣವಿಜಯತ್ತೆಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಅಕ್ಷರ°ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಪವನಜಮಾವ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ