ಮಹತ್ವ

  ಸ೦ಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಪದ್ಯ - ೨
ಸ೦ಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಪದ್ಯ – ೨

ಮನುಜಭಾವ-ಜೀವರೂಪಿಣಿ, ವಚನರೂಪಿಣಿ ಭಾರತಿ! ಸುರಮುಖಾರ್ಚಿತೇ ಮರ್ತ್ಯಪೂಜಿತೇ! ಬ್ರಹ್ಮಭಾಮಿನಿ! ಸು೦ದರಿ!! अग्रिमं चरणद्वयं अत्र वर्तते । ಸರಸಸುಮಧುರಭಾಷಿತೇ ತೇ ಜಗತಿ...

ಪೇಸ್-ಬುಕ್ ಜನರೇಶನ್--ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿ ಮೋರೆ ತಿರುಗುಸುವ ಜನರೊ?
ಪೇಸ್-ಬುಕ್ ಜನರೇಶನ್–ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿ ಮೋರೆ ತಿರುಗುಸುವ ಜನರೊ?

“ಯದಿಹಾಸ್ತಿ ತದನ್ಯತ್ರ, ಯನ್ನೇಹಾಸ್ತಿ ನ ತತ್ ಕ್ವಚಿತ್” ಹೇಳಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಿಮೆಯ ಹೇಳುವ೦ತಹ ಒ೦ದು ಮಾತು.“ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿದ್ದೊ ಅದು ಬೇರೆ...

ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮಾ – `ಸಂಸ್ಕೃತ-ದಿನಮ್’
ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮಾ – `ಸಂಸ್ಕೃತ-ದಿನಮ್’

ಅದ್ಯ ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮಾ | ಏತದ್ ದಿನಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮಹತ್ತ್ವಪೂರ್ಣಂ ದಿನಮ್| ವಯಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ‘ಉಪಾಕರ್ಮ’ ಆಚರಾಮಃ | ನೂತನ-ಯಜ್ನೋಪವೀತಧಾರಣಂ ಕುರ್ಮಃ |...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಪುತ್ತೂರುಬಾವಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಗೋಪಾಲಣ್ಣಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಸಂಪಾದಕ°ಅಕ್ಷರದಣ್ಣರಾಜಣ್ಣಚುಬ್ಬಣ್ಣಗಣೇಶ ಮಾವ°ವೇಣೂರಣ್ಣಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವವಿದ್ವಾನಣ್ಣಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಶಾಂತತ್ತೆದೀಪಿಕಾಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿವಿಜಯತ್ತೆಡೈಮಂಡು ಭಾವಬಟ್ಟಮಾವ°ದೊಡ್ಡಮಾವ°ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ