ಮುಳಿಯ

ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳ ಲೋಕಲ್ಲಿ
ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳ ಲೋಕಲ್ಲಿ

ಎಲ್ಲಿಗೆತ್ತಿತ್ತು ನಾವು?ಅದೇ ಮರದತ್ತದಾ.ಈ ತಿರ್ಗಾಟದ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ.ಎರಡು ವಾರ ಆತು,ಕೆಲವು ಊರು ಸುತ್ತಿಯೂ ಮುಗಾತು.ಹಾ೦,ನಾವು ಸುಯೆಜ್ ಕಣಿ ನೋಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲದೋ? ಸರಿ,ಪಟ...

ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಕರೆಲಿ
ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಕರೆಲಿ

ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವನ “ದೋಣಿಪ್ರಯಾಣ”ದ ಸುಖಾನುಭವದ ಗು೦ಗಿಲಿ ದಿನ ಹೋದ್ದದೆ ಗೊಂತಾತಿಲ್ಲೆಅಲ್ಲದೋ? ಕೈರೋಲ್ಲಿ ಉದಿ ಆತು,ಮುಕ್ರಿಗಳ ಬಾ೦ಕು ಮುಗಿಲ ಮೇರೆಯ ದಾ೦ಟಿತ್ತು.ಪ್ರತಿ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೀಪಿಕಾಅಕ್ಷರ°ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಡೈಮಂಡು ಭಾವರಾಜಣ್ಣಪವನಜಮಾವಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಬಟ್ಟಮಾವ°ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಪೆರ್ಲದಣ್ಣಪೆಂಗಣ್ಣ°ಶಾಂತತ್ತೆಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಒಪ್ಪಕ್ಕವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಸಂಪಾದಕ°ವೇಣೂರಣ್ಣಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಶ್ಯಾಮಣ್ಣಅಕ್ಷರದಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ