ಉಂಬೆ ಸೇವಕ ಅಪ್ಪದು ಹೇಂಗೆ?

April 29, 2010 ರ 9:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಒಪ್ಪ ಬೈಂದಿಲ್ಲೆ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

“ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇರು, ಹೇಂಗೆ ಬೇಕಾರೂ ಇರು, ಯಾವಾಗ್ಲುದೇ ನೀನು ಉಂಬೆ ಸೇವಕನಾಗಿರು” ಆತಾ.

ನಮ್ಮ ಉಂಬೆಗೊಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗ ಅರ್ಥ ಆವುತ್ತು ಹೇಳಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿಯೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವು. ಹಾಂಗೆ ನೋಡಿಯಪ್ಪಗ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನವಕ್ಕೇ ಆಗಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಬೈಲಿಂದ ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದವಕ್ಕೇ ಆಗಿಕ್ಕು. ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂತ ಇಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಉಂಬೆ ಇಂದಿಂಗೂ ಕಂಜಿಯ ನೆಕ್ಕಿ ಅಬ್ಬೆಯ ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ರೆ ನಾವೂ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಡಿಗು.

ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಲಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಲಿ ಎನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹಳೆ ದೋಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಿದ್ದ. ಅಂವ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪೆನಿಲಿ ಕೆಲಸಲ್ಲಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅಂವನ ನೋಡ್ರೆ ಹಾಂಗೆ ಗೊಂತಾವುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆ. ಖಾದಿ ಜುಬ್ಬ ಹಾಕಿಗೊಂಡು, ಮನೆಲಿ ಸಾದ್ಯವಾದಷ್ಟು ಊರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತ. ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ ಮಠಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಊರ ಉಂಬೆಯ ಹಾಲನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಊರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದರೂ, ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಜಗತ್ತಿಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಊರ ಮಾಣಿಯಾಗಿ/ಪುಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಹೇಂಗೆ ಇಪ್ಪಲಕ್ಕು ಹೇಳುದರ ಬೇರೆಯವಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ.

ಹಾಂಗಿಪ್ಪಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೊಂದಿಗೊಂಡುದೇ, ನಮ್ಮತನವ ಬಿಡದ್ದೆ ಇಪ್ಪಲೆ ಎಡಿಗೂ ಪುಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿಯೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವು. ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಂಬೆಗಳನ್ನೇ ನೋಡುವ. ಅವು ಇಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಿಲಿ ( ಹಸಿರು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪ ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ) ಇದ್ದರೂ, ತಿಂಬದೂ ಹುಲ್ಲು ಹಸಿಯನ್ನೇ! ಕುಡಿವದು ಅಕ್ಕಚ್ಚು; ನೀರನ್ನೇ ಅಲ್ಲದಾ? ಅವಕ್ಕೆ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಬೇಕಾವುತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಆದರೂ ಕಂಜಿಗೂ ನವಗೂ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲೆಯಾ? ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲೆಯಾ?.

ಹಾಂಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಂಬೆಯನ್ನೇ ( ವಿದೇಶೀ / ಮಿಶ್ರ ತಳಿಗಳ ಅಲ್ಲ ) ಆಧಾರವಾಗಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಶುವ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇಂದು ಮತ್ತೆಂದೂ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಭರತ ಭೂಮಿಯ ಹೊಡೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಸಂಕೀರ್ಣ, ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಜಗತ್ತಿಲಿ ಹೈರಾಣಾದ ವಿಶ್ವದ ಜನಂಗ, ಕುಟುಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದಿಂಗೂ ಇಪ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೊಡೆಂಗೆ ಕಣ್ಣರಿಳಿಸಿ ನೋಡಿಗೊಂಡು ಇದ್ದವು.

ಕಂಜಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತ್ತದು

ನವಗಿಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ಸರಿ ದಾರಿ ತೋರ್ಸುವ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಆ ಮಹತ್ತರ  ಮಹಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಳಸಿಗೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಉಂಬೆಯ ಒಟ್ಟಿಂಗೇ ಹೋಯಿಕ್ಕೊಂಡು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವರ್ಣ ಭೂಮಿಯ ಮಾಡ್ಲೆ ಇಂದೇ ಹೆರಡುವ ಆಗದಾ???

ಉಂಬೆ ಮಾವ

s.monthimaru@gmail.com

9449494227

.

ಉಂಬೆ ಸೇವಕ ಅಪ್ಪದು ಹೇಂಗೆ?, 5.0 out of 10 based on 3 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಬಟ್ಟಮಾವ°ವೇಣಿಯಕ್ಕ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಅಕ್ಷರ°ಕೇಜಿಮಾವ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣvreddhiಡೈಮಂಡು ಭಾವಶ್ಯಾಮಣ್ಣಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಪುತ್ತೂರುಬಾವಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಪುಟ್ಟಬಾವ°ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಒಪ್ಪಕ್ಕಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಪೆರ್ಲದಣ್ಣಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಶಾ...ರೀ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ