ಉಂಬೆಮಾವನ ಶುದ್ದಿ ಕೇಳಿರೆ ಹಾಲು ಕುಡುದ ಹಾಂಗಕ್ಕು!

April 13, 2010 ರ 2:00 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಒಪ್ಪ ಬೈಂದಿಲ್ಲೆ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಉಂಬೆಮಾವನ ಗೊಂತಿದ್ದಲ್ಲದೋ – ಸತ್ಯಮಾವ, ಮೋಂತಿಮಾರುಮಾವ ಹೇಳಿಯೂ ದಿನಿಗೆಳ್ತವು ಅವರ.
ಅವರ ಗೊಂತಿಲ್ಲದ್ದೋರು ಸಿಕ್ಕುದು ಕಷ್ಟ. ಜೆನಂಗೊಕ್ಕೆ ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಷ್ಟೋ ದನಂಗೊಕ್ಕೆ ಅವರ ಗುರ್ತ ಇಕ್ಕು!
ಅಪ್ಪಲೆ ಪೀಯೂಸಿ – ಪೋಲಿಟೆಕ್ನಿಕು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತರೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತಿಲಿ ಮುಂದೆಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಹಚ್ಚಿಸಿಗೊಂಡವು.
ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚಲ ಅಭಿಮಾನ ಇಪ್ಪ ಈ ಮಾವಂಗೆ, ಸೇವೆಮಾಡ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಮಟವೇ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗೆ ಹೇಳಿ ಅನಿಸಿ ಅಂದೇ ಗುರುಪೀಟದ ಸೇವೆಲಿ ಸೇರಿಗೊಂಡವು.

ಅನೇಕ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಂಗಳ ಮಾಡ್ಳೆ ಮುಂದೆಬಂದವು.
ಊರ ದನುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಟ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲದೋ – ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಯಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಗೊಂಡವು.
ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪಗಳೇ ದನುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಇದ್ದದೂ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ದನುವಿನನ್ನೂ ಮೋಂತಿಮಾರಿನ ಹಳೆಮನೆಯ ಹಟ್ಟಿಲಿ ಇಪ್ಪ ದನಗಳ ಹಾಂಗೇ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಕಂಡವು. ಭಾರತ ಸುತ್ತಿದವು. ಕೆಲವು ಗೋ ಹತ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿಕ್ಕಿ ಬಯಿಂದವು!
ಅದಾ, ಗೋಹತ್ಯೆಯ ಶುದ್ದಿಲಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ರಜಾ ಬಯಿಂದಲ್ಲದೋ – ನೆಂಪಿದ್ದೋ?
ರಜ ಓದಿಗೊಂಡವು, ಭಾರತಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಷ್ಟೂ ಗೋತಳಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವು, ’ಯೇವ ಜಾತಿ ದನುವಿಂದು ಎಂತರ ವಿಶೇಷ’ ಹೇಳಿ ಒರಕ್ಕಿಲಿ ಏಳುಸಿ ಕೇಳಿರೂ ಹೇಳುಗು!

ಅಜ್ಜಕಾನಭಾವಂಗೆ ಅವು ಒಳ್ಳೆತ ಚೆಂಙಾಯಿ, ಮದಲಿಂಗೇ!
ಎಂತಾರು ಕಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಬಾವನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಒಂದರಿ ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವನತ್ರೆ ಕುಶಾಲು ನೆಗೆಮಾಡಿಕ್ಕಿಯೇ ಹೋಪದು.

ಓ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದರಿ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಂದೋರು ಸಿಕ್ಕಿದವು.
ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಶುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನೆರೆಕರೆಯ ಬೆಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದವು, ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಮಡಗಿದ್ದನೋ ತೋರಿತ್ತು.
ಮಾವ, ನಿಂಗಳೂ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ? ಹೇಳಲೇ ಬೇಕು! ಕೇಳಿದೆ. ಸಂತೋಷಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿ, ಅರ್ದ ಗಂಟೆಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ದಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವು.
ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಮನೆ ಜೆಂಬ್ರದ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ರು ಅಂಬೆರ್ಪಿಲಿ ಇದ್ದಕಾರಣ, ಬೈಲಿಂಗೆ
ಇವರ ಗುರ್ತಮಾಡ್ಳೆ ತಡವಾತು.

ಹ್ಮ್, ಅದಿರಳಿ.
ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಂದು ಜೀವನದ ಶುದ್ದಿಗಳ ಹೇಳ್ತವು.
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದನುವಿಂಗೂ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಪದ್ಧತಿಗೂ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಇಪ್ಪ ಅಂತಃಸಂಬಂಧಂಗಳ ವಿವರುಸುಗು.
ಎಲ್ಲ ಶುದ್ದಿಗಳುದೇ ಊರದನದ ಹಾಲಿನಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ..!
ಎಲ್ಲೊರೂ ಚೆಂದಕೆ ಕೂದಂಡು ಕೇಳುವ, ಕೇಳಿಕ್ಕಿ ಒಪ್ಪಕೊಡುವ°
.
ಆಗದೋ?
~
ಒಪ್ಪಣ್ಣ

ಮೋಂತಿಮಾರುಮಾವನ ಶುದ್ದಿಗೊ ಸದ್ಯಲ್ಲೇ ಈ ಅಂಕಣಲ್ಲಿ ಬತ್ತು.
~
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°

ಉಂಬೆಮಾವನ ಶುದ್ದಿ ಕೇಳಿರೆ ಹಾಲು ಕುಡುದ ಹಾಂಗಕ್ಕು!, 5.0 out of 10 based on 1 rating
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿವಿಜಯತ್ತೆಮಾಲಕ್ಕ°ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಬಟ್ಟಮಾವ°ಕೇಜಿಮಾವ°ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಅಕ್ಷರದಣ್ಣಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ದೊಡ್ಡಭಾವಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಸುಭಗಒಪ್ಪಕ್ಕಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಪೆರ್ಲದಣ್ಣತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಕಜೆವಸಂತ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ