Category: ಲೇಖನಂಗೊ

4

ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 07 – ಭಾಗ 02

ಬೇಟೆಯಾಡ್ಳೆ ಹೋದ ರಾಜ ಬಭ್ರುವಾಹನ°, ಬೇಟೆಂದ ಆಯಾಸಗೊಂಡು ಅರಣ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಲಾಶಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಮರದಬುಡದತ್ರೆ ತುಸು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಕೂದಪ್ಪಗ ಅಲ್ಯೊಂದು ಭೀಕರವಾದ ಪ್ರೇತವೊಂದರ ಕಂಡ°. ರಾಜ° ಪ್ರೇತವ ನೋಡಿ, ಪ್ರೇತ ರಾಜನ ನೋಡಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿ, ರಾಜ° ಪ್ರೇತದತ್ರೆ ಅದರ ವೃತ್ತಾಂತವ ಕೇಳುತ್ತ°....

ಮಂಗಳೂರು ಹವ್ಯಕ ಸಭೆಲಿ ಬಯಲಾಟ, ಸನ್ಮಾನ 9

ಮಂಗಳೂರು ಹವ್ಯಕ ಸಭೆಲಿ ಬಯಲಾಟ, ಸನ್ಮಾನ

    ಮಂಗಳೂರು ಹವ್ಯಕ ಸಭಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನೆಡೆಶೆಂಡು ಬತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳೂರು ಪುರಭವನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಜರಗಿತ್ತು. ಈ ಸರ್ತಿ ಹವ್ಯಕ ಸಭೆ, ಖ್ಯಾತ ಮದ್ದಳೆಗಾರರೂ, ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಗುರುಗಳೂ ಆಗಿಪ್ಪ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮಾಂಬಾಡಿಯವರ ಸನ್ಮಾನ...

6

ಗರುಡಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 07 – ಭಾಗ 01

ಕಳುದವಾರದ ಭಾಗಲ್ಲಿ ‘ಪಾಪಿಗಳ ಜನ್ಮಾದಿ ದುಃಖಂಗಳ ನಿರೂಪಣೆ’ ಓದಿದ್ದದು. ಮುಂದೆ –   ಗರುಡಪುರಾಣಮ್                                                      ಗರುಡಪುರಾಣ ಅಥ ಸಪ್ತಮೋsಧ್ಯಾಯಃ                                             ಅಧ್ಯಾಯ – 07 ಬಭ್ರುವಾಹನೇನ ಪ್ರೇತಸಂಸ್ಕಾರಃ                           ಬಭ್ರುವಾಹನನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇತಸಂಸ್ಕಾರ  ...

2

ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 06

ಕಳುದ ವಾರದ ಭಾಗಲ್ಲಿ ಪಾಪಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಗವಂತ° ಗರುಡಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರ ನಾವು ಓದಿದ್ದು. ಮುಂದೆ –   ಗರುಡ ಪುರಾಣಮ್                                                       ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅಥ ಷಷ್ಠೋsಧ್ಯಾಯಃ                                                  ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ಪಾಪಜನ್ಮಾದಿದುಃಖನಿರೂಪಣಮ್                               ಪಾಪಿಗಳ ಜನ್ಮಾದಿ ದುಃಖಂಗಳ ನಿರೂಪಣೆ  ...

2

ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 05 – ಭಾಗ 02

ಭಗವಂತ° ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಗರುಡಂಗೆ ಪಾಪಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರುಸುತ್ತಾ ಇಪ್ಪದರ ಕಳುದವಾರದ ಭಾಗಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದದು. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸಿ ಈ ವಾರ –   ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 05 – ಭಾಗ 02   ದ್ರವ್ಯಾರ್ಥಂ ದೇವತಾಪೂಜಾಂ ಯಃ ಕರೋತಿ ದ್ವಿಜಾಧಮಃ...

ಸುಪ್ರಭಾತ – ಭಾಮಿನಿಲಿ 21

ಸುಪ್ರಭಾತ – ಭಾಮಿನಿಲಿ

ಮೂಡು ಬಾನಿಲಿ ಕಸ್ತಲೆಯ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿ ಮೂಡುತ ಬಪ್ಪ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡುಲೆನಗುತ್ಸಾಹವನುದಿನ ಹೊಸತಿದನುಭವವು । ಆಡುತಾಡುತ ಮೇಲೆ ಕೆ೦ಪ೦ ಗೋಡಿ ಬಾನಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲುಸಿ ಕಾಡು ನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನಯ ಶಕ್ತಿ ಪಸರುಸೊಗ ।। ಇಬ್ಬನಿಯ ಹನಿ ತು೦ಬಿ ಹುಲ್ಲಿಲಿ ಕಬ್ಬ...

ಮಹಾನಗರಲ್ಲೊಂದು ಗೋಶಾಲೆ 8

ಮಹಾನಗರಲ್ಲೊಂದು ಗೋಶಾಲೆ

ಡೆಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ಇದ್ದು. ಕರೋಲ್ ಬಾಗಿನ ಹತ್ತರೆ. ಈ ಗೋಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು – ಪಿಂಜಾರಪೋಲ್ ಗೋಶಾಲೆ. ಇದು ಆರಂಭಗೊಂಡದು -1895 ನೇ ಇಸವಿಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿರೆ 118 ವರ್ಷ ಆತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಗೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1290. ನಗರಲ್ಲಿಪ್ಪವಕ್ಕೆ ಗೋವುಗಳ ಸೇವೆಗೆ...

3

ಗರುಡಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 05 – ಭಾಗ 01

ಕಳುದ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಾಗಲ್ಲಿ ನರಕಯಾತನೆಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪಾಪಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದದು. ಮುಂದೆ –   ಗರುಡಪುರಾಣಮ್                                                                ಗರುಡಪುರಾಣ ಅಥ ಪಂಚಮೋsಧ್ಯಾಯಃ                                                     ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಪಾಪಚಿಹ್ನನಿರೂಪಣಮ್                                                         ಪಾಪಚಿಹ್ನೆಗಳ ನಿರೂಪಣೆ  ...

4

ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 04 – ಭಾಗ 02

ಕಳುದವಾರದ ಭಾಗಲ್ಲಿ ನರಕಯಾತನೆಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪಾಪಚಿಹ್ನೆಗಳ ವಿವರುಸುತ್ತ ಇಪ್ಪದರ ನಾವು ಓದಿದ್ದು. ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಾತ್ಮರು ನರಕದ ಕಡೆಂಗೆ ಹೋವುತ್ತವು, ಯಾವ ಪಾಪಿಗೊ ವೈತರಣೀ ನದಿಲಿ ಬೀಳುತ್ತವು,  ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಪಿಗೊ ಶಾಲ್ಮಲೀ ವೃಕ್ಷದತ್ರೆ ಕಷ್ಟವ ಅನುಭವುಸುತ್ತವು ಹೇಳ್ವದು ಕಳದವಾರದ ಭಾಗಲ್ಲಿ...

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ : How to talk with God 4

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ : How to talk with God

ಬೈಲ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಮಾಣಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಂಗೊ, ಸುಮಾರು ದಿನ ಆತು ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಪ್ಪಲೇ ಎಡಿಗಾಯಿದಿಲ್ಲೆ, ಹಾಂಗೆ ಬಪ್ಪಗ ಬರೇ ಕೈಲಿ ಬಪ್ಪಲಾವುತ್ತೋ? ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಭೂಷಣ ಅಡ – ಗಣೇಶ ಮಾವ° ಹೇಳುಗು. ಹಾಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೈಂದೆ. ದೇವರು ಹೇಳುವ concept ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಪುಸ್ತಕಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಪ್ರೀತಿ, ಜೀವನ, ನಂಬಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ (Cosmic Energy)  ಮತ್ತೆ  ನಮ್ಮೊಳವೇ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ  ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (intuitive telephonic system) ತುಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವು. ಅವು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದೊಟ್ಟಿಂಗೆ, ನಾವು ಏಕೆ  ದೇವರ  ಅಚ್ಚಿನ  ಹಾಂಗೇ ಇಪ್ಪದು ಹೇಳುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತವು. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಂಗಿರೆಕು ಹೇಳುದನ್ನೂ ತುಂಬ  ಸರಳವಾಗಿ – ಮಕ್ಕೊಗೂ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಹಾಂಗೆ...

3

ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 04 – ಭಾಗ 01

ಕಳುದವಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 3ರಲ್ಲಿ  ಓದಿದ್ದದು ಭಗವಂತ° ಗರುಡಂಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಯಮಯಾತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಮುಂದೆ –   ಗರುಡ ಪುರಾಣಂ                                                               ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅಥ ಚತುರ್ಥೋಧ್ಯಾಯಃ                                                   ಅಧ್ಯಾಯ 4 – ಭಾಗ 1 ನರಕಪ್ರದಪಾಪಚಿಹ್ನನಿರೂಪಣಮ್                                  ನರಕಂಗಳ...

4

ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 03 – ಭಾಗ 02

ಬಹುಭಯಂಕರನಾಗಿ ಕಾಂಬ ಯಮನ ನೋಡಿ ಪಾಪಾತ್ಮ ಹತಾಶನಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡ್ಳೆ ಸುರುಮಾಡುವಾಗ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನ ಮಾತುಗಳ ಕೇಳಿ ಹೇಡಿಪುಕ್ಕ ಕಳ್ಳನ ಹಾಂಗೆ ನಿಶ್ಚಲನಾವ್ತ°. ಅವನ ಯಮದೂತರು ಜೆಪ್ಪಿ ಬಳ್ಳಿಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಗುದು ಭಯಂಕರ ನರಕದ ಕಡೇಂಗೆ ಕೊಂಡೋವ್ತವು ಹೇಳಿ ಕಳುದವಾರ ಓದಿದ್ದು. ಮುಂದೆ –...

3

ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 03 – ಭಾಗ 01

ಪಾಪಾತ್ಮರು ಮರಣಾನಂತರ ಮಹಾಘೋರವಾದ ಯಾತನಾಮಯ ಯಮಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಹೇಂಗೆ ಹೋಗಿ ಯಮಲೋಕವ ಸೇರುತ್ತವು ಹೇಳ್ವದರ ಭಗವಂತ° ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಗರುಡಂಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ‘ಇಪ್ಪದರ ಇಪ್ಪಾಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ  ತಿಳಿವಲೆ ಬಯಸುತ್ತೆ?” ಹೇದು ಭಗವಂತ° ಕೇಳಿದಲ್ಯಂಗೆ ಎರಡ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗುದತ್ತು ಹೇದು ಕಳುದವಾರ ಓದಿ...

2

ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 02 – ಭಾಗ 02

ಮೃತ ಪಾಪಿ ಜೀವಿ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನ ತ್ರಾಸದಾಯಕ ಯಮಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ವೇದನೆಯ ತಿಂದೊಂಡು ದುಃಖಿಸಿಗೊಂಡು ಹದಿನೇಳು ದಿನದ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ವಾಯುವೇಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಹದಿನೆಂಟನೇ ದಿನ ಸೌಮ್ಯಪುರವ ಸೇರುತ್ತ° ಹೇಳಿ ಕಳುದವಾರ ಓದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದದು. ಮುಂದೆ –   ಗರುಡ...

2

ಗರುಡ ಪುರಾಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 02 – ಭಾಗ 01

ಗರುಡ ಪುರಾಣಃ                                                                                    ಗರುಡ ಪುರಾಣ ದ್ವಿತೀಯೋsಧ್ಯಾಯಃ                                                                             ಅಧ್ಯಾಯ 2 (ಯಮಮಾರ್ಗನಿರೂಪಣಂ )                                                                 ಯಮಮಾರ್ಗ ನಿರೂಪಣೆ   ಗರುಡ ಉವಾಚ ಕೀದೃಶೋ ಯಮಲೋಕಸ್ಯ ಪಂಥಾ ಭವತಿ ದುಃಖದಃ । ತತ್ರ ಯಾಂತಿ ಯಥಾ ಪಾಪಸ್ತನ್ಮೇ ಕಥಯ ಕೇಶವ ॥೦೧॥ ಗರುಡ°...