ಲೇಖನಂಗೊ

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ - 2016: ಕಾರ್ಟೂನ್ ದ್ವಿತೀಯ- ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್ ನೆತ್ರಕೆರೆ
ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕಾರ್ಟೂನ್ ದ್ವಿತೀಯ- ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್ ನೆತ್ರಕೆರೆ

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2016 ರ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರ. ಚಿತ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ನೆತ್ರಕೆರೆ (ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ)...

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ - 2016 : ಫಲಿತಾಂಶ
ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016 : ಫಲಿತಾಂಶ

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೊಕ್ಕೂ, ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯರಿಂಗೂ, ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಂಗೂ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೊ. ವಿಜೇತರಿಂಗೆ...

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016 : ಸ್ಪರ್ಧಿಗೊಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ
ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016 : ಸ್ಪರ್ಧಿಗೊಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ

ಈ ವರ್ಷವೂ ವಿಷು-ಯುಗಾದಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ “ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016” ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು. ಬನ್ನಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನಿಂಗಳ...

ಕಚ್ಚೆ - ಮುಂಡಾಸು
ಕಚ್ಚೆ – ಮುಂಡಾಸು

ಬೈಲಿಲಿ ನಾವು ಈ ಮದಲೆ ಬಟ್ಟಮಾವ° ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಜನಿವಾರ ಕಟ್ಟುದು, ದರ್ಭೆ ಕಟ್ಟುದು ನೋಡಿದ್ದು. ಹಾಂಗೆ ಕಚ್ಚೆ ಮುಂಡಾಸುದೆ ನಮ್ಮ...

ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ...!?!
ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ…!?!

ಎನ್ನ ಮಗ ಚಿನ್ಮಯ, ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನದ ವಿ.ವಿ.ಸ್ಪರ್ಧಗೆ ಕಳುಸಿದ ಒಂದು ಶುದ್ದಿ ಇದು. ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗ ಅವಂಗೆ...

" ವಾಕ್ ದೋಷ ...!" - ಸರಸ ಕಮ್ಮರಡಿ - ವಿಷು 2015 - ನೆಗೆಬರಹ ದ್ವಿತೀಯ
” ವಾಕ್ ದೋಷ …!” – ಸರಸ ಕಮ್ಮರಡಿ – ವಿಷು 2015 – ನೆಗೆಬರಹ ದ್ವಿತೀಯ

ಮನೆಗಳ ರ೦ಗುರ೦ಗಿನ ಸುದ್ದಿ...ಹೀ೦ಗೆಲ್ಲಾ ಲೊಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಾ೦ಗ ಹೊಡಕ್ಕೊ೦ಡು ’ ತಾನೇ ತಾನೇ’ ಹೇಳಿದರೆ ನಡದೆ೦ತ ಪ್ರಯೋಜನ?ಇವು ಬಪ್ಪದಕ್ಕೆ೦ತ ಬಾರದ್ದಿಪ್ಪದೇ ವಾಸಿ...

"ಪದ ಹಾಕಿದ ಕ(ವ್ಯ)ಥೆ" - ಅನುಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ - ವಿಷು ಸ್ಪರ್ಧೆ 2015 - ನೆಗೆಬರಹ ಪ್ರಥಮ
“ಪದ ಹಾಕಿದ ಕ(ವ್ಯ)ಥೆ” – ಅನುಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ – ವಿಷು ಸ್ಪರ್ಧೆ 2015 – ನೆಗೆಬರಹ ಪ್ರಥಮ

ಕಡೇಂಗೆ ಆ ಹೋಮದ ಹೊಗೆ ಇವರ ಮೋರೆಗೆ ಸುಳುದಪ್ಪಗ ಏನೋ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಆಗಿ ಎನಗೊಂದು ಫಳ ಫಳ ಹೊಳವ...

ಸಂವಹನಲ್ಲಿ ಆಡು ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ - ವಿಜಯಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ - ವಿಷು ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2015 - ಪ್ರಬ೦ಧ ದ್ವಿತೀಯ
ಸಂವಹನಲ್ಲಿ ಆಡು ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ – ವಿಜಯಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ – ವಿಷು ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2015 – ಪ್ರಬ೦ಧ ದ್ವಿತೀಯ

ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಮೂಲಬೇರಿನ[ಗುರುಪೀಠವ],ಅದಾರೋ ಅಲುಗುಸುಲೆ ನೋಡ್ತವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡದ್ದೆ; ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಾಯೆಕ್ಕು. ಹವ್ಯಕರ ಹಳೆಬೇರು ಒಳುದು, ಹೊಸಚಿಗುರು...

ಸಂವಹನಲ್ಲಿ ಆಡುನುಡಿಯ ಮಹತ್ವ ವಿಷು ಸ್ಪರ್ಧೆ 2015- ಪ್ರಬ೦ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ
ಸಂವಹನಲ್ಲಿ ಆಡುನುಡಿಯ ಮಹತ್ವ ವಿಷು ಸ್ಪರ್ಧೆ 2015- ಪ್ರಬ೦ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ

ಹವ್ಯಕ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನಡೆಶಿದ “ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2015″ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಷು ಸಮಯಲ್ಲಿ ಕಳುದತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧಾ...

"ಬಾ ಎನ್ನಯ ಮುದ್ದಿನ ಸೊಸೆ" -ಸರಸ್ವತಿ ಶ೦ಕರ್ - ವಿಷು ಸ್ಪರ್ಧೆ 2015 - ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದ್ವಿತೀಯ
“ಬಾ ಎನ್ನಯ ಮುದ್ದಿನ ಸೊಸೆ” -ಸರಸ್ವತಿ ಶ೦ಕರ್ – ವಿಷು ಸ್ಪರ್ಧೆ 2015 – ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದ್ವಿತೀಯ

ಇರುಳು ಮನುಗುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅತ್ತೆಯತ್ತರೆ ಹೇಳಿದೆ - " ಅತ್ತೆ,ನಾಳೆ೦ದ ನಿ೦ಗೊ ವಸ್ತ್ರ ಆರ್ಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು ಬೇಡ.ಕಸವು ಉಡುಗಿ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಗೋಪಾಲಣ್ಣಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಸಂಪಾದಕ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ಪೆಂಗಣ್ಣ°ನೆಗೆಗಾರ°ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಕೇಜಿಮಾವ°ಪೆರ್ಲದಣ್ಣಪವನಜಮಾವಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಮಾಲಕ್ಕ°ರಾಜಣ್ಣಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ವಿದ್ವಾನಣ್ಣಪುಟ್ಟಬಾವ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ