ಒಂದು ಚಾಟು ಶ್ಲೋಕ

ಸುಧಾಧಿಕ್ಯಂ ಸ್ಪೃಹೇಚ್ಛತ್ರುಃ ಫಲಾಧಿಕ್ಯಂ ಸ್ಪೃಹೇದ್ಭಿಷಕ್
ಪತ್ರಾಧಿಕ್ಯಂ ಸ್ಪೃಹೇಜ್ಜಾಯಾ ಮಾತಾ ತು ತ್ರಿತಯಂ ಸ್ಪೃಹೇತ್

ಅನ್ವಯ:
ಶತ್ರುಃ ಸುಧಾಧಿಕ್ಯಂ ಸ್ಪೃಹೇತ್ ಭಿಷಕ್ ಫಲಾಧಿಕ್ಯಂ ಸ್ಪೃಹೇತ್
ಜಾಯಾ ಪತ್ರಾಧಿಕ್ಯಂ ಸ್ಪೃಹೇತ್ ಮಾತಾ ತು ತ್ರಿತಯಂ ಸ್ಪೃಹೇತ್

ಅರ್ಥ:
ತಾಂಬೂಲ ತಿಂಬವನ ನೋಡಿ ಅವನ ಶತ್ರು ಹೇಳ್ತ°ಡ – ‘ರಜ ಸುಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಳಲಿ’
ಸುಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವನ ಬಾಯಿ ಹೊತ್ತಿದರೆ ಅವಂಗೆ ಖುಷಿ!!!

~
ಅದೇ ವೈದ್ಯ ಒಬ್ಬ° ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ° – ‘ಹೋಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೀಳಲಿ
ಹೋಳು ಸೊಕ್ಕಿ ಪಿತ್ತಂದ ತಲೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಆವಗ ವೈದ್ಯಂಗೇ ಲಾಭ!!!

~
ಪ್ರಿಯ ಪತ್ನಿ ಬಯಸುತ್ತಡ -‘ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸಮಾ ಮುಟ್ಟಲಿ.’
ಇವನ ತುಟಿ ಕೆಂಪುಕೆಂಪಾಗಿ ಚೆಂದ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ!!!

~
ಆದರೆ ಮಾತೃಹೃದಯ!!! ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟ!!! ಅದು ಬಯಸುತ್ತು!!! -‘ಸುಣ್ಣ ಹೋಳು ಎಲೆ ಮೂರೂ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮುಟ್ಟಲಿ! ‘
ಮಗ° ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲಿ!! ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಲಿ!!!

 

ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರು

   

You may also like...

5 Responses

 1. venugopal mambadi says:

  ಇದು ಮಾತೃ ಹೃದಯ!! ಈಗಾಣ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲೆ (ಮಕ್ಕಳ ಹಂಡತ್ತೀಯೂ !!!). ವೃದ್ಧ ಹೆತ್ತೋರ ಮನೆಂದ ಹೆರ ಹಾಕುತ್ತವು, ನಾಳೆ ಎನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ಹಾಂಗೆಯೇ ಮಾಡುಗು ಹೇಳುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲೆ, ಇದೇ ಬೇಜಾರು.

 2. sheelalakshmi says:

  ತುಂಬಾ ಚೆಂದದ ಶ್ಲೋಕ…ಅರ್ಥವಂತೂ ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ತಟ್ಟುವ ಹಾಂಗಿದ್ದು….ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ….ಭಕುತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ….

 3. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ° says:

  ಚಾಟು ಶ್ಲೋಕ ಒಳ್ಳೆತ ಚಾಂಟುತ್ತಪ್ಪೋ!

 4. ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಹಲವು ಮನುಷ್ಯರ ಭಾವನಗಳ ಒಂದು ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಚೆಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಮಡುಗುತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಪಷ್ಟಾಯಿದು.

 5. S.K.Gopalakrishna Bhat says:

  ಒಳ್ಳೆದಿದ್ದು

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *