ಶುದ್ಧ ನೀರು

November 9, 2010 ರ 10:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 58 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಪುಳ್ಳಿ ಮಾಣಿ (ಸೋದರ ಅಳಿಯನ ಮಗ) ಮನೆಗೆ ಬಂದೊಂಡು ಇರ್ತ.
ಅವಂಗೆ ಎನ್ನ ಕೆಣಕುವದೆ ಹೇಳಿರೆ ಇಷ್ಟ. ಹಾಂಗೆ ಎನಗೂದೆ.
ಪುಟ್ಟಂಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು ಕೇಳಿರೆ “ಜೀಜಿ” ಹೇಳಿಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೊದಲು. ಈಗ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ರೆ ಆತು ಅವಂಗೆ. ಅರುಣಂಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು ಕೇಳಿರೆ ಈಗಳೂ ಅವ ಹೇಳುವದು “ನೀರು” ಹೇಳಿಯೇ.
ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ನೀರು ಕುಡುದು, ರೆಜ ಹೊತ್ತು ಆಡಿಕ್ಕಿ ಪುನಃ ನೀರು ಕುಡುದರೇ ಅವಂಗೆ ಕೊಶಿ. ಬೇರೆ ಎಂತ ಕೇಳ್ತನೂ ಇಲ್ಲೆ. ನೀರು ಕೊಟ್ಟಪ್ಪಗ ಅವನ ಮೋರೆ ಅರಳುವದೇ ಒಂದು ಚೆಂದ.

ಗಂಗೇ ಚ ಯಮುನೇ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ |
ನರ್ಮದೇ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ||

ಹೇಳಿ, ಜಲ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿಪ್ಪ ನೀರಿಲ್ಲಿ ಭರತ ಖಂಡದ  ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳ ಸಾನ್ನಿದ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸುರು ಮಾಡುವದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ.
ಯೋಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದಾ ಹೇಳ್ತ ಸೂಕ್ತಲ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ತಾರೆ, ಮೋಡ, ಎಲ್ಲದರ ಉಗಮ ನೀರಿಂದಲೇ ಹೇಳಿಕ್ಕಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದಾಗಿಯೂ ನೀರು ಉಗಮ ಆವುತ್ತು ಹೇಳಿಯೂ ತಿಳಿಸುತ್ತು.
ಅಕೇರಿಗೆ “ಯೋಪ್ಸು ನಾವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಂ ವೇದ ಪ್ರತ್ಯೇವ ತಿಷ್ಠತಿ ಇಮೇ ವೈ ಲೋಕಾ ಅಪ್ಸು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಃ” – ನೀರಿನ ಮೇಗೆ ಇಪ್ಪ ಹಡಗಿನ ಹಾಂಗೆ ಈ ಲೋಕ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂದಿದು ಹೇಳಿ ವೇದ ಹೇಳ್ವದರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತು.

ಈ ಲೋಕ ನೀರಿನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿಡು ಇದ್ದು. ನೀರು ಇಲ್ಲದ್ದ ಜೀವನ ಕಲ್ಪಿಸಲೆ ಎಡಿಯ. ಒಟ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಅಂಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರೇ ಆವರಿಸಿಂಡು ಇದ್ದು. ಆದರೂ ಇಂದು ನೀರಿಂಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದ್ದಿದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾ ಯುದ್ಧ ಆವುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ನೀರಿಂಗೇ ಹೇಳುವಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಂಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಲಡಾಯಿ ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಆವ್ತಾ ಇಪ್ಪದು ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಗೊಂತಿಪ್ಪ ವಿಶಯವೇ. ಭೂಮಿಲಿ ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಮನುಷ್ಯರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳುವದು ಸತ್ಯ. ಮಳೆಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ನೀರಿನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳುವದೂ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ.   ಸಮುದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹೋಮರ್ ಸಿಂಪ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ ಅಡ “Water water everywhere, but not a drop to drink”. ಆ ನೀರು ಕಾಂಬಲೆ ಮಾತ್ರ. ನೇರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಭೂಮಿಲಿ ಇಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಶೇಕಡಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿವಲೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಪ್ಪದು, ಹೇಳಿರೆ ಅದರ ಕೊರತೆಯ ಅಂದಾಜು ಅಕ್ಕು.

ಒಬ್ಬ ಪ್ರೌಢ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 55 ರಿಂದ 60 ಶೇಕಡಾ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 75 ಶೇಕಡಾ ವರೆಗೆ ಇರ್ತು. ಗಾಳಿಂದ ನಂತ್ರ ನವಗೆ ಜೀವಿಸಲೆ ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದೇ ನೀರು. ಶರೀರಂದ ಕಲ್ಮಶಂಗಳ ಹೆರ ಹಾಕಲೆ, ಶರೀರರದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಾಪಾಡ್ಲೆ,  ಆಹಾರ ಪಚನ ಅಪ್ಪಲೆ, ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛಾಸಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ 2 ರಿಂದ 2.5 ಲೀಟರ್ ನಷ್ಟು ನೀರು ತೆಕ್ಕೊಳೆಕ್ಕು. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗೆಯ ತಾಪಮಾನವ ಹೊಂದಿಂಡು ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕು.  ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ದಿನಗಟ್ಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಬದ್ಕಲೆ ಎಡಿಗಾರೂ, ನೀರು ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಕೂಡಾ ಕಷ್ಟವೇ. ಗಾಂಧಿ ಅಜ್ಜ ಬರೇ ನೀರು ಕುಡುದು 21 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ದು. ಆದರೆ ನೀರು ಕೂಡಾ ಕುಡಿಯದ್ದೆ 3 ದಿನ ಕೂಡಾ ಬದ್ಕುವದು ಕಷ್ಟವೇ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಸುರು ಅಪ್ಪದು ನೀರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲದಾ. ಬೆಶಿಲಿಂಗೆ ಬಂದಪ್ಪಗ ತಣ್ಣಂಗೆ ನೀರಿಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳದು, ಮೋರೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಮನೆ ಒಳ ಹೋಗಿ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ನೀರು ಕುಡುದಪ್ಪಗ ಆವುತ್ತ ಹಿತ ಎಲರಿಂಗೂ ಅನುಭವ ಇಕ್ಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗಿರೆಕು ಹೇಳುವದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕೂಡಾ. ಅಶುದ್ಧ ನೀರಿಂದಾಗಿ ಎಂತೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗೊ ಬತ್ತು, ಅದರ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲೆ ಯಾವ ಕ್ರಮಂಗಳ ಅನುಸರುಸಲೆ ಅಕ್ಕು, ಈ ಜೀವ ಜಲ ಹೇಂಗಿರೆಕು ಹೇಳಿ ರೆಜ ತಿಳ್ಕೊಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವೊ

ಅಶುದ್ಧ ನೀರಿಂದಾಗಿ ಬಪ್ಪ ತೊಂದರೆಗೊ:

ಅಶುದ್ಧ ನೀರಿಂದಾಗಿ ಬಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಂಗೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಾದ ಅಮೀಬಾ, ವೈರಸ್, ಬೇಕ್ಟೀರಿಯಾಂದಾಗಿ. ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಂಡ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಇವು ಕರುಳು ಸೇರಿ, ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ರೋಗಂಗೊಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆವುತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆದರಿಂದ ಬಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿದ್ದರೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಡಯೋರಿಯ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ, ಹೇಳಿಯೇ ಹೆಸರುಸುವದು.

ಶುದ್ಧನೀರಿನ ಕುಡಿವ ಪುಳ್ಳಿಮಾಣಿ

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO-World Health Organisation) ಪ್ರಕಾರ ಡಯೋರಿಯಾ ರೋಗಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 18 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜೆನಂಗೊ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೊಡುಗೆ  ಅಶುದ್ಧ ನೀರಿನದ್ದು, ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 88 ರಷ್ಟು.

ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೊಲೈಟಿಕಾ ಹೇಳುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಂದ ಅಮೀಬಿಯೋಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತ ರೋಗ ಬತ್ತು. ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇನೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಿ ರೋಗಿಗೆ ನಿತ್ರಾಣ ಆವುತ್ತು.

ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಹುಳದ (ಲಾಡಿ ಹುಳ) ಮೊಟ್ಟೆಂದಾಗಿ Taeniasis ಹೇಳ್ತ ರೋಗ ಬತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಿಲಾಮಿ ಹುಳದ ಉಪದ್ರ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತು. ಮಣ್ಣಿಲ್ಲಿ ಆಡಿಕ್ಕಿ ಕೈ ಸರೀ ತೊಳೆಯದ್ದೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗೊ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಾಂಗೆ ಸೇರಿ ಬಪ್ಪ ಉಪದ್ರ. ನೀರಿಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಈ ಜಂತುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗೊ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಪರಾವಲಂಬ ಜೀವಿಗಳಿಂದ (parasites)  ಬಪ್ಪ ತೊಂದರೆಗೊ

ಕೊಲೆರಾ, ಟೈಫೈಡ್, ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ರೋಗಂಗೊಕ್ಕೆ ಬೇಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾರಣ. ಪೋಲಿಯೋ, ಅರಶಿನ ಪಿತ್ಥ (ಹೆಪಾಟೈಟಸ್ A) , ಗಾಸ್ಟ್ರೋ ಎನ್ ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲಾ ವೈರಸ್ ಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಬಪ್ಪ ತೊಂದರೆಗೊ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡದ್ದರೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕೂಡಾ.

ನೀರಿಂದ ಬಪ್ಪ ರೋಗಂಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಬೇಕಾರೆ ಬಯಲಿಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗೊ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುಗು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗೊ ಬಾರದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಇಪ್ಪಲೆ ಒಂದೇ ಉಪಾಯ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗ. ನೀರಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಹೇಳಿರೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದ್ರಾವಕ (solvent). ಮಳೆ ನೀರು ಭೂಮಿಲಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಪಗ, ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಲವಣಂಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕರಗಿಸಿಂಡು ಹೋವುತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಅಡೀಂಗೆ ಹೋದ ಹಾಂಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಲವಣಂಗಳ ಕರಗಿಸಿಗೊಳ್ತು. ಮೃದು ಇಪ್ಪ ನೀರು ಕಠಿಣ ಅವ್ತಾ ಹೋವ್ತು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಭೂಮಿಲಿ ಇಪ್ಪ ಬೇರೆ ಕಲ್ಮಶಂಗಳನ್ನೂ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಸೇರ್ಸಿಗೊಳ್ತು.

ಪೇಟೆಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತವು ಹೇಳಿರೂ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ನವಗೆ ಗೊಂತಪ್ಪದು ಎನಾರೂ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊ ಬಂದ ನಂತ್ರ. ನದಿ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವ ವೆವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತು. ಆದರೆ ನೀರು ಬಪ್ಪ ಪೈಪ್ ಒಡದು ಚರಂಡಿ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರುವದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಶುದ್ಧ ನೀರು ನಮ್ಮ ನಲ್ಲಿಲಿ ಬಪ್ಪದು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. ನದಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನೀರಿನ ಕಳುಸುತ್ತವು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ವೆವಸ್ಥೆ ಅದೇ.  ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಶುದ್ಧ ಕಾಂಬ ನೀರಿಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಹಿಂಡೇ ಇಕ್ಕು. ಅದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡೆಕ್ಕಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಗೊ ಬೇಕು. ಹಾಂಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಂದ ಒಳ್ಳೆದು. “ಗುಣಪಡಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದೇ ಲೇಸು” ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಗೊಂತಿಪ್ಪದೇ.  ಆದರೂ ಒಂದರಿ ನೆಂಪು ಮಾಡಿದ್ದು.

ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ’ಗಂಗೆ.’ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನೀರು ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರೆಕು (ಗಂಗೆಯ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಳಕ್ಕು ಮಾಡಿದ್ದವು ಕೇಳೆಡಿ) ಹೇಳಿ ಬಯಸುವದು ಸಹಜ.

ನವಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಗೊಂತಿಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೊದುಶಿ ತಣಿಸಿದ ನೀರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗೊ ನಾಶ ಆವ್ತರೂ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಸಾಕಾವ್ತಿಲ್ಲೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಮೂನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆವ್ತವಿಲ್ಲೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಂಗೊ (suspended particles), ಕೆಲವು ಲೋಹಂಗಳ ಅಂಶಂಗೊ(heavy metals) ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಒಳಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಂಗೊ ಎಂತ ಇದ್ದು ನೋಡುವೊ°

ಸೋಸುವಿಕೆ (filtration): ಸಿರಾಮಿಕ್ ಕೇಂಡ್ಲ್ (Ceramic Candle) ಇಪ್ಪ ನೀರಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು. ಮೇಗಾಣ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿರೆ, ಕೆಳಾಣ ಪಾತ್ರೆಲಿ ಸೋಸಿದ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತು. ನೀರಿಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆವುತ್ತರೂ 0.2microns ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪ ವೈರಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆವ್ತಿಲ್ಲೆ (1 micron= 0.001 mm)

ಇದ್ದಿಲು ಮೂಲಕ ಸೋಸುವಿಕೆ (Activated Charcoal Filtration): ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಸಣ್ಣ ಉರಿಲಿ ಹೊತ್ತಿಸಿ (controlled burning with steaming) ಇದ್ದಿಲು ಮಾಡ್ತವು. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಹೇಳಿರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ವಾಸನೆಯ ಹೀರುವ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀರಿನ ಇದರ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿರೆ, ನೀರಿಲ್ಲಿ ಇಪ ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆ ತೆಗವಲೆ ಆವುತ್ತು.

ಹಿಂದಾಣ ಕಾಲದವು ಭತ್ತದ ಉಮಿಯ ಹೀಂಗೆ ಹೊತ್ತುಸಿ, ಕರಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆದಿಕ್ಕು.

ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವದು: ಅಯೊಡಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕೆಮಿಕಲ್ (Tetraglycine hyperiodide) ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀರಿಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲೆ ಆವುತು. ZeroB ಹೇಳುವ ಸಾಧನವ ನೀರಿನ ನಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುಸಿ ಅದರಿಂದ ಬಪ್ಪ ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲೆ ಆವುತ್ತು. ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅವಗುಣ ಹೇಳಿರೆ, ನೀರಿಂಗೆ ಅಯೊಡಿನ್ ನ ವಾಸನೆ ಬತ್ತು, ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದ್ದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಯೊಡಿನ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ.

ಕ್ಲೋರಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತವು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ನಾಶ ಮಾಡಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ disinfectant ಮತ್ತೆ biocide- ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತು. ಬ್ಲೀಚ್ಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಶ ಇದ್ದು ಹಾಂಗೂ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲೆ ಆವುತ್ತು.

ಬಯೋಸೈಡ್ ಹೇಳಿರೆ ಕೀಟನಾಶಕದ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಕೊಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪಂತದ್ದು. (A chemical agent, such as a pesticide, that is capable of destroying living organisms.)

ಅತೀ ನೇರಳೆ ಕಿರಣ (Ultra Violet Rays) ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ನಾಶ ಮಾಡಲೆ ಆವುತ್ತು.  “ಆಕ್ವಾ ಗಾರ್ಡ್” ಹೇಳುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಉಪಕರಣಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತವು.

ಮಾರ್ಕೆಟಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಅಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ ಉಪಕರಣಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೋಸುವಿಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಸೋಸುವಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅತಿ ನೇರಳೆ ಕಿರಣವ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತವು. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮೂನೆಯ ಉಪಕರಣಂಗಳ ಇದೇ ಕಂಪೆನಿಯವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಹೆರ ಬಪ್ಪ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು  ಕೊದುಶುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಕು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಹೇಳಿರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಓಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂದ್ರ ಇಪ್ಪ ಪರದೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಸುವ ಕ್ರಮ. ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪಗ ಶಾಲೆಲಿ ಕಲ್ತದು ಎಂತ ಹೇಳಿರೆ ಮರಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರಿಂದ ಎಲೆವರೆಗೆ ನೀರು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಹರಿವಲೆ ಕಾರಣ ಓಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳಿ. ಮರಂಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರಿಂದ ತೊಟ್ಟದು ಎಲೆ ವರೇಗೆ, ಹಲವಾರು ಕೋಶಂಗೊ (cell) ಇದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮೇಗಂಗೆ ಹೋಪಲೆ ಕಾರಣ, ಮೇಗಾಣ ಕೋಶಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತು. ಕಮ್ಮಿ ನೀರು ಇಪ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಉಂಟಾವುತ್ತು. ಈ ಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಲವಣ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಲ್ಲಿಂಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಓಸ್ಮೋಸಿಸ್- ಹೇಳಿರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಲವಣ ಇಪ್ಪಲ್ಲಿಂದ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಬೇರ ಅಪ್ಪದು. ಈ ತತ್ವವ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರುಸುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆ (0.0001 ರಿಂದ 5.0 microns ಸೈಜ್) ಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಒತ್ತಡಲ್ಲಿ ಸೋಸುವಿಕೆ ಮಾಡುವದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗೊ, ಮತ್ತೆ ಲವಣಂಗಳ ಅಂಶ ಕೂಡಾ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತು. ಹಾಂಗಾಗಿ ಅತೀ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತು.

ರಿವರ್ಸ್ ಓಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಇಪ್ಪ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಉಪಕರಣಂಗಳೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಿಂಗೆ ಬಯಿಂದು. ನವಗೆ ಬಪ್ಪ ನೀರಿನ ಮೂಲ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯಿಸೆಕ್ಕು. ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಥವಾ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಲ್ಲಿ ಲವಣದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಯಾವುದಾರೂ ಉಪಕರಣಂಗೊ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಂದ ಬಪ್ಪ ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಲ್ಲಿ, ರಿವೆರ್ಸ್ ಓಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಇಪ್ಪ ಉಪಕರಣಂಗ ಮಾಡುವದು ಸೂಕ್ತ.

ಇದೆಲ್ಲಾ ಪೇಟೆಯವಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲದ ವಿಶಯಂಗೊ. ಹಳ್ಳಿಲಿ ಹಾಂಗಾರೆ ಎಂತ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲಿಯೋ ಕೇಳುವಿ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಂದ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಾವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಮೂಲಂದ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನೀರಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟರ ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬಯಿಂದಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲೆ ಅಕ್ಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡೆಕ್ಕಾದ್ದು, ನೀರಿನ ಮೂಲ ಕಲುಷಿತ ಆವುತ್ತೋ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳೆಕ್ಕಾದ್ದು.  ನೀರಿನ ಮೂಲಕ್ಕೆ (ಬಾವಿ, ಕೆರೆ, ಸೊರಂಗ ಇತ್ಯಾದಿ ) ಮಳೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಷ ಸೇರದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಆವರಣ ಮಾಡಿಗೊಳೆಕ್ಕು.

ನಾವು ಮಾಡೆಕ್ಕಾದ್ದು:

 • ಗೊಂತಿಲ್ಲದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿವಾಗ ಕೊದುಶಿ ಆರಿದ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿವದು.
 • ಕುಡಿವ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಶಿ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸೇರುಸದ್ದೆ, ಅದರ ತಣಿವಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕುಡಿವದು.
 • ಜೆಂಬ್ರಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಶಿ ನೀರಿಂಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಸೇರುಸದ್ದೆ, ಹಿಂದಾಣ ದಿನವೇ ಕೊದುಶಿ ತಣುಸಿ ಮಡುಗುವದು.
 • ನೀರು ಕೂಡುವ ಗ್ಲಾಸಿಂಗೆ ಕೈ ಬೆರಳು ಅದ್ದದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡುವದು. (ಹೋಟ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆನು ಹೆಚಾಗಿ ಕಂಡ ದುರಭ್ಯಾಸ ಇದು. ಒಂದು ಕೈಲಿ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಒಟ್ಟಿಂಗೆ, ಕೈ ಬೆರಳು ಅದ್ದಿಗೊಂಡು ತಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಮಡುಗುವದು)
 • ನೀರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಬಾವಿ ಅಥವಾ ಕೆರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ, ಕೊಳಕ್ಕು ನೀರು ಸೇರದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡುವದು.
 • ಕೀಟ ನಾಶಕಂಗೊ ನೀರಿಂಗೆ ಸೇರದ್ದ ಹಾಂಗೆ ನೋಡಿಗೊಂಬದು.
 • ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳವದು, ಮೀವದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೀಶುವದು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡದ್ದೆ ಇಪ್ಪದು.

ಬಾವಿ ನೀರು ಕಲಂಕಿಂಡು ಇದ್ದರೆ ಹೀಂಗೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಕು:

ಸುಮಾರು 250 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಆಲಂ (Aluminium Sulphate-ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಕಾರ ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು)ನ ಒಂದು ಬಾಲ್ದಿ ನೀರಿಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ, ಬಾವಿಗೆ ಮೇಗಂದ ಚಿಮುಕೆಸೆಕ್ಕು.
ಸೀದಾ ಎರದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವ್ತಿಲ್ಲೆ. ಒಂದು ದಿನದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀರು ಸ್ವಚ್ಛ ಆವುತ್ತು.

ಬಾವಿಗೆ ಎಂತಾರೂ ಜಂತುಗೊ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದು ನೀರು ವಾಸನೆ ಬತ್ತರೆ, ನೀರಿನ ಎಡಿಗಾದಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವದು ಒಳ್ಳೆದು. ನಂತರ ಬಾವಿಗೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಲೆ ಅಕ್ಕು.
ಸುಮಾರು 200 ಗ್ರಾಮಿನಷ್ಟು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನ ಒಂದು ಬಾಲ್ದಿ ನೀರಿಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಬಾವಿಗೆ ಮೇಗಂದ ಚಿಮುಕುಸೆಕ್ಕು. ಇದನ್ನು ಕೂಡಾ ಸೀದಾ ಎರದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ.
ಒಂದು ದಿನ ಕಳುದು ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಕು. ರೆಜ  ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಾಸನೆ ಇದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲೆ.

ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ (ಆಲಂ ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್), ಬರಿ ಕೈಲಿ ಕರಡುವದು ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ. ಕೋಲು ಅಥವಾ ಕೈಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೈ ಕವಚ (gloves)ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೆಕ್ಕು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಮಾಣಂಗೊ ಸುಮಾರು 3 ಫೀಟ್ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಬಾವಿಲಿ 10 ಫೀಟ್ ನಷ್ಟು ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಕ್ಕು.

ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಂಬ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಡ. ನಾವು ಕುಡಿವ ನೀರು  ಕೂಡಾ ಹಾಂಗೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುಗೊ ಅಲ್ಲದೋ?

ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ  ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಕರಪ್ಪೊ°

ಶುದ್ಧ ನೀರು, 5.0 out of 10 based on 5 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 58 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಮೋಹನಣ್ಣ

  ಏ ಬೋಸ ಭಾವ ನೀನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯ ಎಳವದೆ೦ತಕೆ,ಅವ್ವು ನಿನ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರ್ಲೆ ಸುರುವಾತು ಹೇಳ್ತವು ನಿನಗಾದರೆ ಹೇ೦ಗೂ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತ ಹೆದರಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲೆ ಅದರೊಳ ಎ೦ತಾರು ಇದ್ದವಕ್ಕೆ ಮಾ೦ತ್ರ ಕೂದಲು ಉದುರುಗಷ್ಟೆ.ಇರಲಿ ಎಡೆ ಎಡೇಲಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೋಲು ಹಾಕದ್ರೆ ಎ೦ಗೋಗು ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆ ಅದ.ಒಪ್ಪ೦ಗಳೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚೀ…
  ಶುದ್ದನೀರಿನ ಶುದ್ದಿಯ ಶುದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆಯೊ°..

  ಕಷ್ಟದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ನೀರುಕುಡುದ ನಮುನೆಲಿ ವಿವರುಸಿದಿ ಅಲ್ಲದೋ – ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕೊಶಿ ಆತು.
  ಬೋಸಂಗೂ ಅರ್ತ ಆಯಿದು ಹೇಳಿರೆ ಅಂಬಗ!!

  ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೀಂಗಿರ್ತ ಶುದ್ದಿಗೊ ಬರಳಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚೀ!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 3. ರಾಜನಾರಾಯಣ ಹಾಲುಮಜಲು

  ಸಕಾಲಿಕ ಲೇಖನ . ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಮ್ಬದು ತುಂಬಾ ಇದ್ದು. ಹಿಂಗೆ ಪರಿಸರ/ಅರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯ ಲೇಖನಗ ಬತ್ತ ಇರಲಿ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಶಾಂತತ್ತೆವಿಜಯತ್ತೆಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಪುತ್ತೂರುಬಾವರಾಜಣ್ಣವೇಣೂರಣ್ಣದೊಡ್ಡಮಾವ°ಅಕ್ಷರ°ಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಶ್ಯಾಮಣ್ಣಗಣೇಶ ಮಾವ°ಸುಭಗಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆವಿದ್ವಾನಣ್ಣಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಕಜೆವಸಂತ°ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ