ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಗತ…

March 5, 2011 ರ 2:00 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 37 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ಹಿರಿಯರು, ಪ್ರೀತಿಯ ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ ನವಗೆಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಅರಡಿಗು.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಆಧುನಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ – ಇತ್ಯಾದಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶುದ್ದಿಗಳ ಹೇಳಿ, ಬೈಲಿನವರ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪಲೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು.
ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ವಿಚಾರಂಗಳ ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಬೈಲಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತರಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ.
ಬೈಲಿನ ಆರಂಭಂದಲೇ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಶಿದ ವೆಗ್ತಿತ್ವಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವುದೇ ಒಬ್ಬರು.
ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ ಬೈಲಿಂಗೆ ಇಳುದು ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿ ಇಂದಿಂಗೆ ಒಂದೊರಿಶ ಆತು.
ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರದ್ದೇ ಸ್ವಗತಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶುದ್ದಿ.
ಓದಿ, ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ.
ಅನಂತಕಾಲವೂ ಅವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಇದ್ದೊಂಡು, ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುವ ಹಾಂಗೆ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಹಾರಯಿಸುವೊ°.

ಮಗಳ ಮನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಮಂಗಳೂರಿಂಗೆ ಹಗಲು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಂಡು ಬರೆಕು ಹೇಳ್ತ ಕೆಲವು ದಿನದ ಬಯಕೆ ಇತ್ತಿದ್ದು. ಹಾಂಗೇ ಬಪ್ಪಗ ಒಂದಷ್ಟು ಪಟ ತೆಗದೆ.
ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆಮರಾ ಬಂದ ಮತ್ತೆ, ಪಟ ತೆಗವಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೆ.
ಕಂಡದರೆಲ್ಲಾ ತೆಗದತ್ತು, ಬೇಡದ್ದರ ಕೆಮರಾಂದ ತೆಗದತ್ತು, ಬೇಕಾದ್ದರ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತ್ತು, ಕೆಮರಾಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದರ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಾಣ ಸರ್ತಿಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮಡುಗಿತ್ತು.

ತೆಗದ ಪಟವ ಆರಿಂಗಾರೂ ತೋರ್ಸೆಕ್ಕಲ್ಲದ. ಇಲ್ಲದ್ದರೆ ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಪ್ಪದು ಹೇಂಗೆ? ಎನ್ನೊಬ್ಬ ಚೆಂಙಾಯಿಗೆ ತೋರ್ಸಿದೆ.
ಅವ° ಇಪ್ಪದು ದುಬಾಯಿಲಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪಟ ನೋಡಿರೆ ಅವಂಗೂ ಒಂದರಿ ಕೊಶೀ ಆವ್ತಿದ.
ಹಾಂಗೇ ಮಾತಾಡುವಾಗ (chat) ನಿಂಗೊ http://oppanna.com ಹೇಳ್ತ ಸೈಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಕೇಳಿದ.
ಎನಗೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣ, ಒಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪಚ್ಚಿ, ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾವ, ಒಪ್ಪಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ, ಕಂಡು, ಮಾತಾಡಿ ಗೊಂತಿತ್ತು. ಈ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಸೈಟ್ ಹೇಳಿರೆ, ಇದರ ಯೆಜಮಾನ ಆರು, ಕೇಳಿದೆ.

ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಹೇಳ್ತವ° ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದರಿ ಲೇಖನ ಬರೆತ್ತ°.

ಒಪ್ಪ ಹೆಸರು: "ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ". ಇಪ್ಪ ಹೆಸರು: "ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಹಳೆಮನೆ"

ನಿಂಗೊ ಒಂದರಿ ಒಳಾಂಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ°. ಸರಿ ನೋಡಿಕ್ಕುವೊ° ಅಂಬಗ ಹೇಳಿ ಮೆಲ್ಲಂಗೆ ಇಣುಕಿದೆ.
ಬೈಲಿಂಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಂಡು ಇಲ್ಲೆ
. ಒಳ ಹೋಪಲೆ ಲಾಗ ಹಾಕೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೆ, ನೇರ ಹೋದರೆ ಆತು.
ಒಂದೆರಡು ಲೇಖನ ಓದಿದೆ. ಪಟದ ಪುಟ ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು. ಚೆಂದ ಚೆಂದದ ಪಟಂಗಳ ನೋಡಿ ಕೊಶೀ ಆತು.
ಅನು ತೆಗದ ಪಟಂಗಳನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಲಿಸಿರೆ ಹೇಂಗೆ ಹೇಳ್ತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು.
ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹೆತ್ತಮ್ಮಂಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು ಅಲ್ಲದ. ಆನು ತೆಗದ ಪಟ ಎನಗೆ ಚೆಂದವೇ. ಕೆಲವೊಂದು ಪಟ ನೋಡುವಾಗ ಅಂತೂ ಅದರ ತೆಗವಲೆ ಬಂದ ಬಂಙ ನೆಂಪಾವ್ತಿದ.
ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಯೊಂಡು ತೆಗದ್ದು, ಅಡ್ಡ ಮನುಗಿಂಡು ಅಂಗಿ ಪೇಂಟಿಂಗೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿಂಡು ತೆಗದ್ದು, ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರೆ ಬೈಸಿಗೊಂಡು ತೆಗದ್ದು, ಬೇರೆಯವಕ್ಕೆ ಬೈದು ತೆಗದ್ದು….
ಹೀಂಗೇ….

ಈ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಸೈಟಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇರು ಊರುವದು ಹೇಂಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಪ್ಪಗ, ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು, ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಜಾನ್ಸಿದೆ, ಒಂದು ಮಿಂಚಂಚೆ ಬರದು ಕಳ್ಸಿದೆ.
ಇಡ್ಕಿದ ಕಲ್ಲು ನಷ್ಟ ಅಯಿದೆಲ್ಲೆ
. ಉತ್ತರ ಬಂತು.
ನಿಂಗ ಕಳಿಸಿದ ಪಟ ಬಯಲಿಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ನಿಂಗಳ ಪೋನ್ ನಂಬ್ರ ಕೊಡಿ ಹೇಳಿ.
ಜೆನ ಆಗದ್ದೆ ಇಲ್ಲೆ, ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಆತು.

ಬಹುಶಃ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಕಳುದಿಕ್ಕು. “ಆನು ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾತಾಡುವದು, ಪುರುಸೊತ್ತು ಇದ್ದರೆ ರೆಜ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಕಾ?” ಹೇಳಿ ಮೊಬೈಲಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ°. ಮತಾಡ್ಲೆ ಎಂತ ಆಯೆಕ್ಕು.
ಯಾವಗಲೂ ಪುರುಸೊತ್ತೇ. ಪರಸ್ಪರ ಗುರ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡೆಯೊ°.
ನಿಂಗಳ ಹವ್ಯಾಸ ಎಂತರ ಕೇಳಿದ°. ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದತ್ತನ್ನೆ..!! ಹೇಳುವ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಹವ್ಯಾಸ ಎಂತರ? ಎಂತಾರು ಓದ್ತೆ ಹೇಳುವದೋ, ಪದ್ಯಂಗಳ ಕೇಳ್ತೆ ಹೇಳುವದೋ, ಮೀವಗ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತ ಹವ್ಯಾಸ ಹೇಳುವದೋ.
ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಪ್ಪಗ ಎಂತಾರೂ ಗುರುಟಿಗೊಂಡು ಕೂಬದು ಹೇಳುವದೋ,.. ಒಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಷನ್. “ಎಂತ ಇಲ್ಲೆ” ಹೇಳಿದೆ.

ಬರೆತ್ತ ಹವ್ಯಾಸವೋ? ಕೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ°. ಇವ° ಇನ್ನೂ ಕಾಲೆಳೆತ್ತನ್ನೆ ಹೇಳಿ ಆತು.
ಶಾಲೆಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರದು ಕೆಂಪು ಶಾಯಿಲಿ ಅಡಿ ಗೀಟು ಹಾಕ್ಸಿ 10 ಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೋ ಐದೋ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಹೆಚ್ಚು.
ನಿನ್ನ ಕಾಗೆ ಕಾಲು ಅಕ್ಷರ ಓದ್ಲೆ ಆರಿಂಗೆ ಅರಡಿಗು, ಓದ್ಲೆ ಅರಡಿಯದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟದು ಅವು, ಓದಿದ್ದರೆ ಆಷ್ಟೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರೆ ಕೂಡಾ ಹೇಳಿಸಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವನ ಹತ್ರೆ ಬರೆತ್ತ ಹವ್ಯಾಸ ಕೇಳಿರೆ!!!

ಎಡಿಗಾರೆ ಪಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆವ್ತ ಹಾಂಗೆ ರೆಜ ಬರದು ಕಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ°.

ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಾತಿಲ್ಲೆ. ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಬೀಸುವ ದೊಣ್ಣೆಂದ ಒಂದರಿ ತಪ್ಪಿಸಿರೆ ಬಚಾವಾದ ಹಾಂಗೆ
ಹೇಳಿ ಜಾನ್ಸಿ “ಆತಂಬಗ” ಹೇಳಿದೆ.

ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆತ್ತೆಂತರ ಹೇಳಿ. ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಬರವಲೆ ಹೆರಟರೆ ಬರದು ಹೊಡದು ಗೀಚಿ, ಹರುದು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪಗ, ಎಷ್ಟು ಕಾಗದ ಮುಗಿಗು ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ.
ಮಗಳು ಹೇಳಿತ್ತು ನಿಂಗೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿ. ಬರದ್ದರ ಬೇರೆಯವಕ್ಕೆ ಓದಲೂ ಎಡಿಗು. ನಿಂಗೊಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿಯಂಗೆ ಓದ್ಲೂ ಎಡಿಗು, ತಿದ್ದೆಕ್ಕಾರೆ ಸುಲಾಭಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಲೂ ಅಕ್ಕು ಹೇಳಿ.

ಸಲಹೆ ಕೊಡುವವಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡೆಕ್ಕು. ಸುಲಾಭ. ಆಚರಿಸುತ್ತವಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದ ಬಂಙ ಹೇಳಿದೆ.
ಎನಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅ ಆ ಇ ಈ ಬರವಲೆ ಎಂತ ಮಾಡೆಕ್ಕು ಹೇಳಿಯೇ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ. ಹಾಂಗಿಪ್ಪಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಬರೆ ಹೇಳಿರೆ.
ನೀರಿಳಿಯದ್ದ ದೊಂಡೆಲಿ, ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾಡುವ ಕಲ್ಲು ಉಂಡೆ ತುರುಕಿಸಿದ
ಹಾಂಗೆ ಅಕ್ಕು ಹೇಳಿದೆ.

ಸಾಧಿಸಿರೆ ಸಬಳ ನುಂಗಲಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿಂಡು ಇರ್ತಲ್ಲದಾ, ಇದು ಕಲಿವದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಂಙವೋ , ಪಂಥಾಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟತ್ತು ಮಗಳು. ಸರಿ. ಕಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇ.
ಇನ್ನು ಕಲಿಯದ್ದರೆ ಆಗ ಹೇಳಿ “ಬರಹ” ಸೋಪ್ಟ್ ವೇರ್ ನ ಇಳುಶಿದೆ.
ಕೀಲಿ ಮಣೆಯ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಕುಟ್ಟಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಬಪ್ಪದು ಕಂಡಪ್ಪಗ. ಕೊಶಿಯೂ ಆತು, ಧೈರ್ಯವೂ ಬಂತು.
ಇನ್ನು ಕಾಕೆ ಕಾಲು ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಿ ಆರೂದೆ ನೆಗೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆ ಅನ್ನೆ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಬಂತು.

ಪರದೆಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಂಗೊ ಬಪ್ಪಲೆ ಸುರು ಅತು. ಆದರೆ ಲೇಖನ ಬರೆಕನ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕೆಣಿ ಹೇಳಿ ಅರಡಿಯ. ಎಂತಾರೂ ಬರದು ಕೊಡ್ತೆ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಹತ್ರೆ ದೈರ್ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಯಿದು.
ಹೇಂಗೂ ನೀರಿಲ್ಲಿ ಮುಂಗಿ ಆಯಿದು. ಇನ್ನು ಛಳಿ ಹೇಳಿರೆ ಅಗ ಹೇಳಿದೆ,
ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ಬಂದ ನೆಂಪುಗಳ ಬರೆತ್ತಾ ಹೋದೆ.
ಅಂತೂ ಇಂತೂ ರೆಜ ಬರದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ತಲೆಬರಹ ಆಯೆಕ್ಕನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಗಳ ಹತ್ರೆ. ಆನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲೆ ಕಾಣ್ತು, ಎನಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ರೇಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದ್ಯ  “ಚುಕ್ ಬುಕ್ ರೈಲೇ…ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಂಗೆ ಓಡ್ತೈತೆ..” ಯುರೇಕಾ ಹೇಳಿ ಮೀತ್ತಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿದ್ದಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅದನ್ನೇ ತಲೆಬರಹ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೆ.
ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೆ “ಕೂ…ಕೂ…” ಹೇಳಿ ಕೊಶಿಲಿ ಓಡ್ಲೆ ಅಕ್ಕು
, ಇಲ್ಲದ್ದರೆ ತಲೆ ಬರಹ ಅಲ್ಲ “ಹಣೆ ಬರಹ” ಹೇಳಿ ಜಾನ್ಸಿಗೊಂಡೆ.  (ಶುದ್ದಿ ಸಂಕೊಲೆ)

ನಿಂಗಳ ಲೇಖನ ಸದ್ಯವೇ ಹಾಕುತ್ತೆ,  ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹಿಡುದು ದೆನುಗೊಳಲೆ ಇಲ್ಲೆ, ನಿಂಗಳ ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ ಹೇಳಿರೆ ಅಕ್ಕೋ ಕೇಳಿದ ಒಪ್ಪಣ್ಣ.
ಇಷ್ಟರ ವರೆಗೆ ಆನು ಶರ್ಮಣ್ಣ, ಶರ್ಮ ಮಾವ, ಶರ್ಮ ಭಾವ, ಶರ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಅಯಿದೆ. ಕಡೆಂಗೆ ಒಂದುದಿನ ಹೆಸರು ಗೊಂತಿಲ್ಲದ್ದವಕ್ಕೆ ಶರ್ಮ ಭಟ್ಟನೂ ಆಯಿದೆ.  ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ “ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ”, ಸಂತೋಷ, ಇರಳಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಹಾಂಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 5 ರ ಒಂಭತ್ತು ಗಂಟೆಯ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಲಿ ಮೊದಲಾಣ ಸೆಸಿ, ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಆತು.  (ಸಂಕೊಲೆ)
ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಯವು ಬಂದು ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಪೋಚಕಾನ ಮಾಡಿದವು. ಇನ್ನೂದೆ ಸೆಸಿ ನೆಡ್ಲಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು.

ಇದರ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಇನ್ನಾಣದ್ದು ಬರಲಿ ಹೇಳ್ಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿದ°. ಎಂತರ ಬಪ್ಪದು. ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂದಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಚೂರ್ಣಿಕೆ ಒಂದಾದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬತ್ತಡ.
ಪಾಚ ಬಪ್ಪಗ ಸುರು ಮಾಡಿರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮುಗುದರೂ ಚೂರ್ಣಿಕೆ ಮುಗಿತ್ತಿಲ್ಲೆಡ. ಎನಗೆ ಅದು ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲೆ.

ಅಂಬಗ ನೆಂಪಾದ್ದು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ. ಇದರ ವಿವರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜೆನಂಗೊಕ್ಕೆ ರೆಜ ಉಪಕಾರ ಅಕ್ಕು  ಕಂಡತ್ತು.
ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಗೀಚಿದೆ. ಹೀಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋತು ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟ.  
ನೆರೆಕರೆಯವು ದೆನುಗೊಳಿದವು, ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಗೊಂಡವು, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸಿದವು.

* * *

ಅಣ್ಣೆ ಬರೆಯಿನವು ಅಣ್ಣೆನೇ ಓದೊಡಾತೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಇದ್ದು,  ಆನು ಯಾವ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಬರದ್ದೋ ಅದು ಎನಗೆ ಹಾಂಗೇ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಕು.
ಬೇರೆಯವಕ್ಕೆ ಹೇಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಕು ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಲೆ ಮೊದಾಲು ಮಗಳಿಂಗೆ ತೋರ್ಸಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿದೆ.
ಅದು ಎನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡರ್ ಆಗಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತು. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟ ಅಪ್ಪಗಳೂ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರದು ಮಾರ್ಕಿಂಗೆ ಕಾದು ಕೂರ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನದು. ಬೈಲಿನವು, ನೆರೆಕರೆಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟವು

* * *

ಒಂದು ವಿಶಯದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಂಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅವ° ಬರದರೆ ಅದು ಹೇಂಗಿಪ್ಪ ಬೋಸಂಗೊಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಕು . ಆ ನಮೂನೆಲಿ ಬರವದು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಶೈಲಿ.
ಆಯಾಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ, ತಕ್ಕ ಹಾಂಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ವೈಚಾರಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ  ಲೇಖನಂಗಳಲ್ಲಿ  ತಮಾಷೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಂಡು, ವಿಚಾರಂಗಳ ಪ್ರಚೋದಿಸಿಂಡು  ಅವ° ಬರದ್ದರ ಓದಲೇ ಕೊಶಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶಯಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವ ಗಮನಿಸಿ, ಅದರ ವಿವರುಸಲೆ ಹೆರಟರೆ, ಓದುವವಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ತ ಹಾಂಗೆ ಬರವದೇ ಅವನ ವಿಶೇಷತೆ.
ಲೇಖನದ ಅಕೇರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಒಂದೊಪ್ಪ ಇಡೀ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಹೈಲೈಟ್.  ಶುಕ್ರವಾರ ಬಪ್ಪಲೆ ಕಾದು ಕೂದೊಂಡು ಇಪ್ಪವು ಎಷ್ಟೋ ಜೆನಂಗೊ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆನೂ ಒಬ್ಬ ಆದೆ.
ತಾನು ಬರವದರ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಬೇರೆಯವಕ್ಕೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಪದು, ಎನಗೆ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ತಂದು ಕೊಟ್ಟತ್ತು.

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳ ಸದಾ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿಗೊಂಡ ಇವ°, ಅವರಿಂದ ಬೈಲಿಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಹೀಂಗಿತ್ತು:
ಒಪ್ಪಣ್ಣಾ, ಎಂಗೊ ಮಾಡೆಕ್ಕಾದ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ತುಂಬಿದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದಂಗೊ”.
ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದೋ?  ಬೈಲು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ದಾರಿಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಪದು ಇದೇ ಆಶೀರ್ವಾದಂದಲೇ ಅಲ್ಲದೋ?.
ಒಪ್ಫಣ್ಣನ ಹೆತ್ತವರು ಧನ್ಯರು. ಅವರ ಮಗನಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಇವ° ಪುಣ್ಯವಂತ.

* * *

ಬೈಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಗಳ ಸುಸೂತ್ರಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಪಲೆ ಒಬ್ಬರು ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ರ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಲ್ಲದ.
ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಂಗೆ. ಬೈಲಿನವರ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿಗೊಂಡು, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟೊಂಡು, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಂಗೊಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ  ಲೇಖನಂಗಳ ಬರೆಶಿಗೊಂಡು, ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ತಕರಾರುಗಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಂಡು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿಂಡು, ಬೈಲಿನವರ ಸಲಹೆಗೊಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಂಡು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಲಿ, ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಆನೂ ಇದ್ದೆ ಹೇಳಿಂಡು, ಕೈ ಹಿಡುದು ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು, ಬೈಲಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೇ ತನ್ನದು ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸತನದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಸಿಂಡು, ಆವಿಷ್ಕಾರಂಗಳ ಸೇರ್ಸಿಗೊಂಡು, ಮುಂದೆ  ಹೋಪ ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ರ ನೋಡುವಾಗ, ಈ ಬೈಲಿನ ಸದಸ್ಯ ಆದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಶಿಯೂ ಆವ್ತು, ಅವರ ಬಗೆ  ಅಭಿಮಾನವೂ ಆವ್ತು.

* * *

ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜೆನಂಗಳ ಪರಿಚಯ ಆತಲ್ಲದ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಸಣ್ಣ ಮಗನೂ ಒಬ್ಬ°.
ಪರಿಚಯ ಆದಂದಿಂದ ಆತ್ಮೀಯತೆ. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚೀ.. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿರೆ, ವಿಶಯಂಗೊಕ್ಕೆ ಕೊರತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆ.
ತಮಾಶೆ ವಿಶಯಂಗಳೂ, ಗಂಭೀರ ವಿಶಯಂಗಳೂ, ಲೋಕಾಭಿರಾಮವೂ, ಎಲ್ಲವೂ. ಸಮಯ ಹೋದ್ದು ಗೊಂತಾಗ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಣಿಯೇ ಆದ°.

ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮಿಂಚಂಚೆಲಿ ಕಳುಸಿದ°. ಪರಿಚಯ ಆದ ಸುರು ಅಷ್ಟೆ. ರಜೆ ಮಾಡಿ ಹೋಯೆಕ್ಕೋ, ಬೇಡ, ಇನ್ನು ಇವನ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಗ ಹೋದ° ಹೇಳಿ ಜಾನ್ಸಿದೆ.
ರೆಜ ಸಮಯ ಕಳುದ ಮತ್ತೆ, ಅವನ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆದ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿಕ್ಕಿ, ಹೇಳಿಕೆ ಕಳುಸುತ್ತೆ, ಈಗಳೇ ಎರಡು ರಜೆ ತೆಗದು ಮಡುಗಿ, ನಿಂಗೊ ಅಗತ್ಯ ಬರೆಕು ಹೇಳಿದ°.
ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಇನ್ನೂ ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲೆ.  ಕೂಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅವನ ಭಾಷೆಲಿ ಹೇಳುವದಾದರೆ, ಎಂಗಳ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಂದ.

ಜುಲಾಯಿ ನಾಕರಂದು, ಬೈಲಿನ ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣನ ಮದುವೆ. ಒಂದೇ ದಿನ. ಜಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಾಜರಿ ಆದರೂ ಹಾಕದ್ದೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲೆ.
ಚೆನ್ನ ಬೆಟ್ಟನ ಮದುವೆ ಹಾಲಿಲ್ಲಿ ಎನಗಾಗಿ ಕಾದು ನಿಂದ°. ಮುಖತಃ ಪರಿಚಯ ಆತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯಿದು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲೆ.
ಅವಂಗೆ ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಪಲೆ ಸಮಯ ಮೀರುತ್ತಾ ಇದ್ದು.  ಮನೆಯವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹೆರಡುವಾಗ ಪುನಃ ಹೇಳಿದ° ಎರಡು ರಜೆ ತೆಗದು ಮಡುಗಿ.
ಮದುವೆ, ಸಟ್ಟುಮುಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದರಿಸಿಕೊಡೆಕು ಹೇಳಿ.  ಬಯಲಿನ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕನ ಪರಿಚಯ ಆದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ.

ಕೆಲವು ಜೆನಂಗಳ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಹೇಳಿಕೆ ಕಾಗದ ಪೋಸ್ಟಿಲ್ಲಿ ಕಳುಸುತ್ತವು. ಮತ್ತೆ ಎದುರು ಕಂಡರೆ ಅಗಲೀ, ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಗಲೀ ಆ ಸುದ್ದಿಯೇ ತೆಗಯದ್ದೆ, ಜೆಂಬಾರ ಮುಗುದ ಮತ್ತೊಂದರಿ ಕಾಂಬಗ “ ಮದುವೆಲಿ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಕೊಡಿ ಕಂಡತ್ತಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನೆ” ಕೇಳುವವು ಇದ್ದವು.
“ಎನ್ನ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕಳುಸುತ್ತ ಕ್ರಮ ಎನಗೆ ಅರಡಿಯ” ಹೇಳಿ ಹೇಳೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೂ, ಎಂತಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಷ್ಟೂರ ಕಟ್ಟಿಸಿಗೊಂಬದು ಹೇಳಿ “ಹೆಃ ಹೆಃ , ಬಪ್ಪಲೆ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ, ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲೆ ” ಹೇಳಿ  ಎಂತಾರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಸುದಾರ್ಸುವದು.

ಹೇಳಿಕೆ ಕಾಗದ ಪೋಸ್ಟಿಲ್ಲಿ ಬಂತು. ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟ. ಕಾಗದ ಭರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದ ಹೇಳಿ ಜಾನ್ಸಿ, ಕವರಿನ ಬಿಡಿಸಿರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕಾಗದದೊಟ್ಟಿಂಗೆ, ಮಾಷ್ಟ್ರು ಮಾವ ಬರದ ಪುಸ್ತಕ “ದೃಷ್ಟ-ಅದೃಷ್ಟ”.
ಕೊಶೀ ಆತು. ಯಾವಗಲೋ ಒಪ್ಪ ಬರವಗ ಬರದಿತ್ತಿದ್ದೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದರಿ ಓದೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ. ಅದರ ನೆಂಪು ಮಾಡಿ, ತಾನೇ ಬರೆಸಿ, ಮಾಷ್ಟ್ರು ಮಾವನ ಷಷ್ಠಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀಗುರುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕವ ಕಳಿಸಿ  ಕೊಟ್ಟ°.
ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂತು. ಅದೇ ದಿನ ಅದರ ಓದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದರಿ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ. ಜೀವನ ಹೇಳಿರೆ ಎಂತರ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ತಟ್ಟಿತ್ತು. ಗಂಧ ತೇದಷ್ಟು ಪರಿಮಳ ಜಾಸ್ತಿ . ಮಾಷ್ಟ್ರು ಮಾವನ ಜೀವನವೂ ಹಾಂಗೆ.
ಜೀವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಂಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿದವು. ಬೇರೆಯವಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಧಾರೆ ಕೊಟ್ಟವು.

ಮಾಷ್ಟ್ರು ಮಾವಂಗೂ, ಅವರ ಸಣ್ಣ ಮಗಂಗೂ ಹೃದಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂದತ್ತು.

* * *

ಮದುವೆಯಂದು ನೆರೆಕರೆಯ ನೆಂಟ್ರ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಆತು.
ಮುಳಿಯ ಭಾವಯ್ಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದ ಕವನವ ಕುಡ್ಪಲ್ತಡ್ಕ ಭಾವಯ್ಯ ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಿದವು.  ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕನ ಕಸೂತಿ ಕಲೆ ಉತ್ತರೀಯಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಕೊಟ್ಟತ್ತು.

ಸಟ್ಟುಮುಡಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಮಕ್ಕೊ ಹಾಕಿದ ರೂಪುರೇಷೆ ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿ ಕಂಡತ್ತು.
ಮನೆ ಒಳ ಹೊಗ್ಗುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಮಾಷ್ಟ್ರು ಮಾವನ ಷಷ್ಠಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ  ಬಂದ ಸುಮಧುರ ಕ್ಷಣಂಗಳ ನೆನಪಿಸಿ ಕೊಡುವ ಪಟಂಗೊ, ಚೆಪ್ಪರದ ಕರೇಲಿ ಸಪ್ತ ಪದಿಯ ಅರ್ಥ, ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ…. ಇದರ ವಿವರಣೆ, ಕಾಳಿದಾಸನ ಅಭಿಜ್ಞಾನದ ಆ ನಾಕು ಶ್ಲೋಕಂಗೊ, ಕೂಳಕ್ಕೋಡ್ಲು ಡಾಮಹೇಶ ಬರದ ಶ್ವೇತಾಳನ್ನು ಪಡೆದ ಈತ°  `ಧ್ಯೇಯ’ವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಹೇಳುವ ಆಶಯದ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲವೂದೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ಕೊಟ್ಟತ್ತು.
ಮಂಟಪದ ಎರಡು ಹೊಡೆಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ ರಂಗೋಲಿಗೊ (ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಹೂಗಿನ ಕಳ), ಮಂಟಪದ ಅಲಂಕಾರ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಶದ ಬೊಂಬೆಗೊ, ಎಲ್ಲವೂ ಅದರ ತಯಾರಿಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದವರ  ತನ್ಮಯತೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಎದ್ದು ಕಂಡೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದು.

ಸುಪ್ರಿಯ ಸುಭಾಷಿತಾನಿ”  ಬಿಡುಗಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು.
ಮಾಷ್ಟ್ರು ಮಾವನ ಅತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ, ಮನೋರಮ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ಚೌಕ್ಕಾರು ಮಾವನ ಮಾತುಗೊ, ವಿದ್ವಾನಣ್ಣನ ಪ್ರವಚನ, ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಸಭೆಗೆ ಮೆರುಗು ಕೊಟ್ಟತ್ತು.

ಮಳೆಯ ಪೂರ್ವ ನಿರೀಕ್ಷೆಲಿ, ಚೆಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ನೆಲಕ್ಕೆ ಪಸೆ ಬಾರದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಬಫೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲಿಂದ ಚೆಪ್ಪರಕ್ಕೆ ವರೆಗೆ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ವೆವಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಊಟಕ್ಕೆ ಮೇಜಿನ ವೆವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವೂದೆ ಅತಿಥಿಗೊಕ್ಕೆ ಮನೆಯವರ ಕಾಳಜಿಯ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು.
ಬೈಲಿನ ಜೌವ್ವನಿಗರ ಸುದರಿಕೆ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಜೆನಂಗಳ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತರಂಗೆ ತತ್ತು , ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವ ಎಷ್ಟು  ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತು ಹೇಳ್ತಕ್ಕೆ, ಒಪ್ಪಣ್ಣ.ಕಾಂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿ ಕಂಡತ್ತು ಎನಗೆ

* * *

ಬೈಲಿಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಕೂದೆಯೊ°, ಮಾತಾಡಿದೆಯೊ°, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಮನದ ಅಡಿಗೆಯ  ರಸಪಾಕ ತಂದು ಬಳುಸಿದವು.
ಉಂಡಷ್ಟು ಹಶು ಜಾಸ್ತಿ ಆವ್ತಾ ಇದ್ದು.
ಇನ್ನುದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮೂನೆಯ ಅಡಿಗೆಗೊ ಬರಲಿ.
ಹೊಸ ರುಚಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆರಡಲಿ, ಹೊಸಬರೂ ಬರಳಿ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇರಳಿ, ಬೈಲು, ಸಮುದ್ರದ ಹಾಂಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಲಿ, ವಟ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಂಗಾಗಲಿ.

“ಕೂಡಿ ಬಾಳೋಣ ಎಂದೆಂದು ಸೇರಿ ದುಡಿಯೋಣ”

“ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ”

“ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಂದಲೂ ಬರಲಿ”

~*~*~*~

ಸೂ:

ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಗತ..., 5.0 out of 10 based on 3 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 37 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಬೋಸ ಬಾವ
  ಬೋಸ...

  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ.. ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ…. :)
  ಭಾರಿ ಕೊಶಿಯಾವುತ್ತು ಅವರ ಹತ್ತರೆ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಎನಗೆ .. 😀
  ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಎನಗೆ ಸ೦ಪೂರ್ಣವಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆವುತ್ತು.. :)

  [Reply]

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ Reply:

  ಅಪ್ಪೊ ಬೋಸಣ್ಣ… ನೀನು ಯೇವಾಗಲೂ ಲೊಟ್ಟೆ ಹೇಳುದಡ..ಮನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನವು ಫೊನಿಲಿ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಶಾಂತಾ ಕೃಷ್ಣ

  anna, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ‘ಸ್ವಗತ’. ಓದಿಸಿಗೊಂಡ್ ಹೋಪಂತ ಲೇಖನ. ಓದಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಶಾಂತಾ ಕೃಷ್ಣ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. naveena.krishna
  Naveena Krishna

  ಸ್ವಗತ ಲಾಯ್ಕ ಆಯ್ದು ಶರ್ಮ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ….

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°vreddhiವಿಜಯತ್ತೆದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಮಾಲಕ್ಕ°ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಪೆರ್ಲದಣ್ಣಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಕಜೆವಸಂತ°ಬಟ್ಟಮಾವ°ಸುಭಗಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಶ್ಯಾಮಣ್ಣವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿದೀಪಿಕಾಪುಟ್ಟಬಾವ°ವಿದ್ವಾನಣ್ಣರಾಜಣ್ಣಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಗೋಪಾಲಣ್ಣಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ