ವರದ ಹಳ್ಳಿಯ ವರದ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ

August 9, 2011 ರ 10:01 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 21 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಓಂ ನಮಃ ಶಾಂತಾಯ ದಿವ್ಯಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ

ಸ್ವಾನಂದಾಮೃತ ಸತ್ವಾಯ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ||

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂಗೆ ನಮಿಸುವ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಿತವಾಗಿ ಹಿನ್ನೆಲಿಲಿ ಕೇಳಿಗೊಂಡು, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಊಟ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಬಯಸದ್ದೇ ಬಂತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ.

****

ಸಂಸಾರ, ಅಪೀಸು, ಅದೇ ಜಾಗೆ, ಅದೇ ನೋಟ. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಹೆರ ಬಂದು ಮನೆಯವೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಅಳಿಯ, ಮಗಳನ್ನೂ ಕೂಡಿಂಡು ಹೆರ ತಿರುಗುವಾಗ ಸಿಕ್ಕುವ ಸುಖ ಸಂತೋಷವೇ ಬೇರೆ.

“ಇರೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು ಜೋಗಾದ್ಗುಂಡಿ” ಹೇಳಿ ಮೂಗೂರು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬರದ ಹಾಡಿನ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲಿಯೂ ಜೌವ್ವನಿಗರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಕೊಣುದು ಜೋಗವ ತೋರಿಸಿದ ರಾಜಕುಮಾರನ ಆ ದೃಷ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೋಯಿದು. ಒಂದರಿ ಆದರೂ ಹೋಯೆಕ್ಕು ಹೇಳುವ ಆಸೆ ಸುಮಾರು ದಿನದ್ದು.

“ಹಲ್ಲು ಇಪ್ಪಗ ಕಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆ, ಕಡ್ಲೆ ಇಪ್ಪಗ ಹಲ್ಲು ಇಲ್ಲೆ” ಹೇಳ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದು. ನೀರು ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಸಮಯಲ್ಲಿ ನವಗೆ ಆಪೀಸಿನ ತೆರಕ್ಕು. ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಲೆ ಇಲ್ಲೆ.  ನಮ್ಮ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲೆ. ಹಾಂಗೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವರ್ಷ ಒದಗಿ ಬಂತು.

ಜೋಗದ ಭೋರ್ಗರೆವ ಆ ಜಲಪಾತ, ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಿ ಮೈ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಅಪ್ಪಗ ಕಂಡತ್ತು, “ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಕಂಡಿ………… ಇರೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು ಜೋಗಾದ್ಗುಂಡಿ” ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಲ್ಲ ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳಿ.

ಇಲ್ಲಿಯಾಣ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವ ರುದ್ರ ಹೇಳುವದೋ, ರಮಣೀಯ ಹೇಳುವದೋ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಶಿ ಅಲಿಯೇ ತಲ್ಲೀನ ಅಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ರುದ್ರನೂ ಅಪ್ಪು, ಮೋಡದ ಹುಗ್ಗಾಟಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ವೈವಿಧ್ಯ ದೃಶ್ಯ, ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಹಬ್ಬ ಕೊಡುವಾಗ ರಮಣೀಯವೂ ಅಪ್ಪು.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆರಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹತ್ತರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಬೇರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಜಾಗೆ ಇದ್ದೋ ಹೇಳಿ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರೆ ಕೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿತ್ತು, ಸಾಗರ ಹತ್ರೆ ವರದಹಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಠ ಇದ್ದು. ಲಾಯಿಕ ಇದ್ದು. ಒಂದರಿ ಹೋಯೆಕ್ಕಾದ ಜಾಗೆ ಹೇಳಿ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಂಕರ ಶ್ರೀ ಎದುರು ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿ
ಶ್ರೀಧರ ತೀರ್ಥ

ಶಿಮೊಗ್ಗಂದ ಜೋಗಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪಗ “ವರದಹಳ್ಳಿಗೆ” ಹೇಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವದೋ ಹಳೆ ನೆನಪು ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ ಆವ್ತು ಹೇಳಿ. ಉಹೂಂ… ಸರಿ ನೆಂಪಿಂಗೆ ಬಂತಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪಗ ನೆಂಪಾತು. ಇವರದ್ದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿ ಮಂಗಳೂರಿನ  ಶಂಕರ ಶ್ರೀ  ಸದನಂದಲೇ ಹೆರ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಕೆಳ ಇದ್ದು. ಅತ್ಲಾಗಿ ಹೋದಿಪ್ಪಗ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ ಪ್ರಣಾಮಂಗಳ ಸಲ್ಲುಸುವ ಕ್ರಮ ಇದ್ದು.

ಈಗ ಅವರ ಅಶ್ರಮವನ್ನೇ ನೋಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯೋಗಾಯೋಗ ಹೇಳಿ ಕೊಶೀ ಆತು.

***

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಗರಂದ ಸುಮಾರು ೫-೬ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಒಳ ಹೋದರೆ ಸಿಕ್ಕುವದೇ ಈ ವರದಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ವರದಾಪುರ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ತಪ್ಪಲಿನ ಈ ಜಾಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ, ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪಾವನಗೊಂಡಿದು. ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಗುಹೆ, ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೊಂಡ ಜಗದಾಂಬಾ ಗುಡಿ ಕೂಡಾ ಇದ್ದು.

ಶ್ರೀಧರ ಮಠ

***

೧೯೦೮ ನೇ ದಶಂಬರ ೭ ರಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಚಿಂಚೋಳಿಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವಕ್ಕೆ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯಂದಲೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ. ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರಾಮದಾಸರ ವಾಣಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಇವು, ಅವರನ್ನೇ ತನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವು.  ತನ್ನ ೨೨ ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾಮದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹ ತೆಕ್ಕೊಂಡ ಇವು ೩೨ ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವು. (ಸಮರ್ಥರಾಮದಾಸರು, ಇವಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ೩೦೦ ವರ್ಷದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನವು. ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮಡ್ಕೊಂಡು ಸಜ್ಜನಗಡದ ಅವರ ಆಶ್ರಮಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಂಡು ಅನುಗ್ರಹೀತರಾದವು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು)

ಮುಂದೆ ದೇಶ ಪರ್ಯಟನೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ನಾಡಿನ ವರದಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಪ್ಪಗ ಇದನ್ನೇ ತನ್ನ ತಪೋಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿಗೊಂಡವು. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಧ್ವಜ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಧರ ಆಶ್ರಮ ಹೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದವು. ತನ್ನ ೫೦ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಂದ ನಂತರ ನಿರಂತರ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಗೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬೇರು ಊರಿಸಿ ಅದರ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳವಲೆ ಬಿಟ್ಟು ೭೫ ರ ಪ್ರಾಯಲ್ಲಿ  ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯರಾದವು. ಭೌತಿಕ ರೂಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದರೂ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಕೃತಾರ್ಥರಾದ ಭಾವನೆಂದ ಹೋವುತ್ತವು.

***

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಸಮಾಧಿ ಮಂದಿರ, ಅವು ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಗುಹೆ ಇದ್ದು.  ೩೦ ಫೀಟ್ ಎತ್ತರದ ಧರ್ಮಸ್ಥಂಭಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಧ್ವಜ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರಾಡಿಗೊಂಡು ಇರ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತೆ ವೇದಾಧ್ಯನ ಮಾಡುವವಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಇದ್ದು.ಪ್ರಶಾಂತ, ರಮಣೀಯ, ನಿಸರ್ಗ

ಸುಮಾರು ೨೫೦ ದನಗಳ ಗೋಶಾಲೆ ಇದ್ದು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಈ ವರ್ಷ (೬/೭/೧೧ ರಂದು) ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸತಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗೋಶಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘ್ಹಾಟಿಸಿ ಲೋಕಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದವು ಹೇಳಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತು.

ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗೊಕ್ಕೆ ಉಳಕೊಂಬಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೆವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು. ಊಟ ಉಪಹಾರದ ವೆವಸ್ಥೆ ಕೂಡಾ ಇದ್ದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದವಿಲ್ಲೆ. ಭಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯ ಸಂತೋಷಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತವು.

“ಶ್ರೀಧರ ತೀರ್ಥ” ಹೇಳಿ ಗೋಮುಖದ ಮೂಲಕ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ತೀರ್ಥ ರೂಪಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಹರುದು ಬತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಭಕ್ತರು ಇದರ ತೀರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರುಸುವದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದ್ದೆ, ಬಾಟ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇನುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೋವ್ತವು. ಇದರ ಗುಣ ಹೇಳಿರೆ, ಇದು ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಒದಗಿಸಿದ ತೀರ್ಥ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಡುಗಿದರೂ ಹಾಳು ಆವ್ತಿಲ್ಲೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಈ ನೀರಿಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಮಳ ಕೂಡಾ ಇದ್ದು. ಮದ್ದಿನ ಗುಣ ಇಪ್ಪ ಈ ತೀರ್ಥ ದೇವರ ವರ ಪ್ರಸಾದವೇ ಸರಿ.

ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗೊ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆಶ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತವು. ನಿಸ್ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಈ ಸೇವಕಂಗೊ ಯಾವದೇ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ದುಡಿಯದ್ದೆ ಶಿಸ್ತಿಂದ ಇದ್ದುಗೊಂಡು, ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಲಿ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ಭಗವಂತನ  ಸೇವೆಯನ್ನೂ ಕಂಡುಗೊಂಡಿದವು.

***

ವರದ ಹಳ್ಳಿಯ  ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮಠ, ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಲೆ ನಿಂಗಳೂ ಒಂದರಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ.

ವರದ ಹಳ್ಳಿಯ ವರದ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ, 5.0 out of 10 based on 2 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 21 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ
  [ಹೋಯೆಕ್ಕು ಯೇವತ್ತಾದರೂ ಸಮಯ ಒದಗಿ ಬಂದಪ್ಪಗ] ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಕೆ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 2. ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣ

  ಲೇಖನ ಓದಿಯಪ್ಪಗ ಅಂದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೊಸನಗರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಕ್ಕಿ ಬಪ್ಪಗ ಇರುಳಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದದು ನೆನಪಾತು. ಅಲ್ಲಿಗೆತ್ತುವಗ ಇರುಳು ೧೦ ಗಂಟೆ ಕಳುದ್ದು ಕಾಣುತ್ತು. ಎಂಗೊ ಸುಮಾರು ೬೦ ಜನ ಒಂದು ಬಸ್ಸಿಲ್ಲಿ ಹೋದ್ದದು. ಇರುಳು ಹೋದವಕ್ಕೆ ಊಟ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬಡುಸಿದ್ದು ನೆನಪಾವುತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇರುಳಿಂಗೆ ನಿಂದು ಮರುದಿನ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಶ್ರೀಧರ ತೀರ್ಥಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ನೋಡ್ಯೊಂಡು ಇತ್ಲಾಗಿ ಬಂದದು. ಅಂಬಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆಮರ ಇಲ್ಲದ್ದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಯಾಣ ಫೊಟೋ ಈಗ ಕೈಲಿ ಇಲ್ಲೆ. ನೆನಪು ಮಾಂತ್ರ ಇದ್ದು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 3. ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ
  ಗಣೇಶ

  ಒಳ್ಳೇದಾಯಿದು. ಒಪ್ಪ೦ಗೊ. ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿಯಾಣ ಮಠ೦ದ ಮ೦ತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಬ೦ದ೦ಡಿತ್ತಿದ್ದು ನೆ೦ಪಿದ್ದು.. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊ೦ತಾದ್ದು ಈಗಳೇ..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಗಣೇಶ ಮಾವ°
  ಗಣೇಶ ಮಾವ°

  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚೀ,,ಶ್ರೀಧರಾಶ್ರಮದ ವಿವರಣೆ ಲಾಯಿಕ ಆಯಿದು.ಶುದ್ಧಿ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಮನಸು ಒಂದರಿ ವರದಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ ಹಾಂಗೆ ಆತು.ಎನ್ನ ಪ್ರವಾಸದ ಪಟ್ಟಿಲಿ ಇದನ್ನೂ ಸೇರ್ಸಿಗೊಂಡೆ.ಧನ್ಯವಾದ……

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. shiva kumar

  Sridhara Swamygala bagge lekana tumba channagide.

  Danyavadagalu

  [Reply]

  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ Reply:

  ಧನ್ಯವಾದ ಶಿವ ಕುಮಾರ್

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. shivakumar

  ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಂಕರ ಶ್ರೀ ಎದುರು ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಪವನಜಮಾವಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಗೋಪಾಲಣ್ಣಮಾಲಕ್ಕ°ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಪೆಂಗಣ್ಣ°ಕೇಜಿಮಾವ°ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣvreddhiಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಪುಟ್ಟಬಾವ°ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಬಟ್ಟಮಾವ°ಸುಭಗಶಾ...ರೀಗಣೇಶ ಮಾವ°ಬೋಸ ಬಾವನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ