ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಯ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಪಟಂಗೊ.

ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಯ ವಿಮಾನಯಾನದ ಲೇಖನ ಕಳುದವಾರ ಬಯಿಂದು.
ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪಟಂಗೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದು:

ನೋಡಿ, ಹೇಂಗಿದ್ದು ತಿಳುಸಿ,
ಆತಾ?

ನಿಂಗಳ,
~
ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
gopalbolumbu@yahoo.co.in

ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°

   

You may also like...

2 Responses

  1. ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಸರ್ಪಂಗಳ says:

    ಗೋಪಾಲ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಪಟಂಗಳ ಆರು ತೆಗದ್ದು………ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು….

  2. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ. ಹಳೆಮನೆ says:

    ಪಟಂಗೊ ತುಂಬಾ ಲಾಯಿಕ್ ಬಯಿಂದು. ಎನ್ನ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಆನು ನೋಡಿದ ದೃಶ್ಯಂಗಳ ಹಾಂಗೇ ಇದ್ದು. ಒಳ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾಲಿಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಇದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತು.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *