ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2013: ಕವನ ದ್ವಿತೀಯ: ಇಂದಿರಾ ಜಾನಕಿ

May 22, 2013 ರ 8:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 12 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಹವ್ಯಕ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನಡೆಶಿದ “ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2013” ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಕಳುದತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತರೆಲ್ಲರಿಂಗೂ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನೆರೆಕರೆಯ ಬಂಧುಗೊಕ್ಕೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಹೀಂಗೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಬರವಣಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ – ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಶಯ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಂದ ಸೊತ್ತುಗಳ ಬೈಲಿಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿರೆ ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಅದರ ಸವಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು. ಹಾಂಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಐದು ವಿಭಾಗದ ಆಯ್ದ ಬರಹಂಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ಳೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರುದೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2013ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಬರಹ.
ಲೇಖಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಜಾನಕಿ ಇವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ಮನದುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

ಮಳೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ : ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಜಾನಕಿ

ಶಾಲೆ ಸುರುವಿಲಿ ಮಳೆಯು ಬಪ್ಪಗ
ಚೀಲ ನೇಲಿಸಿ ಕೊಡೆಯ ಕೈಯೊಳ
ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿರೆ ಜೋರು ರಭಸಕೆ ಕೊಡೆಯೆ ಹಾರುಗದಾ |
ಬೇಲಿ ಕೊಡಿಲಿಯೆ ತಡಮೆ ದಾಂಟಿರೆ
ಬೋಳುಗುಡ್ಡೆಯ ಹಾದಿ ಸಿಕ್ಕುಗು
ಗೋಳಿಮರದಡಿ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಹೋಪದದಾ ||

ಆಟಿತಿಂಗಳ ಮಳೆಯು ಸೊಯ್ಪುಗು
ಕೋಟುಹಾಕುವ ಚಳಿಲಿ ದರುಸಿರು
ಪಾಟಿಚೀಲವ ಹಿಡುದು ಬಪ್ಪಗ ಚಳಿಯೆ ಗೊಂತಾಗ |
ಚೀಟಿ ಹರುದಿಕಿ ದೋಣಿ ಮಾಡಿಕಿ
ಮೀಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹರಿವ ತೋಡಿಲಿ
ಮೋಟುಮರದಾ ಬೇರಿನೆಡಕಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ಕೊಂಗೂ ||

ಜಾಲಿನೊಳದಿಕೆ ಹರಿವ ನೀರಿಲಿ
ಕಾಲು ಕುಟ್ಟಿಸಿ ನೀರು ರಟ್ಟಿಸಿ
ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ಸೀರಣಿ ಮರವಲೆಡಿಯನ್ನೆ |
ಕಾಲ ತೊಳದಿಕಿ ಚೆಂಡಿಯುದ್ದಿಕಿ
ಹಾಲು ಕುಡಿವಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂದರೆ
ಬೇಳೆಹೋಳಿಗೆ ಹೊರುದ ಹಪ್ಪಳ ಕೊಡುಗು ಸಾಂತಣಿಯಾ ||

ಗೆದ್ದೆ ಹೂಡುಲೆ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕದ
ಮುದ್ದಿನಿಂದಲೆ ಸಾಂಕಿ ಬೆಳೆಶಿದ
ತಿದ್ದಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಜೋಡಿ ಹೋರಿಗಳಾ|
ಎದ್ದು ಬಕ್ಕದ ಕೂದ ಹೆಣ್ಣುಗೊ
ಬಿದ್ದ ನೀರಿಲಿ ನೆಡುಗು ನೇಜಿಯ
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುವ ನಮುನೆ ಹಾಡುಗು ಕೊಶಿಲಿ ಓಬೇಲೇ…….||

ಕಾಲ ದಾರಿಯ ಕೊಡಿಲಿ ತೋಡಿನ
ಪಾಲ ಬಿಟ್ಟಿಕಿ ನೀರಿಗಿಳುದರೆ
ಚೋಲಿ ತೆಗೆಗದ ಹುಳಿಯಡರು ತಂದೋಡುಸುಗು ಮನಗೇ |
ಸಾಲುಸಾಲಿನ ಬಾಲ್ಯ ನೆಂಪುಗೊ
ಮೂಲೆಮನಸಿಲಿ ಹುಗ್ಗಿ ಕೂದ್ದರ
ಲೀಲೆಯಿಂದಲೆ ಮೆಲುಕುಹಾಕಿರೆ ಮನವು ಮುದಗೊಳುಗೂ ||

~*~*~

ಸೂ:

ಇಂದಿರಾ ಜಾನಕಿ, ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ಇಂದಿರತ್ತೆ ಪ್ರೊ. ಹರಿನಾರಾಯಣ ಮಾಡಾವು – ಇವರ ಕೈಂದ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ:

ಇಂದಿರತ್ತೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಪ್ರೊ. ಹರಿನಾರಾಯಣ ಮಾಡಾವು
ಇಂದಿರತ್ತೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಪ್ರೊ. ಹರಿನಾರಾಯಣ ಮಾಡಾವು
,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 12 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘುಮುಳಿಯ

  ಸಣ್ಣಾಗಿಪ್ಪಗ ಗೆದ್ದೆಲಿ ನೆಟ್ಟಿಯ ಹೆಣ್ಣುಗೊ
  ”ಲಕುಜರಯೇ ಲಕುಜರಯೇ ದೂಜ ಪುರ್ಬುಳೇ”, ಹೇಳಿ ರಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ ಪಾಡ್ದನದ ನೆ೦ಪಾತು.
  ಹೂಡೊಗ ದೂಮನ ಲಯಬದ್ಧ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ,ಹೋರಿಗಳ ಮಾದುಸುವ ಚಳಕ ಕಣ್ಣಿ೦ಗೆ ಕಟ್ಟಿತ್ತು.
  ಆವಗ ಜೋರು ಮಳೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕೊ ಚೆ೦ಡಿಯಾಗಿ ಬ೦ದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟುಗೊ೦ಡಿತ್ತಿದ್ದವು.ಒ೦ದರಿ ಬೇಕು ಹೇಳಿಯೇ ಚೆ೦ಡಿ ಆಗಿ ರಜೆ ಕೇಳುಲೆ ಹೋಗಿ ಬೈಶಿಗೊ೦ಡದೂ ನೆ೦ಪಾತು..ಆ ದಿನ೦ಗಳ ನೆನೆಸಿರೇ ಗಮ್ಮತ್ತಾವುತ್ತು.
  ಅಭಿನ೦ದನೆಗೊ ಅತ್ತೇ..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣವಿಜಯತ್ತೆಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಅಕ್ಷರದಣ್ಣಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಪುತ್ತೂರುಬಾವನೆಗೆಗಾರ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಗೋಪಾಲಣ್ಣಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ವಿದ್ವಾನಣ್ಣಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಮುಳಿಯ ಭಾವಪೆರ್ಲದಣ್ಣಸಂಪಾದಕ°ವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಮಾಲಕ್ಕ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಸುಭಗಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರು
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ