Category: ಮಕ್ಕೊಗಿಪ್ಪದು

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 4 – ಭಾಗ 1 2

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 4 – ಭಾಗ 1

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ                                 ಕೈಕೇಯಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗೊ  ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜಂಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ‘ರಾಮನ ಮದುವೆಯೂ ಆಯಿದು; ಇನ್ನೆಂತಕೆ ತಡವು ಮಾಡುದು? ಇನ್ನು ರಾಮಂಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುಲಕ್ಕು’ ಹೇಳಿ ಅವ° ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ°. ಈ ವಿಚಾರವ ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿಗಳ ಹತ್ತರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ತರೆ...

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 3 – ಭಾಗ 2 2

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 3 – ಭಾಗ 2

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ   ರಾಮ ಸೀತೆಯ ಮದುವ ಆದ°.ಅದೇ ಶುಭಲಗ್ನಲ್ಲಿ ಜನಕರಾಜನ ಇನ್ನೊ೦ದು ಮಗಳು ಊರ್ಮಿಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮದುವೆ ಆತು. ಜನಕನ ತಮ್ಮನ ಮಗಳಕ್ಕೊ ಮಾ೦ಡವಿ,ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿಯರ ಭರತ,ಶತ್ರುಘ್ನರು ಮದುವೆ ಆದವು.ಈ ನಾಲ್ಕು ಜೋಡಿ ಮದುವೆಗೊ ಈ ಮದಲು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೆಡೆಯದ್ದಷ್ಟು ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲಲ್ಲಿ...

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 3 – ಭಾಗ -1 4

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 3 – ಭಾಗ -1

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ                                  ಸೀತೆಯ ಸ್ವಯ೦ವರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಮಿಥಿಲಾನಗರಕ್ಕೆ ಬ೦ದು ಎತ್ತಿದ°.ಆವಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಸ್ವಯ೦ವರದ ಸಿದ್ಧತೆ ಭರಲ್ಲಿ ನೆಡಕ್ಕೊ೦ಡಿತ್ತು.ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಾ೦ಗೆ ಸ್ವಯ೦ವರ ನೆಡವ ಜಾಗೆಲಿ ಸಭೆಯ ನೆಡುಕೆ ಶಿವಧನುಸ್ಸಿನ ಮಡುಗಿತ್ತಿದ್ದವು.ಸಭೆಯ ತು೦ಬಾ ಚೆ೦ದಕೆ ಅಲ೦ಕರಿಸಿತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ದೊಡ್ಡ...

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 2 – ಭಾಗ 2 5

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 2 – ಭಾಗ 2

ಕಳುದ ವಾರದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಜೆನವೂ ನೆಡದು ಯಜ್ಞ ನೆಡವ ಜಾಗಗೆ ಎತ್ತಿದವು. ಋಷಿ ಮುನಿಗೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಮ ಬ೦ದದು ಸ೦ತೋಷ ಆತು.ರಾಜಕುಮಾರ೦ಗೊ ಆ ದಿನ ಮನುಗಿ ವಿಶ್ರಾ೦ತಿ ಪಡದವು. ಮರದಿನ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಯಜ್ಞ ಸುರು ಆತು.ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಯಜ್ಞದ ಕಾವಲಿ೦ಗೆ ನಿ೦ದವು.ಅಖೇರಿ...

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ ೨ – ಭಾಗ ೧ 8

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ ೨ – ಭಾಗ ೧

ಕಳುದ ವಾರದ ವರೆಗೆ                                            ವೀರ ರಾಜಕುಮಾರ೦ಗೊ                           ನಾಲ್ಕು ಜೆನ ರಾಜಕುಮಾರ೦ಗೊ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ , ಚೆ೦ದಕ್ಕೆ ಬೆಳದವು.ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿ ಅವರ ಗುರು ಆಗಿತ್ತಿದ್ದ°.ವಸಿಷ್ಠಮುನಿ ರಾಜಕುಮಾರ೦ಗೊಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆ,ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುಲೆ,ಬೇಟೆ ಆಡುಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲುಶಿದ°.ಮತ್ತೆ ವೇದಾಭ್ಯಾಸ,ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥ೦ಗೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ತವು.ರಾಜ...

ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಲಿ ಮಕ್ಕಳ “ರಾಮಾಯಣ” – ಅಧ್ಯಾಯ – 01 12

ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಲಿ ಮಕ್ಕಳ “ರಾಮಾಯಣ” – ಅಧ್ಯಾಯ – 01

ಬನ್ನಿ , ಕೈಲಾರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬರದ “ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ”ಕಥೆಯ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಓದಿ ಹೇಳುವ° , ಓದುಸುವ° .
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳವಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ .

64 ವಿದ್ಯೆಗೊ 9

64 ವಿದ್ಯೆಗೊ

ವಿದ್ಯೆಲಿ 64 ವಿದ್ಯೆಯಿದ್ದು.
ಅದು ಹೀಂಗಿದ್ದು –

ಭಾವಗೀತಾ ಲೋಕದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ದೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ 12

ಭಾವಗೀತಾ ಲೋಕದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ದೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಆವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆ೦ಬರ್ 22, ಶನಿವಾರ, ಸ೦ಜೆ ಐದು ಘ೦ಟೆ. ಸುಮಾರು 800ಜನ ಹಿಡಿಸೋ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರಿನ ಗಾಯನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕು೦ತ್ಕಳಕ್ಕೆ ಜಾಗಇಲ್ದೆ ಜನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿ೦ತ್ಕ೦ಡಿದ್ದೊ. ಗಾಯನ ಸಮಾಜ ಸಭಾ೦ಗಣಕ್ಕೆ ಅದೆ೦ತೂ ಹೊಸ್ದಲ್ಲ. ಎ೦ತಕ್ಕೆ ಅ೦ದ್ರೆ ಲಾಗಾಯ್ತಿ೦ದ ಅಲ್ಲಿ ಆಪುದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ,...

ಕಥೆ: ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ 8

ಕಥೆ: ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ

ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೇಶಿರೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತಡೊ.
ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪಲಕ್ಕು, ದೆಸೆ ಹಾಳಾದರೆ ಕೆಟ್ಟದೂ ಅಪ್ಪಲಕ್ಕು. ಅದರೆ ಅವನ ನಂಬ್ಯೊಂಡರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಖಂಡಿತ.

ರಾಕ್ಷಸರ ನಿರ್ನಾಮ-ದೇವತೆಗೊಕ್ಕೆ ಅಭಯಪ್ರದಾನ : ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆ- 06 9

ರಾಕ್ಷಸರ ನಿರ್ನಾಮ-ದೇವತೆಗೊಕ್ಕೆ ಅಭಯಪ್ರದಾನ : ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆ- 06

ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ|
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತು ತೇ||

ದೇವಿ ಬೀಸಿತ್ತು ಮಾಯದ ಬಲೆ,ತೂಗಿತ್ತದ ಉಯ್ಯಾಲೆ! – ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ 05 12

ದೇವಿ ಬೀಸಿತ್ತು ಮಾಯದ ಬಲೆ,ತೂಗಿತ್ತದ ಉಯ್ಯಾಲೆ! – ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ 05

<< ಹಿಂದಾಣ ಸಂಚಿಕೆ: ಮಹಿಷಾಸುರನ ಅವಸಾನ ಮುಂದೆ ಓದಿ.. ದೇವಿ ಬೀಸಿತ್ತು ಮಾಯದ ಬಲೆ,ತೂಗಿತ್ತದ ಉಯ್ಯಾಲೆ! – ಉತ್ತಮ ಚರಿತಮ್-ಕಂತು ೧ ದೇವತೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಯಾವಾಗಳೂ ಹೀಂಗೇ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ,ಮಹಿಷಾಸುರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು...

ಮಹಿಷಾಸುರನ ಅವಸಾನ : ದೇವಿಮಹಾತ್ಮೆ -04 6

ಮಹಿಷಾಸುರನ ಅವಸಾನ : ದೇವಿಮಹಾತ್ಮೆ -04

ದೇವತೆಗೊ-“ಅಮ್ಮಾ,ಬೇರೆ ಎಂತದೂ ಬೇಡ,ಯಾವತ್ತು ಎಂಗೊಗೆ ಸಂಕಟ ಬತ್ತೊ ಆವಾಗ ನೀನು ಎಂಗಳ ಕಾಪಾಡೆಕ್ಕು”ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದವು.
ಲೋಕ ಮಾತೆಯೇ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು?

ಮಹಿಷಾಸುರನ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ವಿಕ್ರಮ : ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆ 17

ಮಹಿಷಾಸುರನ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ವಿಕ್ರಮ : ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆ

‘ಮಗಳೆ ಮಾಲಿನೀ, ನೋಡು-ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಆ ಅದಿತಿಯ ಮಕ್ಕೊ ಲಗಾಡಿ ತೆಗೆದು, ನಾಶ ಮಾಡಿದವು. ಸ್ವರ್ಗ ನಮ್ಮದು, ನಮಗೆ ಸೇರೆಕ್ಕಾದ್ದು – ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರದ್ದೇ ಕಾರ್ಬಾರು! ಹೀಂಗಪ್ಪಲಕ್ಕೊ? ನಾವು ಆ ದುಷ್ಟರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲಕ್ಕೊ? ನೀನು ಕೂಡಲೇ ಕಾಡಿಂಗೆ ಹೋಗು – ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ಒಲಿಸು’

ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆ: ಮಧು ಕೈಟಭರ ಅಂತ್ಯ 9

ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆ: ಮಧು ಕೈಟಭರ ಅಂತ್ಯ

ಅವಕ್ಕೆ ಹಶು ಆತು,ಬ್ರಹ್ಮನ ತಿಂಬಲೆ ಬಂದವು. ಬ್ರಹ್ಮ ಆದಿಮಾಯೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ-“ಹೇ ಆದಿಮಾಯೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವ ತುಂಬಿದ್ದು. ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಎನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಭಾರ ನಿನ್ನದು ಅಮ್ಮಾ…..”

ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆರಂಭ 10

ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆರಂಭ

“ಧರ್ಮಾತ್ಮರೇ,ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ,ಸ್ಥಿತಿ,ಲಯ-ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆದ ಮಹಾದೇವಿಯೇ ಈ ಆದಿಮಾಯೆ!
ಅದರ ಮಹಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ,ಭಕ್ತಿಂದ ಕೇಳೆಕ್ಕು…” ಹೇಳಿ ಸುಮೇಧ ಋಷಿ ದೇವಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಹೇಳುಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿದವು.