ಮಕ್ಕೊಗಿಪ್ಪದು

ಸಂವತ್ಸರಂಗೊ
ಸಂವತ್ಸರಂಗೊ

ವತ್ಸರ ಹೇಳಿರೆ ಒರಿಶ ಹೇಳಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ. ಯುಗಾದಿಂದ ಯುಗಾದಿಗೆ ಒರಿಶ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮದು. ಗೊಂತಿದ್ದನ್ನೇ? ಒರಿಶ ಸುರು ಅಪ್ಪದು ಯುಗಾದಿಂದ. ಒಂದೊಂದು ಒರಿಶಕ್ಕೂ...

ನಕ್ಷತ್ರಂಗೊ
ನಕ್ಷತ್ರಂಗೊ

ಬಾನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರಂಗೊ ಅಡ. ಅವೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಹೆಂಡತ್ತಿಯಕ್ಕೊ ಅಡ. ಚಂದ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದರ ಮನೆಯ ಹಾಂಗೆ ಒಂದು...

ತಿಥಿಗೊ
ತಿಥಿಗೊ

ಚಂದ್ರ ಶೂನ್ಯಂದ ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಬೆಳವ ಹದಿನೈದು ದಿನವ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಹೇಳಿಯೂ, ಪೌರ್ಣಮಿಂದ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳವ ಹದಿನೈದು ದಿನವ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಹೇಳಿಯೂ...

ವಾರದ ದಿನಂಗೊ
ವಾರದ ದಿನಂಗೊ

ವಾರದ ದಿನಂಗೊ ಯಾವದೆಲ್ಲ? ಈಗಾಣವಕ್ಕೆ ಗೊಂತಿಕ್ಕು, ಇನ್ನಾಣವಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಳೀಶು ಹೆಸರುಗೊ ಮಾಂತ್ರ ಗೊಂತಿಕ್ಕಷ್ಟೆ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕಾದರೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ...

ರಾಶಿಗೊ
ರಾಶಿಗೊ

ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇಪ್ಪ ಬಾನಿನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ್ದವಡ. ತುಂಡು ಹೇಳಿರೆ, ಗೆರೆ ಎಳದು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ,...

ಕಲ್ತದರ ಕಲಿಶಿ...
ಕಲ್ತದರ ಕಲಿಶಿ…

ನಿಂಗೊ ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪಗ: ಹೊತ್ತಪ್ಪಗ ಆಟವ ಅರ್ದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುಸಿ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ್ದ ಮನಸ್ಸಿಲಿ ಕೈ ಕಾಲು ಮೋರೆ ತೊಳದು, ದೇವರೊಳ ಸಾಲಾಗಿ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಪುತ್ತೂರುಬಾವಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಪೆರ್ಲದಣ್ಣಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಶಾಂತತ್ತೆಮಾಲಕ್ಕ°ಕಜೆವಸಂತ°ಶ್ಯಾಮಣ್ಣನೆಗೆಗಾರ°ಶಾ...ರೀವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಮುಳಿಯ ಭಾವಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ