ಶಿವಸ್ತುತಿ : ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕ

January 14, 2010 ರ 6:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 2 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಅಷ್ಟಕ ಹೇಳಿರೆ ಎಂಟು ಶ್ಳೋಕ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಲೆ, ಗೊಂತಿದ್ದನ್ನೆ?
ಅದೇ, ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ, ಶಿವಲಿಂಗವ ನೆನಕ್ಕೊಂಡೂ ಹೇಳ್ತ ಶ್ಳೋಕಗುಚ್ಚ.
ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪಾಗ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಇದರ ರಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವು. ನಿಂಗಳೂ ಕಲ್ತಿಪ್ಪಿ. ಮರದಿದ್ದರೆ ಪುನಾ ಕಲ್ತುಗೊಳಿ:

ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕ :

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುರಾರಿ ಸುರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ
ನಿರ್ಮಲ ಭಾಷಿತ ಶೋಭಿತ ಲಿಂಗಮ್ |
ಜನ್ಮಜ ದುಃಖ ವಿನಾಶಕ ಲಿಂಗಂ
ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || ೧ ||

ದೇವಮುನಿಪ್ರವರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ
ಕಾಮದಹಂ ಕರುಣಾಕರ ಲಿಂಗಮ್ |
ರಾವಣದರ್ಪ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ
ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || ೨ ||

ಸರ್ವಸುಗಂಧಿ ಸುಲೇಪಿತ ಲಿಂಗಂ
ಬುದ್ಧಿವಿವರ್ಧನ ಕಾರಣ ಲಿಂಗಮ್ |
ಸಿದ್ಧಸುರಾಸುರ ವಂದಿತ ಲಿಂಗಂ
ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || ೩ ||

ಕನಕಮಹಾಮಣಿಭ್ಹೂಷಿತ ಲಿಂಗಂ
ಫಣಿಪತಿವೇಷ್ಟಿತ ಶೋಭಿತ ಲಿಂಗಮ್ |
ದಕ್ಷ ಸುಯಜ್ನ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ
ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || ೪ ||

ಕುಂಕುಮ ಚಂದನ ಲೇಪಿತ ಲಿಂಗಂ
ಪಂಕಜಹಾರ ಸುಶೊಭಿತ ಲಿಂಗಮ್ |
ಸಂಚಿತಪಾಪವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ
ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || ೫ ||

ದೇವಗಣಾರ್ಚಿತ ಸೇವಿತ ಲಿಂಗಂ
ಭಾವೈರ್ಭಕ್ತಿಭಿರೇವಚ ಲಿಂಗಮ್ |
ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಲಿಂಗಂ
ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || ೬ ||

ಅಶ್ಟದಲೋಪರಿವಿವೇಷ್ಟಿತ ಲಿಂಗಂ
ಸರ್ವಸಮುದ್ಭವಕಾರಣ ಲಿಂಗಮ್ |
ಅಷ್ಟದರಿದ್ರ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ
ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || ೭ ||

ಸುರಗುರುಸುರವರ ಪೂಜಿತ ಲಿಂಗಂ
ಸುರವನಪುಷ್ಪಸವಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಮ್ |
ಪರಾತ್ಪರಂ ಪರಮಾತ್ಮಕ ಲಿಂಗಂ
ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || ೮ ||

ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯ: ಪಠೇಛ್ಚಿವಸನ್ನಿಧೌ |
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

~~ ಮುಗಾತು ~~

ಶಿವಸ್ತುತಿ : ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕ, 5.0 out of 10 based on 1 rating
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 2 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. sooper iddu aata oppanno.
  idu heenge munduvarushu aata.modalu guru brahma gururvishnu heluva shlokava baradu elliyaru nelusu.
  suruvinge edigare haku illadre innadaru haku aata oppanno.
  puttu puttu shlokanga tumba iddallada.
  ondonde haku aata.good luck aata.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ. ಹಳೆಮನೆ

  ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕದ ಬೇರೊಂದು ರೂಪಾಂತರ ಎನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅದು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿ ಇದ್ದು:

  ಬ್ರಹ್ಮ ಮುರಾರಿ ಸುರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ ನಿರ್ಮಲ ಭಾಸುರ ಸೇವಿತ ಲಿಂಗಮ್ |
  ಜನ್ಮಜ ದುಃಖ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || ೧ ||
  ಜನಕಮಹಾಮಣಿಭೂಷಿತ ಲಿಂಗಂ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ಲಿಂಗಮ್ |
  ಸನಕಸನಂದನವಂದಿತ ಲಿಂಗಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || ೨ ||
  ಸಿದ್ಧಸುರಾಸುರ ಪೂಜಿತ ಲಿಂಗಂ ಬುದ್ಧಿಪರಾ ಪರಮಾತ್ಮಸುಲಿಂಗಮ್ |
  ಸಿದ್ಧಸುಪುಷ್ಪ ಸುವೇಷ್ಟಿತ ಲಿಂಗಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || ೩ ||

  ಸುರಗುರುಸೇವ್ಯ ಸುಪೂಜಿತ ಲಿಂಗಂ ಸರಸಿಜನಯನ ಸುರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಮ್ |
  ಮರಣಾವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣ ಲಿಂಗಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || ೪ ||

  ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರ ಸುಪೂಜಿತ ಲಿಂಗಂ ಕುಕ್ಷಿಜಗತ್ತ್ರಯ ಕಾರಣಲಿಂಗಮ್ |
  ದಕ್ಷ ಸುಯಜ್ನ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || ೫ ||

  ಕುಂಕುಮ ಚಂದನ ಲೇಪಿತ ಲಿಂಗಂ ಪಂಚಪುಷ್ಪ ಸುವೇಷ್ಟಿತ ಲಿಂಗಮ್ |
  ಸಂಚಿತಪಾಪವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || ೬ ||
  ದೇವಗಣಾರ್ಚಿತ ದಿವ್ಯಸುಲಿಂಗಂ ಭಾವಜನಕ ಸದಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಮ್ |
  ರಾವಣ ಗರ್ವ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || ೭ ||

  ಅಷ್ಟತನೂಪರಿವೇಷ್ಟಿತಲಿಂಗಂ ಸೃಷ್ಟಿಲಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣ ಲಿಂಗಂ
  ಕಷ್ಟದರಿದ್ರ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || ೮ ||
  || ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತಶಿವಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

  ಸಂಗ್ರಹ: ಸ್ತ್ರೀಯರ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾನುಷ್ಠಾನಪದ್ಧತಿ (ಶ್ರೀ ಕಬ್ಯಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷಿ)
  ಈ ಅಷ್ಟಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದವು. ಹಾಂಗಾರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುವ (ಮತ್ತೆ ನಿಂಗ ಕೊಟ್ಟ) ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕದ ಕರ್ತೃ ಆರು ಹೇಳಿ ತಿಳಿವ ತವಕ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣವೇಣೂರಣ್ಣಮಾಲಕ್ಕ°ಪುಟ್ಟಬಾವ°ಶ್ಯಾಮಣ್ಣವಿದ್ವಾನಣ್ಣಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಡೈಮಂಡು ಭಾವಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಚುಬ್ಬಣ್ಣವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಗಣೇಶ ಮಾವ°ಕೇಜಿಮಾವ°ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಪೆಂಗಣ್ಣ°ವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಶ್ರೀಅಕ್ಕ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ